Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ДЛЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Алмазова, А. А. Російська мова та культура мови: навч, посібник для студентів вищих і спеціальних навчальних закладів, які навчаються за дефектологическим спеціальностями / Алмазова А. А. [и др.]; під ред А. А. Алмазова. - М.: Владос,
 • 2008. - 176 с.
 • 2. Буторіна, Е. П. Російська мова та культура мови: підручник для академічного бакалаврату / Е. П. Буторіна, С. М. Євграфова. - 3-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017.- 281 с.
 • 3. Введенська, Л. А. Ділова риторика [Текст]: навч, посібник для вузів / Л. А. Введенська, Л. Г. Павлова. - 4-е изд. - М.; Ростов н / Д: Березень, 2008.
 • 4. Голуб, І. Б. Російська мова та практична стилістика: навчально-довід. посібник / І. Б. Голуб. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 355 с.
 • 5. Іванова, В. Ф. Сучасний російську мову. Графіка і орфографія / В. Ф. Іванова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Просвещение, 1976. - 288 с.
 • 6. Костомаров, В. Г. Мовний смак епохи: Із спостережень над мовною практикою мачч- медіа / В. М. Костомаров. - СПб. : Златоуст, 1999. - 320 с.
 • 7. Культура мовлення. Наукова мова: навч, посібник для бакалаврату та магістратури / В. В. Хімік [и др.]; під ред. В. В. Хіміка, Л. Б. Волкової. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 284 с.
 • 8. Культура російської мови [Текст]: підручник для студентів вузів / ред. Л. К. Граудина, Е. М. Ширяєв. - М.: Норма,
 • 2009. - 549 с.
 • 9. Лекант, П. А. Російська мова: довідник для прикладного бакалаврату / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; під ред. П. А. Леканта. - 3-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 351 с.
 • 10. Панфілова, А. П. Культура мови і ділове спілкування в 2 ч. / А. П. Панфілова, А. В. Долматов; під заг. ред. А. П. Панфілової. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 11. Російська мова та культура мови. Практикум. Словник: учеб.-практ. посібник для СПО / В. Д. Черняк [и др.]; під заг. ред. В. Д. Черняк. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 525 с.
 • 12. Російська мова та культура мови: підручник і практикум для СПО / В. Д. Черняк, А. І. Дунів, В. А. Єфремов, Є. В. Сергєєва; під заг. ред. В. Д. Черняк. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 389 с.
 • 13. Савкова, 3. В. Як зробити голос сценічним. - М.: Мистецтво, 1968. - 128 с.
 • 14. Самсонов, Н. Б. Російська мова та культура мови: підручник і практикум для прикладного бакалаврату / Н. Б. Самсонов. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 383 с. - (Серія: Бакалавр. Прикладний курс).
 • 15. Сучасна російська мова [Текст]: в 3 т.: Підручник і практикум для акад. бакалаврату / С. М. Колесникова [и др.]; ред. С. М. Колесникова - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 306 с.
 • 16. Сучасна російська літературна мова в 2 ч. Частина 1: підручник для академічного бакалаврату / В. Г. Костомаров [и др.]; під ред. В. Г. Костомарова, В. І. Максимова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 316 с.
 • 17. Титов, О. А. Російська мова та культура мови. Практикум по орфографії: навч, посібник для СПО / О. А. Титов. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт, 2017. - 166 с.

Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси

 • 1. Міжнародний інформаційно-просвітницький проект «Сучасна російська» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.oshibok- net.ru/.
 • 2. Довідково-інформаційний портал Грамота.ру - російську мову для всіх [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.gramota.ru.
 • 3. Бруссер, А. М., Оссовская, М. П. Уроки з техніки мови (відеотренінг) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: razym. ru / 63850-uroki-ро-texnike.
 
<<   ЗМІСТ