Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ДЛЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ

Модуль 1. Загальні відомості про мову. Підсистеми національної мови: мова, мова, культура мови, сучасна російська мова, сучасна російська літературна мова, рівень мови, комунікативна функція мови, аккумулятивная функція мови, мовна картина світу, волюнтативна функція мови, підсистема національної мови, просторіччя, діалект, жаргон, арго .

Модуль 2. Функціональні стилі літературної мови:

функціональний стиль, уніфікація мови ділових документів, науково-популярний стиль, навчально-науковий стиль, научносправочний стиль, спонтанність, кліше.

Модуль 3. Ортолог: норма, імперативна норма, диспозитивним норма, рівноправна норма, нерівноправних норма, «старша» норма, «молодша» норма, Ортолог, орфоепія, мовний стиль, орфографія, пунктуація, лексика, тавтологія, плеоназм, граматика, словникова стаття , лексикографія.

Модуль 4. Техніка мовлення: фонационное дихання, рефлекторне дихання, розвиток опори дихання, логічний наголос, ритмічна пауза, логіко-граматична пауза, психологічна пауза.

Модуль 5. Мовне взаємодія: мовна ситуація адресат, адресант, мовне подія, дискурс, мовленнєвий взаємо дію.

 
<<   ЗМІСТ   >>