Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ДЛЯ ДЕФЕКТОЛОГІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Вивчення основ мовної культури займає дуже важливе місце в підготовці студентів-дефектологів до майбутньої професії: повноцінна освітня і виховна діяльність, спілкування з батьками настійно вимагають грамотного спілкування, дотримання всіх вимог культури мовлення.

Даний посібник призначений для підготовки студентів за профілем «спеціальне (дефектологическое) освіту».

У процесі відбору навчального матеріалу враховувалася професійна спрямованість курсу. У зв'язку з цим в курс введена глава «Техніка мовлення», що припускає роботу над постановкою дихання, голосу, розвитком дикції і виразним читанням тексту. Крім того, в зв'язку з особливою важливістю для дефектолога норм усного спілкування істотне місце у виданні займає глава «Орфоепія».

Пропонований посібник містить всі необхідні компоненти для організації самостійної роботи та може бути використано для підготовки до заліку як студентів денної форми навчання, так і студентів-заочників. Воно містить коротку інформацію по розділах курсу і питання, що сприяють виділенню головних проблем при вивченні теорії. Крім того, в посібнику пропонується серія вправ по кожній темі (нумерація вправ в посібнику суцільна). Вправи підвищеної складності (вони відзначені знаком *) супроводжуються ключами для самоперевірки, які знаходяться в додатку. Список рекомендованої літератури вказується в кінці посібника.

В результаті роботи з пропонованим посібником студент повинен освоїти:

трудові дії

 • • володіння навичками усвідомленого відбору нормативних одиниць всіх ярусів мови з урахуванням специфіки ситуації спілкування;
 • • кваліфікації та виправлення орфографічних, пунктуаційних, граматичних і мовних помилок;
 • • роботи над технікою мови і виразним читанням тексту;
 • • вибору і використання словників різного типу;

необхідні вміння

 • • використовувати термінологічний апарат курсу;
 • • відбирати необхідні мовні засоби відповідно до завдань і ситуацією спілкування;
 • • виявляти випадки порушення нормативності усній або письмовій мові і виправляти їх;
 • • вибирати і використовувати необхідний словниковий джерело для вирішення конкретних лінгвістичних і комунікативних завдань;

необхідні знання

 • • основних форм існування мови, його структури та основних функцій;
 • • відмінностей у змісті термінів мову і мова;
 • • сутності культури мовлення, аспектів мовної культури;
 • • відмінних ознак функціональних стилів російської літературної мови;
 • • норм сучасної української літературної мови та причин їх історичної мінливості;
 • • основних словників російської мови.
 
<<   ЗМІСТ   >>