Повна версія

Головна arrow Техніка arrow МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОШУК РІШЕНЬ

Для активації пакету Пошуку рішення необхідно відкрити вкладку Файл, натиснути кнопку Параметри і вибрати категорію Надбудови (див. Рис. 3.48, рис. 3.78, 3.79).

Якщо ви використовуєте Excel не старші 2007, натисніть Кнопку Microsoft Office і потім - кнопку Параметри Excel. У списку Управління виберіть пункт Надбудови Excel і натисніть кнопку Перейти. Якщо ви використовуєте Excel для травні, в меню «файл» виберіть Сервіс, Додати-які запускаються Excel.

У діалоговому вікні Надбудови встановіть прапорець Пошук рішення, а потім натисніть кнопку ОК (див. Рис. 3.78). Якщо Пакет аналізу відсутній в списку поля Доступні надбудови, натисніть кнопку Огляд, щоб виконати пошук. Якщо виводиться повідомлення про те, що пакет аналізу не встановлено на комп'ютері, натисніть кнопку Так, щоб встановити його.

Додавання пакета Пошуку рішення в Головне меню

Мал. 3.78. Додавання пакета Пошуку рішення в Головне меню

Інструментарій пакету Пошуку рішення Приклад 3.3

Мал. 3.79. Інструментарій пакету Пошуку рішення Приклад 3.3

Завод використовує при виробництві пластичних мастил N видів сумішей, які складаються з п'яти компонентів в таких пропорціях (табл. 3.44, 3.45).

Вихідні дані по складу компонентів сумішей

суміш

компоненти

N

I

II

III

IV

V

А

3

2

4

6

5

В

1

3

5

4

2

З

4

5

7

3

1

D

2

1

5

6

4

Таблиця 3.45

Вихідні дані по асортименту сумішей

суміші

А

В

З

D

немає

+

+

+

Ресурси кожного з компонентів обмежені: першого - Ют, другого - 15 т, третього - 85 т, четвертого - 120 т, п'ятого - 280 т.

Ціна однієї тонни суміші А становить 54 тис. Руб., Суміші У - 43 тис. Руб., Суміші С - 27 тис. Руб. і суміші D - 75 тис. руб.

Побудуйте модель лінійного програмування, що оптимізує план випуску мастил з використанням всіх компонентів.

Рішення

Математична модель лінійного програмування даного завдання виглядає наступним чином:

Реалізація завдання засобами Excel 2016 з використанням пакета Пошук рішення виглядає, як показано на рис. 3.80-3.82.

На рис. 3.83, 3.84 більш детально розглянуті процес запуску і отримання рішення засобами Пакета пошуку рішення для версії Excel 2016.

Складання сценарію отримання рішення по моделі в Excel

Мал. 3.83. Складання сценарію отримання рішення по моделі в Excel

Збереження знайденого рішення по моделі в Excel

Мал. 3.84. Збереження знайденого рішення по моделі в Excel

Відповідь : план випуску мастил з використанням компонентів Л, В, С, D становить вектор рішень (0; 4; 0; 3) з отриманням максимальної виручки, яка дорівнює 397 тис. Руб.

Використання компонентів II та III повне, інших ресурсів - неповне, що і представлено на рис. 3.84.

приклад 3.4

На заводі з виробництва автомобілів випускаються дві серії, 1 і 2 (табл. 3.46).

Таблиця 3.46

Початкові дані

Ресурси / продукція

Автомобіль серії 1

Автомобіль серії 2

Трудовитрати, тис. Руб.

виробництво

16,6

10

збірка

2,9

3,3

Ресурси / продукція

Автомобіль серії 1

Автомобіль серії 2

контроль

0,47

0,5

Кількість зайнятих, людина

виробництво

16,6

10

збірка

2,9

3,3

контроль

0,47

0,5

Кількість вузлів приводу, шт.

19

Без обмежень

Прибуток від продажу, тис. Руб.

150

230

Прибуток від продажу автомобілів першої серії 1 становить 150 тис. Руб., А від продажу серії 2 - 230 тис. Руб.

Є щоденний запас вузлів для автомобілів обох типів, за винятком вузла приводу для автомобілів серії 1.

Виробничі можливості заводу дозволяють випустити автомобілі серії 1 не більше = 19 од.

На виготовлення автомобілів серії 1 потрібно т х = 16,6 люд.-год, автомобілів серії 2 - т 2 = Ю чіл.-ч. Цю роботу виконують N { = 50 осіб.

На збірці працюють ЛГ 2 = 10 чоловік з трудозатратами по п х = 2,9 і п 2 = 3,3 відповідно. Па контролі зайняті iV 3 = 2 людини, трудовитрати становлять k { = 0,47 і / е 2 = 0,5 чел.-ч.

Робоча зміна одна і становить 8 год.

Складіть оптимальний план виробництва, перевірте рішення графічним і аналітичним методами.

Рішення

Економіко-математична модель лінійного програмування даного завдання виглядає наступним чином:

Графічне рішення задачі засобами Excel 2016 представлено на рис. 3.85, 3.86.

На рис. 3.87, 3.88 розглянуто процес запуску і отримання рішення засобами Пакета пошуку рішення для версії Excel 2016.

Мал. 3.85. Побудова градієнт-вектора цільової функції на графік, проведення дотичній, штрихування ефективної області за допомогою опції вставки фігур, рух уздовж вектора і знаходження оптимального рішення як останньої точки ефективного безлічі рішень (0; 3)

WPv

Мал. 3.86. Отримання оптимального рішення (0; 3) графічним способом

Подання вихідних даних для моделі засобами Excel

Мал. 3.87. Подання вихідних даних для моделі засобами Excel

Складання сценарію отримання рішення по моделі в Excel

Мал. 3.88. Складання сценарію отримання рішення по моделі в Excel

Збереження знайденого рішення по моделі в Excel

Мал. 3.89. Збереження знайденого рішення по моделі в Excel

Відповідь : план випуску автомобілів серій 1 і 2 з використанням ресурсів становить вектор цілочисельних рішень (0; 3) з отриманням максимальної виручки, яка дорівнює 690 тис. Руб.

Використання ресурсів неповне, що і представлено на рис. 3.89.

Питання для самоперевірки

 • 1. Які моделі відносяться до аналітичних?
 • 2. У чому полягає особливість аналітичних методів?
 • 3. Які переваги і недоліки аналітичних методів?
 • 4. Яка характеристика математичних методів?
 • 5. Яка характеристика статистичних методів?
 • 6. Яка характеристика теоретико-множинних методів?
 • 7. Яка характеристика логічних методів?
 • 8. Яка характеристика лінгвістичних і семіотичних методів?
 • 9. Яка характеристика графічних методів?
 • 10. Які методи дослідження аналітичних систем вам відомі?
 • 11. У чому полягають особливості детермінованих моделей?
 • 12. У чому полягають особливості стохастичних моделей?
 • 13. Яка область використання статистичних методів прогнозування?
 
<<   ЗМІСТ   >>