Повна версія

Головна arrow Техніка arrow МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕВРИСТИЧНІ І НАТУРНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ

В результаті вивчення глави 2 студент повинен:

знати

 • • особливості та відмінні ознаки евристичних і натурних методів моделювання;
 • • історію, логіку і тенденції розвитку евристичних і натурних методів моделювання;

вміти

 • • давати самостійну оцінку доцільності використання евристичних методів моделювання;
 • • вибирати необхідні натурні методи моделювання для реалізації поставлених завдань;

володіти

 • • специфікою використання евристичних методів моделювання;
 • • методами експерименту в моделюванні систем.

Евристичні методи моделювання

Методи типу мозкової атаки і сценаріїв

З середини XX в. стала широко розповсюджуватися концепція колективної генерації ідей (мозковий атаки, мозкового штурму, конференції ідей, методу обміну думками), яка використовується з метою генерації нових ідей для вирішення поставленої проблеми на основі узгодженого інтуїтивного мислення певної групи фахівців.

Гіпотеза, на якій грунтується такий метод, полягає в тому, що серед великої кількості згенерованих колективом фахівців ідей можна вибрати кілька прийнятних, корисних для вирішуваної проблеми.

Суть правил проведення мозкової атаки зводиться до того, щоб забезпечити максимальну свободу мислення учасників такого методу обміну думками та висловлювання ними нових ідей, звільнити їх від скутості. Відповідно до цих правил розв'язувана проблема формулюється в основних термінах, виділяється центральний пункт обговорення і висловлюються якомога більше ідей. Приймаються всі висловлені ідеї, якими б сумнівними і абсурдними вони не здавалися, так як обговорюються і оцінюються ідеї пізніше. Не можна допускати критику жодної ідеї, оголошувати її помилковою і припиняти обговорювати. Необхідно створювати «цінні реакції» ідеї, надавати підтримку і заохочення генеруючих їх фахівцям.

Відповідно до вимог прийнятих правил серед використовуваних методів колективної генерації ідей можна виділити:

 • • пряму мозкову атаку;
 • • метод обміну думками;
 • • методи типу комісій;
 • • метод судів (в цьому випадку створюється дві групи: одна група вносить якомога більше пропозицій, а друга намагається максимально їх розкритикувати);
 • • метод ділових ігор та ін.

Практичною реалізацією сесій колективної генерації ідей можна вважати роботу різних дорадчих органів: директоратів, засідань вчених і науково-технічних рад, спеціально створюваних тимчасових комісій, комітетів та ін.

Однак через проблеми забезпечення виконання необхідних правил в реальному житті, обумовленої посадовою підпорядкованістю і складністю збору фахівців на міжвідомчі комісії, переважно застосовують методи опитування компетентних фахівців, які не потребують їх присутності і усного висловлювання своїх думок в конкретному місці і в конкретний час.

Якщо в середині 1950-х рр. методи мозкової атаки застосовувалися при розробці та реалізації програм довгострокових наукових досліджень, у військовому прогнозуванні, то вже в 1960-і рр. з першорядного методу джерела ідей і пошуку найкоротшого шляху вирішення проблеми цей метод перетворився в допоміжний засіб в методиках, що використовують і інші методи моделювання. В даний час методи колективної генерації ідей зазвичай використовуються в якості допоміжних при проведенні обговорень пропозицій або проміжних результатів аналізу, отриманих із застосуванням різних методів моделювання, на колективних нарадах типу мозкової атаки.

До методів типу сценаріїв можна віднести методи підготовки і узгодження думок про аналізованої проблеми або об'єкті, представлених в письмовому вигляді.

Використання цього методу спочатку передбачало підготовку текстового документа, що описує розгорнуті в часі логічну послідовність подій або можливі альтернативні варіанти вирішення поставленої проблеми.

У більш пізні періоди тимчасові віхи були зняті, і сценарієм став називатися будь-який документ незалежно від форми подання, який містив аналіз розглянутої проблеми і варіанти її вирішення.

На практиці підготовка сценарію проходить ряд етапів: спочатку пропозиції для підготовки подібного документа пишуться експертами індивідуально, а потім формується узгоджений текст.

Сценарій повинен включати не тільки змістовні міркування, але і, як правило, результати кількісного техніко-економічного або статистичного аналізу з попередніми висновками, так як експерти, готують сценарій, користуються зазвичай вдачею отримання необхідних відомостей від підприємств і організацій.

В даний час спостерігається розширення поняття сценарію, так як він містить кількісні параметри з їх взаємозалежностями, а також пропонуються методики підготовки сценарію з використанням комп'ютерної техніки.

Є досить великий практичний досвід використання методу сценаріїв для розробки прогнозів галузях промисловості. Комплексні програми науково-технічного прогресу і його соціально-економічних наслідків є також різновидом сценаріїв.

Метод типу сценаріїв слід розглядати як основу для розробки більш формалізованого уявлення про майбутню систему або розв'язуваної проблеми.

Якщо проблему (систему) не вдається відразу описати формальною моделлю, то використання методу сценарію дозволяє створити попереднє уявлення про проблему і при цьому допомагає втратити деталі, які неможливо врахувати у формальній моделі.

Оскільки сценарій - це текстовий документ, то він має всі властивості природної мови (синонімія, омонімія, парадокси), які зумовлюють можливість неоднозначного його тлумачення.

 
<<   ЗМІСТ   >>