Повна версія

Головна arrow Філософія arrow ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

джерела

«Просвітитель» преподобного Йосипа Волоцького. - М., 1993.

111 Слово «Шестоднева» Іоанна екзарха Болгарського / пер. Г.С. Баранкова // Громов, М. Н. Ідейні течії давньоруської думки / М.Н. Громов, В. В. Мілько, - СПб., 2001..

Аксаков, К.С. Повне зібрання творів. Т. 1. - М., тисяча вісімсот шістьдесят-одна.

Акти і документи, що відносяться до історії Київської академії. Т. I. Ч. 1. - Київ, 1909.

Аржанухін, В.В. До публікації Відповіді Софронія Лихуд // Історико-філософський щорічник. - 1993. - М., 1994. - С. 236-249.

Барське, Я.Л. Листи А.М. Кутузова // Російський історичний журнал. - 1917. - Кн. 1/2.

Беме, Я. Christosofia, або Шлях до Христа. - СПб., 1994.

Бердяєв, Н.А. Олексій Степанович Хомяков. - М., 2005.

Бердяєв, Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. - М., 1990..

Бердяєв, Н.А. Моє філософське світогляд // Бердяєв, Н. A. Pro et contra. - СПб., 1994.

Бердяєв, Н.А. Нове релігійна свідомість і громадськість. - СПб., 1907.

Бердяєв, Н.А. Про призначення людини. - М., 1993.

Бердяєв, Н.А. Російська ідея. Основні проблеми російської думки XIX століття і початку XX століття // Про Росії та російської філософської культури: філософи російської післяжовтневого зарубіжжя. - М., 1990..

Бердяєв, Н.А. Самопізнання. - М., 1990..

Бердяєв, Н.А. Сенс історії. Досвід філософії людської долі. - Париж, 1969.

Бердяєв, Н.А. Сенс творчості. - М., 1916.

Бердяєв, Н.А. Порятунок і творчість // Шлях. - М., 1992. - Кн. 1.

Бердяєв, Н.А. Доля Росії. - М., 1918.

Бердяєв, Н.А. Доля Росії. - М., 1990..

Бердяєв, Н.А. Філософія нерівності. - М., 1990..

Бердяєв, Н.А. Філософія вільного духу. - М., 1994.

Бердяєв, Н.А. Філософія свободи. Сенс творчості. - М., 1989.

Бердяєв, Н.А. Філософія творчості, культури і мистецтва: В 2 т. - М "+1994.

Бердяєв, Н.А. Царство духу і царство Кесаря. - М., 1995.

Богословські твори Сильвестра Медведєва // Російська православна церква в XVII столітті. Вибрані богословські твори XVII століття. - Казань, 1994. - С. 87-105.

Булгаков, С.Н. Агнець Божий. Про Богочеловечестве. Ч. 1. - М., 2000..

Булгаков, С.Н. Благодатні заповіти преп. Сергія російській бого- словствованію // Шлях. - Кн. 1.

Булгаков, С.Н. Два граду. Т. 1-2. - М., 1911.

Булгаков, С.Н. Догмат і догматика // Живе переказ. Православ'я в сучасності. - М., 1997..

Булгаков, С.Н. Нариси вчення про церкву // Шлях. - М., 1992. - Кн. 1.

Булгаков, С.Н. Православ'я. Нариси вчення православної церкви. - Київ, 1991.

Булгаков, С.Н. Природа науки // Філософський збірник Л.М. Лопатіну до 30-річчя науково-педагогічної діяльності. - М., 1912.

Булгаков, С.Н. Світло невечірнє: Споглядання і умогляд. - М., 1994.

Булгаков, С.Н. Твори: В 2 т. - М., 1993.

Булгаков, С.Н. Тихі думи. - М., 1996.

Булгаков, С.Н. Праці з соціології та теології: У 2 т. - М., 1997..

Булгаков, С.Н. Філософія імені. - СПб., 1998..

Василь (Родзянко), єпископ. Теорія розпаду всесвіту і віра батьків. - М., 1996.

Василь Великий. Вибрані твори та коментарі. - Спб., 2003.

Василь Великий. Вибрані праці та послання. - М., 1996.

Введенський, А.І. Влада над умами // Християнин. - 1908. - Листопад-грудень.

Введенський, А.І. Статті з філософії. - СПб., 1996..

Віра і наука, або Згода християнських істин з новітніми відкриттями науки / уклад. Корабльов і Сіряки. - СПб. : Друкарня В. Спиридонова, 1867.

Вишеславцев, Б.П. Серце в християнській та індійської містики // Питання філософії. - 1990. - № 4.

Гавриїл (Воскресенський), архімандрит. Історія філософії.

Ч. I- VI. - Казань, 1839-1840.

Глаголєв, С. С. Філософія і свобода // На згадку століття (1814-1914) Імператорської Московської духовної академії. - Сергієв Посад, 1915. - Ч. I.

Григорій Палама. Тріади на захист священнобезмолствующіх / пер. і кому. В. Веніяминового. - М., 2003.

Давид Анахт. Твори. - М., 1975.

Данилевський, Н.Я. Росія і Європа. - М., 1991.

Діонісій Ареопагіт. Про Божественних іменах. Про містичному богослов'ї. - 2-е вид. / Підгот. Г.М. Прохорова. - СПб., 1995.

Давньоруські Ареопагитики // Макаров, А.І. Давньоруські Ареопагитики / А.І. Макаров, В.В. Мілько, А.А. Смирнова. -, 2002.

Златоструй: Стародавня Русь X-XI ст. - М., 1990..

Іванов, В. І. Рідне і вселенське. - М., 1994.

Ізборник 1076 року. - М., 1986.

Ізборник Святослава 1073 року - факс. изд. - М., 1983.

Вибране з творів архімандрита І. Голятовского. - Варшава, 1867.

Вибрані твори російських мислителів другої половини XVIII ст .: В 2 т. - М "1952.

Вибрані твори з «Ранкової зорі». Праці Вихованців Університетського пансіону: У 2 ч. Ч. I. - М .: Університетська тип., 1809.

Іларіон. Слово про Закон і Благодать // Богословські праці. - № 28.

Ільїн, І.А. Аксіоми релігійного досвіду. - М., 1993.

Джерела з етногенезу, культурі і ранньої національної історії стародавніх слов'ян. - Київ, 1988.

Карамзін, І М. Про любов до батьківщини і народної гордості // Карамзін, Н.М. Вибрані статті і листи. - М., 1982.

Карпов, В.Н. Введення в філософію. - СПб., 1840.

Киреевский, І.В. Критика і естетика. - М., 1979.

Киреевский, І.В. Повне зібрання творів. Т. 1 і 2. - М., 1911.

Кирик Новгородець. Запитування Кирикова, іже вопроси єпископа Нифонта та інших // Пам'ятники давньоруського канонічного права. - СПб., 1880. - Ч. I.

Кирик Новгородець. Вчення про числа / пер. Р.А. Симонова // Громов, М.Н. Ідейні течії давньоруської думки / М.Н. Громов,

B. В. Мілько. - СПб., 2001..

Кирило (Гундяєв), патріарх. Сім слів про російською світі. - М., 2015.

Кирило (Гундяєв), патріарх. Церква закликає до єдності. - Мінськ, 2010 року.

Космографія // Соболевський, А. І. Перекладна література Московської Русі XIV-XVII століть. - СПб., 1903.

Кудрявцев, В.Д. Чи можлива філософія? // Віра і розум. - 1884.-№ 2.

Кудрявцев, В.Д. Чи потрібна філософія? // Віра і розум. - 1884. -№ 5.

Лаодикії послання та інші праці Ф.В. Курицина // Новгородська єресь XV століття і її викривачі. Збірник документів. CD-ves. - Новгород Великий; Рига, 2003.

Латинські рукописи професорів Києво-Могилянської академії. - Львів; Варшава, 2000..

Лекції І.Є. Шварца «Про трьох знаннях: цікавий, корисний і приємний» // РВ PH Б. 0.111.

Лекції по філософії професора МДА Ф.А. Голубинського. - М "1884-1886. - Вип. I-IV.

Леонтьєв, К.Н. Схід, Росія, Слов'янство. - М., 1996.

Ліницькою, П. Значення філософії для богослов'я // Труди Київської духовної академії. - 1903. - № 9.

Логіка жидівство // Соболевський, А.І. Перекладна література Московської Русі XIV-XVII століть. - СПб., 1903. -

C. 401-414.

Лопатин, Л.М. Аксіоми філософії. - М., 1996.

Лопухін, І.В. Зауваження на відому книгу Руссова. - М., 1809.

Лопухін, І.В. Виливу серця, господи одного благість едіноноча- лія. - М., 1794.

Лопухін, І.В. Деякі риси про внутрішню церкви, про єдиний шлях істини і про різні шляхи помилки і загибелі з додаванням короткого зображення якості посад істинного християнина. - СПб., 1798.

Лоський, І.О. Бог і світове зло. - М., 1994.

Лоський, І.О. Чуттєва, інтелектуальна і містична інтуїція. - М., 1995.

Лотман, Ю.М. «Сочувственнік» А.Н. Радищев. А.М. Кутузов і його листи до І.П. Тургенєву / Ю.М. Лотман, В. В. Фурсенко // Учений. зах. Тартуського держуніверситету. - Вип. 139. - Тарту, 1963.

Лотман, Ю.М. Невідоме лист А.М. Кутузова І.П. Тургенєву // Учений. зах. Тартуського держуніверситету. - Вип. 209. - Тарту, 1968.

Могила, П. Короткий катехізис // Голубєв, С. Т. Київський митрополит Петро Могила і його сподвижники. Т. 2. - Київ, 1898.

Мудре слово Стародавньої Русі (XI-XVII ст.). - М., 1989.

Написання про грамоті // Питання історії релігії та атеїзму. - Вип. 3. - М "+1956.

Неверов, С.Л. Логіка иудействующих // Університетські вісті. - Київ, 1909. - № 8. - С. 41-62.

Неопубліковані листи С.Н. Булгакова до В.В. Розанова // Питання філософії. - 1992. - № 10.

Несміливе, В.І. Наука про людину. Т. 1, 2. - Казань, 1905, 1907.

Новгородська єресь XV століття і її викривачі. Збірник документів. CD-ves. - Новгород Великий; Рига, 2003.

Новиков, Н.І. Про гідність людини у відносинах до Бога і світу // Ранковий світло. - 1777. - Ч. 1. - С. 27.

Одоєвський, В. Ф. Строкаті казки. - СПб., 1996..

Одоєвський, В. Ф. Російські ночі. - Л., 1975.

Одоєвський, В. Ф. Російські ночі. 4338 рік. Фрагменти. Листи. - [Б. м]: Catedral PR, 2000..

Остроумов, М. Огляд філософських вчень. - М., 1879.

Пале Розумна / пер. і кому. А.М. Камчатова, В. В. Міль- кова, С. М. Полянського; під ред. Н.Л. Панкратова. - М .: Згода, 2002.

Переписка Карамзіна з Лафатера. 1786-1790 // Карамзін, Н.М. Листи російського мандрівника. - Л., 1987.

Переписка П.А. Флоренського і В.А. Кожевникова // Питання філософії. - 1991. - № 6.

Листи і щоденник. 1780-1792 // Барське, Я.Л. Листування московських масонів XVIII століття. 1780-1792 рр. - Пг., 1915.

Листи С.Т., К.С. і С.А. Аксакових до І.С. Тургенєву // Русское обозрение. - 1894. - Вересень.

Листи Семена Франка до Людвігу Бінсвангеру // Логос. - 1992. - № 3.

Платон (Левшин), архієпископ. Повчальні слова. Т. 3. - М., 1780.

Повість временних літ (Лаврентіївський літопис). - Арзамас, 1993.

Послання, написане Климентом, митрополитом російським, Хомі пресвітера, витлумачено Опанасом Мних // Златоструй. - М., 1990..

Послання і слова ієрархів Російської православної церкви XV- XVII століть. - Томськ, 1998..

Послання митрополита Никифора / підгот. текстів і пер. Г.С. Баранкова. - М .: ІФ РАН, 2000..

Послання старця Філофея // Пам'ятники літератури Древньої Русі: кінець XV - початок XVI століття. - М., 1984.

Післямови до видань Івана Федорова // Пам'ятники літератури Древньої Русі: Середина XVI століття. - М., 1985. - С. 288.

Повчання Данила, митрополита всієї Русі / пер. і кому. Н.В. Понирко // ПЛДР: KohcuXV - пров. підлога. XVI століття. - М., 1984.

Преподобного Ніла Сорський Переказ учням своїм про жительстве Скитському. - М. 1849.

Преподобний Макарій Єгипетський. Духовні слова і послання / підгот. А.Г. Дунаєва. -, 2002.

Преподобний Симеон Новий Богослов. Вибрані твори. - СПб., 1994. - С. 81-154.

Проект статуту духовних академій. - СПб., 1823. - Ч. 1.

Твори анонімних авторів «Вечірньої зорі» // Вибрані праці російських масонів XVIII століття: Н.І. Новиков, А.М. Кутузов, С.І. Гамалія, І. Г. Шварц, І.П. Тургенєв, І.В. Лопухін і ін. - [Ташкент]: Суспільство ложі «Лаокоон», 1996..

Різні зауваження покійного Шварца // РВ РНБ.О.112.

Міркування про безсмертя душі // Вечірня зоря. - 1782. - Ч. 1.

Російська філософія другої половини XVIII ст. Хрестоматія. - Свердловськ, 1990..

Самарін, Ю.Ф. Повне зібрання творів. Т. 1 - 10. - М., 1877-1896.

Самарін, Ю.Ф. Передмова до першого видання богословських творів А.С. Хомякова // Хомяков, А.С. Повне зібрання творів. Т. 2. - М., 1900.

Збірник документів і матеріалів Ювілейного Архієрейського собору Російської православної церкви. Москва, 13-16 серпня 2000. - Н. Новгород, 2000..

Сидонський, Ф.Ф. Введення в науку філософію. - СПб., 1833.

Сковорода, Г. Твори: В 2 т. - М., 1973.

Слово про закон і благодать // Молдован, А. М. «Слово про закон і благодать» Іларіона. - Київ, 1984.

Слово про засудження єретиків Йосипа Волоцького // Пам'ятники літератури Древньої Русі: кінець XV - перша половина XVI ст. - М., 1984. - С. 324-349.

Соловйов, В. С. Росія і вселенська церква. - М., 1911.

Соловйов, В. С. Збірка творів. Т. 1-8. - СПб., [Б.г.].

Соловйов, В. С. Твори: В 2 т. Т. 1. - М., 1988.

Твори Максима Грека: У 2 ч. - М., 1992.

Сперанський, М.М. Буття повне, обмежене, союзне і окреме // РВ РНБ. Ф. 731. Од. хр. 627.

Сперанський, М.М. Буття предсущественное, істотне, суєтне, уявне // ЗР РНБ. Ф. 731. Од. хр. 629.

Сперанський, М.М. Буття хаотичне і створене // РВ РНБ. Ф. 731. Од. хр. 631.

Сперанський, М.М. Бути і існувати // РВ РНБ. Ф. 731. Од. хр. 617.

Сперанський, М.М. Листи до Ф.І. Цейеру // Російський архів. - 1870. -Т. 8. -№ 1-3.

Сперанський, М.М. Поняття добра і користі // катетів, І.В. Граф М.М. Сперанський як релігійний мислитель. - Казань, 1889.

Сперанський, М.М. Проекти і записки. - М .; Л., 1961.

Сперанський, М.М. Керівництво до пізнання законів. - СПб., 1845.

Сперанський, М.М. Свобода, довільна неволя // РВ РНБ. Ф. 731. Од. хр. 694.

Сперанський, М.М. Філософія // РВ РНБ. Ф. 731. Од. хр. 625.

Сперанський, М.М. Честь і свобода одне і те ж // На згадку графа М.М. Сперанського (1772-1871) / під ред. В.В. Бичкова. - СПб., 1872.

Таємна таємних // Новгородська єресь XV століття і її викривачі. Збірник документів. CD-ves. - Новгород Великий; Рига, 2003.

Творіння преподобного Іоанна Дамаскіна. Джерело знань / пер. і кому. Д.Є. Афіногенова, А.А. Бронзовая, А.І. Сагарда, Н.І. Сагарда. - [Б. м]: Індрік, 2002.

Творіння преподобного нашого Нілу, подвижника Синайського. Вибране. - М., 1993.

Тексти «діоптрій» Філіпа Монотропа // Пам'ятники перекладної і російської літератури XIV-XV ст. - Л., 1987.

Трубецькой, Є. М. Світобачення В.С. Соловйова: У 2 т. - М., 1913.

Трубецькой, Е.Н. Сенс життя. - М., 1994.

Трубецькой, Е.Н. Твори. - М., 1994.

Феофілакт Лопатинський. Вибрані філософські твори. - М., 1997..

Філарет (Дроздов), митрополит. Збори думок і відгуків. СПб., 1885. Т. 1.

Флоренський, П. А. Дітям моїм. Спогади минулих днів. Генеалогічні дослідження. З соловецьких листів. Заповіт. - М., 1992.

Флоренський, П.О. З богословської спадщини // Богословські праці. - М., 1977. - Зб. 17.

Флоренський, П.О. Виправдання космосу. - СПб., 1994.

Флоренський, П.О. Межі гносеології // Богословський вісник. - 1913. - Січень-квітень.

Флоренський, П.О. Розум і діалектика // Богословський вісник. - 1914. - Вересень-грудень.

Флоренський, П.О. Сенс ідеалізму // На згадку століття (1814- 1914) Імператорської Московської духовної академії. Ч. 2. - Сергієв Посад, 1915.

Флоренський, П.О. Твори: В 4 т. - М., 1994-1999.

Флоренський, П.О. Троїце-Сергієва лавра і Росія // О, Русь, чарівниця сувора. - Н. Новгород, 1991.

Флоренський, П.О. Християнство і культура // Журнал Московської патріархії. - 1983. - № 4.

Франк, С.Л. Російське світогляд. - СПб., 1996..

Франк, С.Л. Філософія і життя. Етюди і нариси з філософії культури. - СПб., 1910.

Хомяков, А.С. Твори: В 2 т. - М., 1994.

Хомяков, А.С. Про старому і новому. - М., 1988.

Хомяков, А.С. Повне зібрання творів. Т. 1-8. - М., 1900-1904.

Хрестоматія з давньоруської літератури. - М., 1988.

Чаадаєв, П. Я. Статті та листи. - М., 1989.

Челпанов, Г. Введення в філософію. - М., 1916.

Чистовіч, І. А. Про значення філософії в світі язичницькому і християнському // Журнал Міністерства народної освіти. - 1856. - № 9-10.

Шеллінг, Ф. Твори: В 2 т. Т. 1. - М., 1987.

Шестокрил // Соболевський, А. І. Перекладна література Московської Русі XIV-XVII століть. - СПб., 1903.

 
<<   ЗМІСТ