Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ. ЗАМКНУТІ СИСТЕМИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 • 1. Astrom, К. J. Advanced PID-control / К. J. Astrom, T. Hagglund. - ISA (The Instrumentation, Systems and Automation Society), 2006.
 • 2. Doyle, JC State-space solutions to standard H 2 and Hoo control problems / JC Doyle [et al] // IEEE Transactions on Automatic Control AC-34. - 1989. - № 8.
 • 3. Grimble, MJ GMV control of non-linear continuous-time systems including common delays and state-space models / MJ Grimble // International Journal of Control. - 2007. - P. 150-165.
 • 4. Havre, K. Achievable performance of multivariable systems with unstable zeros and poles / K. Havre, S. Skogestad // International Journal of Control. - 2001. - Vol. 74. - № 11. - P. 1131-1139.
 • 5. llchmann, A. Asymptotic tracking with prescribed transient behaviour for linear systems / A. llchmann, EP Ryan // International Journal of Control. - 2006. - P. 910-917.
 • 6. Kariwala, V. Achievable input performance of linear systems under feedback control / V. Kariwala [et al] // Int. Journ. of Control. - 2005. - P. 1327-1341.
 • 7. Kharitonov, VL Lyapunov matrices for a class of neutral type time delay systems / VL Kharitonov // Int. Journ. of Control. - 2008. - P. 1-17.
 • 8. Okou, FA Decentralized multivariable voltage and speed regulator for large-scale power systems with guarantee of stability and transient performance / FA Okou, O. Akhrif, L.-A. Dessaint // Int. Journ. of Control. - 2005. - P. 1343-1358.
 • 9. Pan, Y.-J. Stabilization of remote control systems with unknown time varying delays by LMI techniques / Y.-J. Pan, HJ Marquez, T. Chen // Int. Journ. of Control. - 2006. - Vol. 79. - № 7. - P. 752-763.
 • 10. Pepe, P. A new Lyapunov-Krasovskii methodology for coupled delay differential and difference equations / P. Pepe, Z.-Po Jiang, E. Fridman // Int. Journ. of Control. - 2007. - P. 107-15.
 • 11. Pommaret, J.-F. A differential operator approach to multidimensional optimal control / J.-F. Pommaret, A. Quadrat // Int. Journ. of Control. - 2004. - P. 821-836.
 • 12. Rossiter, JA An algorithm for reducing complexity in parametric predictive control / JA Rossiter, B. Kouvaritakis, M. Cannon // Int. Journ. of Control. - 2005. - P. 1511-1520.
 • 13. Sofrony, J. Anti-windup synthesis using Riccati equations / J. Sofrony, MC Turner, I. Postlethwaite // Int. Journ. of Control. - 2007. - P. 112-128.
 • 14. Towaim, T. Iterative learning control - 2D control systems from theory to application / T. Towaim [et al] // Int. Journ. of Control. - 2004. - P. 877-893.
 • 15. Zhai, G. Hybrid static output feedback stabilization of two- dimensional L TI systems: a geometric method / G. Zhai [et al] // Int. Journ. of Control. - 2006. - P. 982-990.
 • 16. Zhang, L. Hoo, output-feedback control for switched linear discretetime systems with time -varying delays / L. Zhang, P. Shi, E.-K. Boukas // Int. Journ. of Control. - 2007. - P. 1354-1365.
 • 17. Бесекерскій, В. А. Теорія систем автоматичного управління /

B. А. Бесекерскій, Е. П. Попов. - 4-е изд., Перераб. і доп. - СПб. : Професія, 2004.

18. Воронов, А. В. Основи теорії автоматичного управління /

А. В. Воронов. - М.; Л.: Енергія, 1965.

 • 19. Габасит, Р. Оптимальне керування лінійними системами з запізненням з урахуванням термінальних обмежень на їх стану / Р. Габасит, О. П. Грушевіч, Ф. М. Кирилова // Автоматика і телемеханіка. - 2007. - № 12. - С. 3-20.
 • 20. Востріков, А. С. Теорія автоматичного регулювання /

А. С. Востріков, Г. А. Французова. - М.: Вища школа, 2006.

21. Денисенко, В. ПІД-регулятори: питання реалізації / В. Денисенко // Сучасні технології автоматизації. - 2007. - № 4. -

C. 86-97; 2008. - № 1. - С. 86-99.

 • 22. Дубовик, С. А. Тотожність Калмана в синтезі багатовимірних лінійних систем / С. А. Дубовик // Динамічні системи. - 2000. - Вип. № 15. - С. 28-31.
 • 23. Кім, Д. П. Теорія автоматичного управління: в 2 т. Т. 2. Багатовимірні, нелінійні, оптимальні та адаптивні системи / Д. П. Кім. - М.: ФІЗМАЛІТ, 2007.
 • 24. Кліначев, Н. В. Теорія систем автоматичного регулювання та керування: учеб.-метод, комплекс. Offline версія 3.6 / Н. В. Кліначев. - Челябінськ, 2005. Див. Також: URL: http://model.exponenta.ru/ tau_lec.html.
 • 25. Кузин, Л. Т. Основи кібернетики. Т. 1. Математичні основи кібернетики: навч, посібник для студентів втузів / Л. Т. Кузин. - М.: Енергія, 1973.
 • 26. Лямпе, Б. П. Поліноміальний метод вирішення задачі стабілізації багатовимірних імпульсних систем з запізненням / Б. П. Лямпе, Е. Н. Розенвассер // Автоматика і телемеханіка. - 2006. - № 1. - С. 117-127.
 • 27. Методи класичної та сучасної теорії автоматичного управління: підручник. У 5 т. / Під ред. К. А. Пулкова, Н. Д. Егупова. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н. Е. Баумана, 2004.
 • 28. Нікулін, Е. А. Основи теорії автоматичного управління. Частотні методи аналізу і синтезу систем: навч, посібник для вузів / Є. А. Нікулін. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004.
 • 29. Нікіфоров, В. О. Адаптивне та робастності управління з компенсацією збурень / В. О. Нікіфоров. - СПб. : Наука, 2003.
 • 30. Сурков, В. В. Аналітичне конструювання оптимальних за точністю, швидкодіючих регуляторів багатовимірних систем /

В. В. Сурков [и др.] // Електронний журнал Праці МАІ. 17.03.2008. URL: http://www.mai.ru/projects/mai_works/articles/num4/articlel0/ print.htm.

 • 31. Ципкин, Я. 3. Адаптація і навчання в автоматичних системах / Я. 3. Ципкин. - М.: Наука, 1968.
 • 32. Дьяконов, В. П. VisSim + Mathcad + MATLAB. Візуальне математичне моделювання / В. П. Дьяконов. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004.
 • 33. Кліначев, Н. В. VisSim в Росії; студентська версія програми VisSim / Н. В. Кліначев. URL: http://www.vissim.nm.ru/download.html.
 • 34. Кліначев, Н. В. Теорія систем автоматичного регулювання та керування: учеб.-метод, комплекс. Offline версія 3.6 / Н. В. Кліначев. - Челябінськ, 2005. Див. Також URL: http://model.exponenta.ru/ tau_lec.html.
 • 35. Жмудь, В. А. Моделювання та оптимізація систем управління в середовищі VisSim / В. А. Жмудь // Праці семінару з автоматики і програмної інженерії, присвяченого ювілею ВАТ «Новосибірський інститут програмних систем» (ВАТ «НІПС») 16.04.2012 . - Новосибірськ: Друкарня ЗАТ «КАНТ». - 2012. - С. 90-140. URL: http: // www.nips.ru/index.php?option=com_content&view=article&id = 140 & Ite mid = 303 /.
 • 36. Жмудь, В. А. Моделювання та оптимізація систем управління лазерним випромінюванням в середовищі VisSim: навч, посібник / В. А. Жмудь. - Новосибірськ: Изд-во НГУ 2009.
 • 37. Жмудь, В. А. Обчислення старших похідних в програмному продукті VisSim 5.0 / В. А. Жмудь, Р. Ю. Ішімцев // Зб. науч. тр. НГТУ. - 2007. - № 3 (49). - С. 23-28.
 • 38. Zhrnud, VA The Design of the Feedback Systems by Means of the Modeling and Optimization in the Program VisSim 5.6 / 6.0 / VA Zhrnud,

AV Liapidevskiy // Proc. Of The 30 th IASTED Conference on Modelling, Identification, and Control ~ AsiaMIC 2010 ~ November 24-26, 2010. Phuket, Thailand. - P. 27-32.

 • 39. Ішімцев, P. Ю. Оптимізація нелінійних ПІД-регуляторів / P. Ю. Ішімцев, В. А. Жмудь, В. М. Семібаламут // Зб. науч. тр. НГТУ. - 2008. - № 3 (53). - С. 13-16.
 • 40. Ішімцев, Р. Ю. Застосування складових інтегральних критеріїв для оптимізації регуляторів лінійних об'єктів / Р. Ю. Ішімцев,

B. А. Жмудь // Матеріали IX Міжнародної конференції «Актуальні проблеми електронного приладобудування» АПЕП-2008. - Новосибірськ. - 2008. - Т. 7. - С. 151-154.

 • 41. Воєвода, А. А. Відповідність алгоритмів оптимізації регулятора для об'єкта з обмежувачем і з запізненням / А. А. Воєвода, В. А. Жмудь // Науковий вісник НГТУ. - 2007. № 4 (29). - С. 179-184.
 • 42. Ішімцев, Р. Ю. Генетичний алгоритм для оптимізації перехідних процесів керуючих систем / Р. Ю. Ішімцев, А. А. Воєвода,

B. А. Жмудь // Зб. науч. тр. НГТУ. - 2007. - № 4 (50). - С. 3-12.

 • 43. Bendame, М. The MathCAD Advisor: Using MathCAD to Model a PID Controller / M. Bendame. URL: http://www.mathcad.com/support/ item / 02aug_id.asp.
 • 44. Havre, K. Achievable performance of multivariable systems with unstable zeros and poles // K. Havre, S. Skogestad // Int. Journ. of Control. - 2001. - Vol. 74. - № 11. - P. 1131-1139.
 • 45. Воєвода, А. А. Проектування систем стеження за фокусом і доріжкою для магнитооптической пам'яті по методу локалізації /

А. А. Воєвода, В. А. Жмудь, В. С. Соболєв // Автометрія. - 1991. - № 2. - С. 45-50.

 • 46. Воєвода, А. А. Синтез системи автофокусування для магнитооптической пам'яті методом поділу рухів, коректність методу / А. А. Воєвода, В. А. Жмудь // Автометрія. - 1992. - № 2. - С. 59-66.
 • 47. Жмудь, В. А. Метод поділу рухів для придушення повстань в лазерних системах / В. А. Жмудь // Автометрія. - 2002. - №5.- С. 119-126.
 • 48. Ішімцев, Р. Ю. обвідний канал для САУ скалярних і багатовимірних об'єктів: порівняння з упредітелем Сміта / Р. Ю. Ішімцев,

A. А. Воєвода, В. А. Жмудь // Зб. науч. тр. НГТУ. - 2008. - № 2 (52). -

C. 11-22.

 • 49. Філімонов, А. Б. Спектральний метод побудови упредітелей для об'єктів з запізненням / А. Б. Філімонов // Мехатроніка, автоматизація та управління. - 2006. - № 6. - С. 2-8.
 • 50. Жмудь, В. А. Регулятор для системи зі зворотним зв'язком. Патент на винахід РФ RU 2368933 Cl. G05B 11/14 / В. А. Жмудь,

B. М. Семібаламут, Р. Ю. Ішімцев. - Опубл. 27.09.2009. Бюл. № 27. Заявка № 2008110243. Правовласник: Інститут лазерної фізики СО РАН.

 • 51. Жмудь, В. А. Регулятор для багатовимірного об'єкта. Патент на корисну модель РФ RU 93994 Ul. G01R 23/02, G01P 3/36 / В. А. Жмудь [и др.]. - Опубл. 10.05.2010. Бюл. № 27. Заявка № 2009138894/22 від 20.10.2009. Правовласник: ГОУ ВПО Новосибірський державний технічний університет та Інститут лазерної фізики СО РАН.
 • 52. Жмудь, В. А. Адаптивна система для регулювання і стабілізації фізичних величин. Патент на винахід № 2457529 / В. А. Жмудь, В. М. Семібаламут, А. А. Воєвода. - Пріоритет від 11.01.2011. Заявка № 2011100407. Зареєстровано 27.07.2012. Термін дії до 11.01.2031. Правовласник: Установа РАН Інститут лазерної фізики Сибірського відділення (RU).
 • 53. Жмудь, В. А. Моделювання, дослідження і оптимізація замкнутих систем автоматичного управління / В. А. Жмудь. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2012.
 • 54. Ішімцев, Р. Ю. обвідний канал для САУ скалярних і багатовимірних об'єктів: порівняння з упредітелем Сміта / Р. Ю. Ішімцев,

A. А. Воєвода, В. А. Жмудь // Зб. науч. тр. НГТУ. - Новосибірськ. - 2008. - № 2 (52). - С. 11-22.

55. Жмудь, В. А. Чисельна оптимізація ПІД-регуляторів з використанням детектора правильності руху в цільової функції /

B. А. Жмудь, О. Д. Ядришніков // Автоматика і програмна інженерія. - 2013. - № 1 (3). - С. 24-29.

 • 56. Дьяконов, В. П. Simulink 5/6/7. Самовчитель / В. П. Дьяконов. - М.: ДМК-Пресс, 2008.
 • 57. Жмудь, В. А. Основні помилки при оптимізації регуляторів для замкнутих систем управління / В. А. Жмудь, Л. В. Димитров // Автоматика і програмна інженерія. - 2016. - № 2 (16). - С. 47-61.
 • 58. Жмудь, В. А. неаналітичних методи розрахунку ПІД-регуляторів / В. А. Жмудь, А. Н. Заворін, О. Д. Ядришніков. - Новосибірськ: Изд-во НГУ, 2013.
 • 59. Жмудь, В. А. Адаптивні системи автоматичного управління: навчань, посібник / В. А. Жмудь, А. А. Воєвода, Д..О. Терешкин. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2011 року.
 • 60. Жмудь, В. А. Моделювання та чисельна оптимізація замкнутих систем автоматичного управління в програмі VisSim: навч, посібник / В. А. Жмудь. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2012.
 • 61. Жмудь, В. А. Чисельна оптимізація ПІД-регуляторів з використанням детектора правильності руху в цільової функції / В. А. Жмудь, О. Д. Ядришніков // Автоматика і програмна інженерія. - 2013. - № 1 (3). - С. 24 -29. URL: http://www.nips.ru/images/ stories / zhournal-AIPI / 3 / Paper-2013 l-4.pdf.
 • 62. Жмудь, В. А. Підвищення якості перехідного процесу при управлінні схильними до коливань об'єктами / В. А. Жмудь,

О. Д. Ядришніков // Автоматика і програмна інженерія. - 2013. - № 3 (5). - С. 12-17. URL: http://jurnal.nips.ru/sites/default/ files / AHnn-3-2013-2.pdf.

 • 63. Жмудь, В. А. Патент 2554291, МПК G01R 23/02, G01P 3/36. Структура моделі для оптимізації системи зі зворотним зв'язком / В. А. Жмудь, А. Н. Заворін; НГТУ - 2014112628; заяв. 01.04.2014; опубл. 27.06.2015.
 • 64. Жмудь, В. А. Прецизійні системи управління лазерним випромінюванням: навч, посібник / В. А. Жмудь. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2005.
 • 65. Жмудь, В. А. Патент 2015617101, МКІ. MPU6050_Alfa-beta_filter / В. А. Жмудь [и др.]. - НГТУ - 2015614030; заяв. 18.05.2015; опубл. 30.06.2015.
 • 66. Жмудь, В. А. Метод проектування енергозберігаючих регуляторів для складних об'єктів з частково невідомої моделлю / В. А. Жмудь, А. Н. Заворін // в кн .: Проблеми управління та моделювання в складних системах. Тр. XVI Міжнародній конференції 30 червня - 3 липня 2014 року - Самара. - 2014. - С. 557-567.
 • 67. Barmasov, SV A phase-locked loop system for the difference frequency of two lasers / SV Barmasov, VA Zhmud // Instruments and Experimental Techniques. - 2000. - T. 43. - № 3. - P. 381-383.
 • 68. Жмудь, В. А. Електронна система стабілізації частоти He-Ne лазера по лініях поглинання метану / В. А. Жмудь, С. В. Бармасов, В. Д. Гітельсон // Прилади і техніка експерименту. - 1999. - № 4. - С. 127.
 • 69. Zhmud, VA The Use of the Feedback Control Systems in Laser Physics Researching Experiments / VA Zhmud // Proceedings of RFBR and DST Sponsored // The 2-nd Russian-Indian Joint Workshop on Computational Intelligence and Modern Heuristics in Automation and Robotics , 10-13 September, 2011, Additional volume. - P. 40-43.
 • 70. Жмудь, В. А. Моделювання, дослідження і оптимізація замкнутих систем автоматичного управління: монографія / В. А. Жмудь. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2012.
 • 71. Васильєв, В. А. Цифрові регулятори: цільові функції настройки, вибір методу інтегрування, апаратна реалізація /

B. А. Васильєв [и др.] // Зб. науч. тр. НГТУ. - 2006. - № 4 (46). -

C. 3-10.

 • 72. Voevoda, AA The modeling tests of the new PID-regulators structures / AA Voevoda [et al] // Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling , ASM 2009. - P. 165- 168.
 • 73. Zhmud, V. Modern key techologies in automatics: Structures and numerical optimization of regulators / V. Zhmud [et al] // Proceedings-2012/7 th International Forum on Strategic Technology, IFOST 2012.
 • 74. Zhmud, V. The design of the feedback systems by means of the modeling and optimization in the program vissim 5.0 / 6 / V. Zhmud, A. Liapidevskiy, E. Prokhorenko // Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control. - 2010. - P. 27-32.
 • 75. Zhmud, V. Numerical optimization of PID-regulators using the improper moving detector in cost function / V. Zhmud, O. Yadrishnikov / V. Zhmud, O. Yadrishnikov // Proceedings of the 8 th International Forum on Strategic Technology (IFOST -2013). - 2013. - Vol. II. - 28 June - 1 July. Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaator, Mongolia. IEEE organized. - 2013. - P. 265-270. URL: http://www.must.edu.mn/ IFOST2013 /.
 • 76. Zhmud, V. The Tuning of the PID-Regulator for Automatic Control System of Thermo Energetic Equipment / V. Zhmud [et al] // Proceedings of the Fifth International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME-2011), June 06 -08, 2011. Surat - 395 007, Gujarat, India. P. 254-263.
 • 77. Zhmud, VA Metodi di ottimizzazione del controllo numerico su una modelli troncati / VA Zhmud, AN Zavorin // Italian Science Review. - 2014. - № 4 (13). - P. 686-689. URL: http://www.ias-journal.org/ archive / 2014 / april / Zhmud.pdf; http://www.ias-journal.org/archives/ april-2014.
 • 78. Жмудь, В. А. Динаміка мехатронних систем: навч, посібник / В. А. Жмудь, Г. А. Французова, А. С. Востріков. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2014.
 • 79. Zhmud, V. A. Numerical optimization of PID-regulators using the improper moving detector in cost function / VA Zhmud, OD Yadrishnikov // Proceedings of the 8 th International Forum on Strategic Technology (IFOST- 2013). - 2013. - Vol. II. - 28 June - 1 July. - Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaator, Mongolia. IEEE organized. P. 265- 270. URL: http://www.must.edu.mn/IFOST2013/.
 • 80. Жмудь, В. А. Метод проектування енергозберігаючих регуляторів для складних об'єктів з частково невідомої моделлю / В. А. Жмудь, А. Н. Заворін // в кн .: Проблеми управління та моделювання в складних системах. Тр. XVI Міжнародній конференції 30 червня - 03 липень 2014 р Самара. - 2014. - С. 557-567.
 • 81. Жмудь, В. А. Дробово-статечні ПІД-регулятори / В. А. Жмудь,

A. Н. Заворін, О. Д. Ядришніков. - Новосибірськ: Изд-во НГУ, 2013.

82. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2540461. Заявка № 2013145173, пріоритет від 08.10.2013 /

B. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 19 грудня 2014 г. Термін дії патенту закінчується 08.10.2033. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, 3/36. Бюлл. № 4.

 • 83. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2541684. Заявка № 2013146115, пріоритет від 15.10.2013 / В. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 15.01.2015. Термін дії патенту закінчується 25.10.2033. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, 3/36. Бюлл. № 5.
 • 84. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2566339. Пріоритет від 08.10.2013 / В. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 20.10.2015. Бюлл. № 29. Термін дії патенту закінчується 08.10.2033. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, 3/36.
 • 85. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2584925. Пріоритет від 05.03.2015 / В. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 27.04.2016. Бюлетень № 14. Термін дії патенту закінчується 05.03.2035. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, G01P 3/36.
 • 86. Жмудь, В. А. Структура моделі для оптимізації системи зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2554291. Пріоритет від 01.04.2014 / В. А. Жмудь, А. Н / Заворін. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 27.06.2015. Бюлетень № 18. Термін дії патенту закінчується 01.04.2034. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, G01P 3/36.
 • 87. Жмудь, В. А. Регулятор для систем зі зворотним зв'язком. Патент РФ RU 76719 Ul. G01R 23/02, G01P 3/36 / В. А. Жмудь, В. М. Семи- баламут. - Опубл. 27.09.2008. Бюл. № 27. Заявка № 2008108410/22 від 04.03.2008. Правовласник: Інститут лазерної фізики СО РАН.
 • 88. Жмудь, В. А. Чисельна оптимізація ПІД-регуляторів з використанням детектора правильності руху в цільової функції /

B. А. Жмудь, О. Д. Ядришніков // Автоматика і програмна інженерія. - 2013. - № 1 (3). - С. 24-29.

89. Жмудь, В. А. Оптимізація регулятора для багатоканальних об'єктів з розвитком ідеї упредітеля Сміта / В. А. Жмудь, О. Д. Ядришніков // Автоматика і програмна інженерія. - 2014. - № 1 (7). -

C. 57-67.

 • 90. Жмудь, В. A. STM32VLDISCOVERY - платформа для побудови простої системи збору даних. Лабораторна робота: учеб.-метод, посібник / В. А. Жмудь [и др.]. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2014.
 • 91. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2540461. Заявка № 2013145173, пріоритет від 08.10.2013 / В. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 19.12.2014. Термін дії патенту закінчується 08.10.2033. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, 3/36. Бюлл. № 4.
 • 92. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2541684. Заявка № 2013146115, пріоритет від 15.10.2013 / В. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 15.01.2015. Термін дії патенту закінчується 25.10.2033. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, 3/36. Бюлл. № 5.
 • 93. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2566339. Пріоритет від 08.10.2013 / В. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 20.10.2015. Бюлл. № 29. Термін дії патенту закінчується 08.10.2033. Правовласник ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, 3/36.
 • 94. Жмудь, В. А. Система зі зворотним зв'язком. Патент на винахід № 2584925. Пріоритет від 05.03.2015 / В. А. Жмудь. - Зареєстровано в державному реєстрі винаходів РФ 27.04.2016. Бюл. № 14. Термін дії патенту закінчується 05.03.2035. Правовласник: ФГБОУ ВПО НГТУ. МПК G01R 23/02, G01P 3/36.
 • 95. Жмудь, В. А. Моделювання замкнутих систем автоматичного управління: навчань, посібник для академічного бакалаврату / В. А. Жмудь. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 96. Жмудь, В. А. Регулятор для систем зі зворотним зв'язком. Патент РФ RU 76719 Ul. G01R 23/02, G01P 3/36 / В. А. Жмудь, В. М. Семи- баламут. - Опубл. 27.09.2008. Бюл. № 27. Заявка № 2008108410/22 від 04.03.2008, правовласник: Інститут лазерної фізики СО РАН.
 • 97. Жмудь, В. А. Чисельна оптимізація ПІД-регуляторів з використанням детектора правильності руху в цільової функції /

B. А. Жмудь, О. Д. Ядришніков // Автоматика і програмна інженерія. - 2013. - № 1 (3). - С. 24-29.

98. Жмудь, В. А. Оптимізація регулятора для багатоканальних об'єктів з розвитком ідеї упредітеля Сміта / В. А. Жмудь, О. Д. Ядришніков // Автоматика і програмна інженерія. - 2014. - № 1 (7). -

C. 57-67.

 
<<   ЗМІСТ