Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ WMS

Практика впровадження та експлуатації WMS в Росії показує, що термін окупності подібних вкладень не перевищує 1,5-2 роки. Практичний аналіз результатів успішних впроваджень WMS вказує на досягнення наступних кількісних показників:

 • - скорочення часу, що витрачається на прийняття поступки, ухваленої комплектацію, відвантаження замовлень, в 1,5-2 рази;
 • - збільшення точності виконання замовлень до 99%;
 • - скорочення чисельності персоналу в 2-2,5 рази;
 • - значне зниження втрат, пов'язаних з терміном придатності або умовами зберігання;
 • - збільшення асортименту товару за рахунок підвищення точності роботи;
 • - можливість управління складом на 4000-10 000 паллетомест одним або двома операторами;
 • - значне скорочення витрат, пов'язаних з простоями;
 • - скорочення часу на підготовку складського персоналу. Не можна не брати до уваги і зміна якісних показників, що полягає в підвищенні загального рівня кваліфікації персоналу, поліпшення дисципліни, організованості і загальної психологічної атмосфери. Значні зручності від практичного використання аналітичного блоку WMS для цілей оперативного управління складом. Всі без винятку системи мають набір стандартних звітів:
 • - звіт за наявністю товарів по місцях зберігання;
 • - звіт по числу різних типів операцій, виконаних за вказаний період часу;
 • - звіт по оборотності окремих осередків;
 • - звіт по оборотності окремих товарних позицій;
 • - звіт по незавершених замовлень і т.п.

Можливість практично моментально отримувати подібні звіти дозволяє оперативно приймати управлінські рішення і зробити управління в цілому більш ефективним. Успішні проекти впровадження WMS

В даний час в Росії відомо кілька десятків успішних проектів впровадження, виконаних в основному для розподільних центрів великих роздрібних мереж або розподільних складів (терміналів) великих торгово-промислових груп. Це, як правило, лідери в своїй галузі і в цілому високоефективні підприємства.

На вітчизняному ринку вже зараз відбувається запекла боротьба за клієнта. У неї залучені і невеликі вітчизняні фірми-розробники, і великі вітчизняні виробники ПЗ, і великі закордонні творці спеціалізованого ПЗ. Рішення, пропоновані такими фірмами, як «Microsoft», «Oracle» і SAP, є більш привабливими для автоматизації «з нуля», оскільки це не просто WMS, a WMS, інтегровані в ERP-системи. Це дозволяє уникнути витрат, пов'язаних з інтеграцією ПЗ різних виробників, і підвищити ефективність впровадження в цілому.

Очевидні й інші переваги інтегрованих WMS:

 • - негайне відображення складських операцій в облікових регістрах більш високого рівня - на рахунках бухгалтерського, управлінського і міжнародного обліку і, як наслідок, можливість швидко отримувати управлінські звіти;
 • - єдина база нормативно-довідкової інформації;
 • - єдина політика безпеки роботи користувачів і ін. Проведений аналіз попиту і пропозицій на ринку складських послуг дозволяє зробити наступні висновки, які допоможуть стати певними орієнтирами в процесі прийняття рішення про необхідність використання WMS.
 • 1. З усіх потенційних клієнтів тільки близько 30% самостійно можуть чітко сформулювати свої вимоги і скласти уявлення про ті результати, які досягаються за рахунок впровадження системи. Іншим клієнтам, швидше за все, допоможуть послуги компаній, що займаються ГГ-консалтингом.
 • 2. Оскільки вартість самих систем і послуг з їх впровадження досить висока, слід ретельно підійти до питання вибору постачальника рішення, яких на російському ринку досить. Укладення договору з високопрофесійної консалтинговою компанією дозволить уникнути критичних для бізнесу простоїв при впровадженні та застрахувати себе від серйозних фінансових втрат.
 • 3. Використання WMS в сукупності з обладнанням для роботи зі штрих-кодами і RFID багаторазово підсилює загальний ефект від її впровадження.
 • 4. Застосування WMS, інтегрованих в ERP-систему, є далекоглядним і перспективним і з точки зору ефективності функціонування корпоративної інформаційної системи в цілому, і з точки зору скорочення витрат на її підтримку і обслуговування.
 • 5. Придбана система повинна бути масштабованої і гнучкою. Під масштабованість розуміється можливість використовувати систему на багаторазово збільшених обсягах операцій вашого бізнесу, а під гнучкістю - нарощування функціональності системи за рахунок використання пов'язаних з WMS модулів (управління поставками, фінанси, бюджетування) і можливість ведення власної розробки в системі алгоритмів розрахунку і звітних форм.

Електронний цифровий підпис. Традиційним інструментом підтвердження волі людини була його власноручний підпис. Вимоги економіки і розвиток технологій призвів до створення і застосування різних аналогів власноручного підпису (АСП). На сьогоднішній день використовується великий набір різних АСП - факсимільні підписи, PIN-коди, біометричні (наприклад, відбиток великого пальця правої руки) і т.д. У тому числі широко використовуються системи цифрового підпису (ЦП), технології яких різноманітні.

Серед усіх можливих технологій ЦП обрана одна, строго певна в Федеральному законі «Про електронний цифровий підпис», прийнятому в 2002 р, і названа електронним цифровим підписом (ЕЦП).

• Електронний цифровий підпис - реквізит електронного документа, призначений для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису, що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі.

Таким чином, цифровий підпис (ЦП - усталений міжнародний термін digital signature) є окремим випадком аналога власноручного підпису (АСП). У свою чергу, електронний цифровий підпис (ЕЦП) є окремим випадком цифрового підпису (ЦП).

Слід зазначити, що ЕЦП не забезпечує конфіденційності електронного документа. Це завдання вирішує шифрування, яке ніякого відношення до забезпечення юридичної значимості документа не має. У разі спільного використання ЕЦП і шифрування потрібно враховувати, що для того щоб ЕЦП була юридично значимої, користувач повинен бачити і розуміти, що він підписує. Тому необхідно спочатку створити ЕЦП, а вже потім зашифрувати документ, який перед перевіркою підпису повинен бути розшифрований.

До прийняття закону «Про електронний цифровий підпис» відповідно до Цивільного кодексу ГК РФ порядок використання АСП визначаться угодою сторін. За цією схемою діяли і продовжують діяти до теперішнього часу всі системи з використанням цифрового підпису (ЦП), яка в угоді сторін визнається АСП.

Закон про «Про електронний цифровий підпис» дає можливість вступати в повноправні цивільно-правові відносини з використанням ЕЦП в якості АСП без попереднього укладення угоди сторін. Електронний документ, завірений ЕЦП, допускається в арбітражний процес в якості письмового доказу. Федеральний закон РФ «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» розглядає ЕЦП як самостійний реквізит, який закріплює за «документом, отриманим з автоматизованої інформаційної системи», правовий статус документа.

15 січня 2007 р Мінфін Росії і росказней випустили спільний лист від 25 грудня 2006 № 02-14-11 / 3981, 42-7.1-15 / 5.1-516, в якому говориться, що при використанні електронних платіжних документів і ЕЦП картки із зразками підписів уповноважених осіб не потрібно.

Якщо платіжний документ подається в електронному вигляді, підписаний ЕЦП, то для перевірки справжності підпису використовують не картка зразків, а виданий в установленому порядку уповноваженій особі організації сертифікат ЕЦП. При позитивному результаті аутентифікації ЕЦП і відповідного сертифіката документ вважається підписаним належним чином. Те ж саме стосується і документів, завірених декількома ЕЦП. Кожна електронний підпис має відповідати своєму сертифікату.

Цивільний кодекс і Арбітражний процесуальний кодекс РФ, кажучи про ЕЦП як про аналог власноручного підпису, проте не допускають юридичної ототожнення ЕЦП з власноручним підписом людини на паперовому документі. Вони лише закріплюють однаковий правовий статус електронного та традиційного письмового документа.

Механізм виконання власноручного фізичного підпису безпосередньо обумовлений психофізіологічними характеристиками організму людини, в силу чого цей підпис нерозривно пов'язана з біологічною особистістю підписувача. Власноручний підпис дозволяє встановити (ідентифікувати) конкретної людини за ознаками почерку.

ЕЦП, будучи криптографічним засобом, не може розглядатися в якості властивості, властивого безпосередньо її власнику як біологічної особистості. Між ЕЦП і людиною, її поставили, Закон розглядає в якості такого власника сертифіката ключа, існує взаємозв'язок не біологічного, а соціального характеру. Виникнення, існування та припинення даної зв'язку обумовлено сукупністю різних правових, організаційних і технічних факторів.

Ототожнення людини за власноручного підпису і підтвердження на цій основі достовірності документа, якій він завірений, досягається шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, вирішальною дану ідентифікаційну завдання.

Під визначенням достовірності ЕЦП, згідно зі ст. 3 Закону «Про електронний цифровий підпис», розуміється технічна процедура, яка свідчить тільки про знання особою, її поставив, закритого ключа ЕЦП. Для того щоб встановити, чи дійсно власник сертифіката ключа запевнив документ ЕЦП, треба з'ясувати крім достовірності ЕЦП і супутні обставини.

Як випливає з названого Закону, поняття ЕЦП нерозривно зв'язується з поняттями електронного документа, криптографічного перетворення і сертифіката ключа.

Таким чином, до систем ЕЦП відносяться тільки системи підтвердження достовірності електронних документів з використанням сертифікатів і заснованих на криптографічних перетвореннях. Використання ЕЦП, відповідно до закону, можливо тільки для електронних документів і не поширюється на застосування ЕЦП до інших типів документів.

Прийнято вважати, що електронний документ повинен мати такі реквізити:

 • - позначення і найменування документа;
 • - дати створення, затвердження і останньої зміни;
 • - відомості про творців;
 • - відомості про захист електронного документа;
 • - відомості про засоби електронного цифрового підпису або засобах хеширования, необхідних для перевірки електронного цифрового підпису або контрольної характеристики даного електронного документа;
 • - відомості про технічні і програмні засоби, необхідних для відтворення електронного документа;
 • - відомості про склад електронного документа.

Криптографічне перетворення - процедура перетворення інформації за допомогою СКЗИ (засоби криптографічного захисту інформації) - комплексу апаратно програмних засобів, що забезпечують захист інформації за затвердженими стандартами і сертифікованих відповідно до законодавства.

У законі про ЕЦП дано визначення сертифіката ключа для електронного цифрового підпису.

Сертифікат ключа підпису є документ на паперовому носії або електронний документ з електронним цифровим підписом уповноваженої особи посвідчує центру (УЦ), які включають в себе відкритий ключ електронного цифрового підпису та видаються підтверджуючий центр учаснику інформаційної системи для підтвердження дійсності електронного цифрового підпису та ідентифікації власника сертифіката ключа підпису.

Сертифікат ключа підпису є документом, який видається учаснику електронного документообігу підтверджуючий центр. Даний документ містить: установчі дані власника сертифіката ключа підпису; опис засобів ЕЦП, відносин, в яких використовується ЕЦП; період часу використання ЕЦП; відомості про засвідчувальний центр, що видав даний сертифікат, а також відкритий ключ ЕЦП.

Сертифікат ключа підпису є її своєрідним паспортом. При відсутності сертифіката у учасників електронного документообігу застосування ЕЦП неможливо.

Засвідчує центр (Certification authority, СА) - це організація, яка випускає сертифікати ключів електронного цифрового підпису та відповідає за управління криптографічними ключами користувачів.

Відкриті ключі та інша інформація про користувачів зберігається засвідчують центрами у вигляді цифрових сертифікатів, що мають наступну структуру:

 • - порядковий номер сертифіката;
 • - ідентифікатор алгоритму електронного підпису;
 • - ім'я, що засвідчує,;
 • - термін придатності;
 • - ім'я власника сертифіката;
 • - відкриті ключі власника сертифіката (ключів може бути кілька);
 • - ідентифікатори алгоритмів, асоційованих з відкритими ключами власника сертифіката;
 • - електронний підпис, згенерувала з використанням секретного ключа засвідчує центру.

Сертифікати не містять в собі ніякої конфіденційної інформації, можуть поширюватися у відкритому вигляді по мережах передачі даних або приєднуватися до підписаних даними.

Приклад з практики

 
<<   ЗМІСТ   >>