Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Склад і вимоги до логістичних інформаційних систем.

Протягом останніх років бурхливо розвиваються засновані на інформатиці нові логістичні технології. Логістичні інформаційні системи займають в цих технологіях центральне положення. Сьогодні увага все більш звертається на інформаційний потік, за допомогою якого планують матеріальний потік, керують їм і контролюють його. Використання логістикою останніх досягнень в області інформаційних технологій приносить дуже великий економічний ефект.

Логістична інформаційна система складається з двох основних складових: ІТ-інфраструктури та ІТ-сервісів, що надаються на її основі.

ІТ-інфраструктура компанії формується з сукупності комп'ютерного, телекомунікаційного, технологічного обладнання та програмного забезпечення і забезпечує можливість проходження інформаційних процесів. Від неї залежить надання ІТ-сервісів бізнес-підрозділам компанії. ІТ-послуги часто виявляються не тільки ІТ-відділом організації іншим її підрозділам, а й однією компанією іншої. Управління ІТ-інфраструктурою необхідно для її надійного функціонування, надання надійних сервісів і вимірювання їх якості. Управління також дозволяє оптимізувати ІТ-інфраструктуру, прогнозувати її зростання і зміна, приймати управлінські рішення на основі достовірної інформації.

ІТ-сервіси (англ, service перекладається на російську і як «сервіс», і як «послуга», причому в найширшому сенсі цього слова) бувають двох видів. Зовнішні ІТ-сервіси компаній- інтеграторів включають в себе системну і мережеву інтеграцію, впровадження і підтримку систем, замовлену розробку ПО, ІТ-консалтинг і ІТ-аутсорсинг. Внутрішні ІТ-сервіси надаються ІТ-службами підприємств. Їх набір індивідуальний і в значній мірі залежить від виду діяльності, розмірів організації і т.п. Його можна розбити на три великі групи: підтримка ІТ-інфраструктури, підтримка бізнес-додатків, підтримка користувачів.

Інтегрована логістична інформаційна система забезпечує єдине середовище для оперативного управління існуючими обчислювальними комплексами, системою управління базою даних (СУБД) і корпоративним програмним забезпеченням (ПЗ), телекомунікаційних та мережевим обладнанням, пристроями зберігання даних, персональними і мобільними комп'ютерами користувачів, периферійним і технологічним обладнанням (електропостачання , кондиціювання).

Логістичні інформаційні системи повинні мати такі якості:

 • - масштабованість - здатність підтримувати як одиничних, так і безліч користувачів;
 • - розподіленість - здатність забезпечувати спільну обробку документів кількома територіально рознесеними підрозділами підприємства або віддаленими одна від одної робочими місцями;
 • - модульність - здатність надавати користувачам можливість налаштовувати й вибирати нам функції системи з специфіки і складності, діяльності підприємства, тобто система автоматизації повинна бути гнучкою і складатися з окремих модулів, інтегрованих між собою (збут, склад, закупівлі, виробництво, персонал, фінанси, транспорт);
 • - відкритість означає, що система може бути інтегрована в інші інформаційні системи, вона має відкриті інтерфейси для розробки нових додатків і інтеграції з іншими системами.

Інформаційні логістичні системи призначені виконувати основні завдання:

 • - безперервно забезпечувати керівні органи логістичної системи достовірної, актуальної та адекватною інформацією про рух замовлення (про протікання функціональних та інформаційних процесів);
 • - безперервно надавати співробітникам функціональних підрозділів підприємства адекватну інформацію про рух продукції по ланцюгу поставок в режимі реального часу;
 • - реалізовувати систему оперативного управління підприємством за ключовими показниками (собівартість, структура витрат, рівень прибутковості);
 • - забезпечувати прозорість інформації про використання інвестованого капіталу для керівництва;
 • - надавати інформацію для стратегічного планування;
 • - надавати керівництву інформацію про структуру загальних витрат і витрат;
 • - забезпечувати можливість своєчасного виявлення «вузьких місць»;
 • - забезпечувати можливість перерозподілу ресурсів підприємства;
 • - забезпечувати можливість для оцінки термінів виконання замовлень споживачів;
 • - забезпечувати прибутковість підприємства за рахунок оптимізації логістичних бізнес-процесів.
 
<<   ЗМІСТ   >>