Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Яке місце займає управління запасами в зниженні витрат фірми?
 • 2. У чому полягає відмінність сегментації ринку закупівель та ринку збуту?
 • 3. Які форми поставки і зберігання продукції використовуються в логістичному менеджменті?
 • 4. У чому полягає основна мета логістичного аналізу використовуваних ресурсів?
 • 5. У чому полягає алгоритм аналізу за методом АВС?
 • 6. У чому полягає різниця між «правилом 20 - 80» і методом АВС?
 • 7. Які властивості матеріальних ресурсів можуть бути відображені в ході аналізу за методом АВС?
 • 8. Охарактеризуйте властивості матеріальних ресурсів, віднесених до груп «А», «В» і «С».
 • 9. У чому полягає алгоритм аналізу за методом XYZ?
 • 10. Охарактеризуйте властивості матеріальних ресурсів, віднесених до груп «X», «У» та «Z».
 • 11. Поясніть зміст позиціонування матеріальних ресурсів за двома критеріями, тобто в рамках методів АВС і XYZ.
 • 12. Наведіть приклад позиціонування видів продукції на підставі бальної оцінки.

кейс

У Німеччині шляхом опитування були отримані 23 найбільш часто вживаних показника логістики. Критерієм стало те, що вони були названі представниками більш ніж 70% опитаних фірм. До цих показників відносяться:

 • • відношення числа замовлень до вибраного періоду часу; • потреба в матеріалах, віднесена до періоду часу;
 • • витрати на персонал, віднесені до періоду;
 • •чисельність персоналу;
 • • кількість пропусків через хворобу;
 • • частка запасів по відношенню до обороту;
 • • вартість замовлень до періоду;
 • • середнє наявність на складі;
 • • відмінність в показниках інвентаризації до кількості інвентаризацій;
 • • кількість відсутніх на роботі;
 • • вартість наявності на складах, віднесена до пов'язаного капіталу;
 • • число складських позицій;
 • • тривалість обороту складу;
 • • середній час відновлення запасу;
 • • кількість (частота) оборотів;
 • • вартісне вираження відмінностей інвентаризації до числа інвентаризацій;
 • • рівень готовності до постачань;
 • • частка запасів в обороті;
 • • частка вартості матеріалів в собівартості виготовлення (матеріаломісткість);
 • • число позицій замовлень за період;
 • • середня тривалість зберігання на складі;
 • • відношення витрат на складування до площі складу;
 • • частка сторонніх організацій в обороті.

Хоча перелік показників, які використовуються на підприємствах Німеччини, досить великий, ставитися до них, на нашу думку, слід критично.

Вивчивши перераховані показники, дайте відповідь на наступні питання.

 • 1. Чи всі з перерахованих показників в строгому сенсі слова є логістичними показниками?
 • 2. Відображено чи в зазначеній послідовності значимість цих показників в оцінці логістичної системи підприємства?
 • 3. З яких міркувань всі ці показники виявилися включеними до зазначеного переліку?
 
<<   ЗМІСТ   >>