Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТРАНСПОРТНІ ПОКАЗНИКИ

Логістика як наука і сфера професійної діяльності в силу своєї конкретної спрямованості не може не мати чітких критеріальних вимірів, які знаходять відображення в певних показниках. Безумовно, беручи до уваги різноманіття технологій в логістиці, можна привести надзвичайно велика кількість показників, так чи інакше мають відношення до логістики. Завдання оптимізації числа і змісту логістичних показників традиційна: для повноти інформації потрібно можлива максимізація показників, а для зручності роботи з ними - їх мінімізація.

В якості основних логістичних показників найчастіше називають наступні:

 • - частота оборотності всіх запасів, що визначається як відношення товарообороту до обсягу складських запасів;
 • - загальні витрати на матеріально-технічне забезпечення, що припадають на одиницю товарообігу;
 • - ступінь готовності постачальника (у відсотках), що розраховується як частка відділення обсягу задоволених потреб в зазначений термін на загальний обсяг потреб;
 • - витрати на логістику (у відсотках від загальних витрат);
 • - період обороту матеріальних ресурсів для окремих складів (добу);
 • - витрати на відправлену одиницю продукції;
 • - витрати на тонно-кілометр вантажів, що перевозяться;
 • - завантаження складу та парку транспортних засобів;
 • - ступінь ризику, пов'язана з утриманням запасів.

Зазначимо також показники поставок, ритмічності і роботи

складу, що доповнюють вищеперелічені в частині оцінки окремих сторін логістичного процесу.

Показники поставок (producer goods delivery indices) характеризують обсяг, структуру, ритмічність поставок. Виконання зобов'язань по фізичному обсягу поставок розраховують шляхом зіставлення обсягу фактично поставленого в рахунок договірних зобов'язань продукції з її обсягом, передбаченим у договорах поставки. Виконання зобов'язань за асортиментом поставленої продукції визначають шляхом зіставлення фактичного обсягу поставленої продукції і передбаченого в договорах асортименту.

Показники ритмічності (variability indices) - показники, що характеризують відношення суми фактично виробленої продукції в межах планового завдання за кожен відрізок часу досліджуваного періоду до загального обсягу завдання на період в цілому.

Показники роботи складу (warehousing indices) - техніко-економічні показники, які використовуються для комплексного аналізу різних напрямків роботи складів. Система цих показників може бути представлена трьома укрупненими групами:

 • - показники інтенсивності роботи складів (вантажообіг, питома вантажообіг, коефіцієнт нерівномірності завантаження, сумарна робота складу, інтенсивність проходження вантажів);
 • - показники ефективності використання складських площ (місткість, корисна площа, коефіцієнт використання, грузонапряженность складу);
 • - показники рівня схоронності вантажів і фінансові показники (число випадків незбереження вантажів, витрати складів, собівартість зберігання, доходи, продуктивність праці працівників складу).

Ефективність застосування логістики оцінюється не стільки її конкретними показниками і тенденцією їх зміни, скільки її впливом на зміну економічних і фінансових результатів діяльності фірми: збільшення розміру прибутку, підвищення продуктивності праці і т.д.

Якщо ж необхідно оцінити саму технологію логістики, якість логістики як системи фізичного розподілу, то про це доцільніше судити за такими показниками:

 • - швидкість доставки;
 • - надійність термінів поставки;
 • - здатність системи до негайного задоволення попиту.

Як дорога функція логістика робить істотний вплив на загальні фінансові показники організації, в першу чергу на її активи (return on assets, або ROA). Прибутковість на активи визначається як прибуток, отриманий організацією до виплати податку, поділена на вартість використовуваних активів.

Отриманий показник свідчить, наскільки добре використовуються наявні ресурси, і в цілому чим вище показник ROA, тим краще результати діяльності організації. Активи зазвичай поділяються на оборотні кошти (готівку, рахунки для отримання, запаси і т.д.) і довготривалі (власність, будівлі, обладнання та ін.). Удосконалення матеріального потоку призводить до скорочення запасів. Це безпосередньо знижує оборотні активи, хоча можна стверджувати, що це також знижує довгострокові активи і підвищує прибуток. В узагальненому вигляді ця ситуація представлена на рис. 6.1.

Вплив логістики на прибутковість активів фірми (return on assets)

Мал. 6.1. Вплив логістики на прибутковість активів фірми (return on assets)

Оборотні кошти. Більш ефективна логістика скорочує оборотні активи зниженням рівнів запасів. Зниження інвестицій в запаси також може вивільнити готівкові грошові кошти, які в цьому випадку можуть бути використані більш продуктивно, і знизити потребу в запозиченнях.

Довгострокові активи. До довгострокових активів належать власність, будівлі та обладнання. Логістика широко використовує ці ресурси (склади, парки рухомого складу, обладнання для вантажопереробки матеріалів, а також інші споруди, необхідні для переміщення матеріалів через ланцюг поставок), які становлять значну частку довгострокових активів.

Продажі. Випускаючи привабливіший продукт або забезпечуючи його наявність і більш зручне отримання, логістика може підвищити обсяг продажів і забезпечити більш високу ринкову частку.

Маржа прибутку. Більш ефективна логістика забезпечує більш низькі операційні витрати, що, в свою чергу, призводить до більш високої маржі прибутку.

Ціна. Логістика може підвищити прийнятну цінність продуктів: можливо, забезпечуючи їх більш зручне отримання, прискорюючи доставку замовлення або скорочуючи час його виконання. Більш привабливі види продукції дозволяють встановлювати на неї націнку.

Як видно, перші два пункти працюють на зниження необхідних активів, а три останніх - на збільшення прибутку. Все це в сукупності призводить до збільшення показника ROA та, відповідно, впливає на інші параметри діяльності, такі як ціна акцій, прибутковість на інвестиції, запозичення і т.д.

Для логістики характерна складна комбінація високої значимості і великих витрат. Вона впливає на ступінь задоволення споживачів, сприйняту цінність продукту, операційні витрати, прибуток, а також на всі інші показники, що свідчать про діяльність організації. Таким чином, узагальнюючи значимість логістики, можна стверджувати, що вона:

 • - важлива, оскільки всі організації, навіть ті, які пропонують нематеріальні послуги, в значній мірі залежать від переміщення матеріалів;
 • - вимагає великих витрат, причому витрати на неї часто складають велику частку загального обороту;
 • - безпосередньо впливає на прибуток і на інші показники організаційної діяльності;
 • - має стратегічну значимість, оскільки рішення з логістики надають довгостроковий вплив на основні характеристики;
 • - виступає як сполучна ланка з постачальниками , розвиваючи з ними взаємовигідні та довгострокові взаємини;
 • - пов'язує замовників з споживачами, вносячи свій внесок в ступінь задоволення споживачів і в підвищення розміру їхньої цінності;
 • - значно впливає на час виконання замовлень, надійність і інші параметри обслуговування споживачів;
 • - визначає оптимальні розміри елементів інфраструктури і місця їх розміщення;
 • - бере участь у формуванні корпоративного вигляду компанії при широкому розміщенні реклами, в тому числі на транспортних засобах;
 • - може супроводжуватися ризиком, оскільки пов'язана з питаннями забезпечення безпеки, збереження здоров'я та екології;
 • - забороняє виконання деяких операцій, таких як переміщення негабаритних вантажів або небезпечних товарів;
 • - може стимулювати розвиток бізнесу інших організацій - постачальників або посередників, що пропонують спеціалізовані послуги.

Кожна організація створює продукти для задоволення попиту споживачів. Для операцій, в ході яких ці продукти виготовляються, потрібно ефективний і продуктивний матеріальний потік. В даному випадку під матеріалами розуміються всі товари і послуги, необхідні для створення зазначених продуктів.

• Логістика - це функціональний напрям, що відповідає за матеріальний потік, що надходить в організацію, що проходить через організацію і виходить з неї.

Матеріали переміщаються в ході ряду пов'язаних один з одним видів діяльності і організацій, починаючи від постачальників початкового рівня до кінцевих споживачів. У сукупності все це утворює ланцюга поставок. У кожного продукту є власна ланцюг поставок. Ланцюги поставок можуть мати найрізноманітніші структури, але найпростіше розглядати матеріали, що перетворюються в організації, як проходять до неї

6.2. Функція аналізу в логістичному менеджменті _

через кілька рівнів постачальників, а після неї - через кілька рівнів споживачів.

Будучи єдиною функцією, логістика складається з ряду взаємопов'язаних видів діяльності. Вони починаються з постачання на початку виконання операцій і закінчуються фізичним розподілом продукції. Загальна мета логістики - домогтися високого ступеня задоволення споживачів або сприймається споживачами цінності продукту. Ця мета повинна бути досягнута з прийнятними витратами. Діяльність кожної організації багато в чому залежить від переміщення матеріалів, і то, як це здійснюється, впливає на витрати, прибуток, взаємини з постачальниками і споживачами, рівень обслуговування споживачів і буквально на всі параметри діяльності організації.

 
<<   ЗМІСТ   >>