Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЕРОВАНІ АПАРАТИ

Після вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • переваги, недоліки і області застосування електромагнітних ключів;
 • • принцип дії і властивості дроселів насичення без підмагнічування;
 • • принцип дії і властивості дроселів насичення з підмагнічуванням;
 • • принцип дії і властивості керованих реакторів в системах електропостачання;

вміти

 • • аналізувати схеми з електромагнітними ключами;
 • • обґрунтовувати застосування пристроїв з електромагнітними ключами;
 • • визначати параметри електромагнітних компонентів;

володіти

 • • термінологією по електромагнітним компонентів;
 • • методами аналізу і моделювання електричних схем з електромагнітними нелінійними елементами;
 • • навичками пошуку інформації про характеристики апаратів з електромагнітними компонентами, в тому числі з використанням Інтернету.

Ключові терміни: дросель насичення; магнітний ключ; магнітний підсилювач; керований реактор.

Загальні відомості про електромагнітні статичних апаратах

Електронні апарати входять до складу більш загального класу пристроїв - «статичних апаратів», що включають і апарати на базі електромагнітних компонентів. Принцип дії електромагнітних статичних апаратів заснований на використанні явно вираженою нелінійності кривої намагнічування деяких магнітних матеріалів, що дозволяє створювати реактори (дроселі) із змінною індуктивністю. Зміна індуктивності може бути викликано дією джерел напруги або струму електричного кола, в яку включено електромагнітне пристрій, або дією напруги (струму) окремого ланцюга, званої керуючої. У найпростішому керованому дроселі (з декількома обмотками) при підключенні до джерела змінної напруги відбувається періодичний процес зміни індукції в магнітонроводе аж до його насичення. Дросель, який працює в такому режимі, називається дроселем насичення (ДН).

До появи напівпровідникових приладів електромагнітні статичні апарати, в першу чергу регулятори і апарати автоматики, широко застосовувалися в різних областях техніки. Зокрема, на основі ДН випускалися:

 • - датчики систем управління різних технічних пристроїв;
 • - підсилювачі електричних сигналів;
 • - реле електричних ланцюгів;
 • - регулятори напруги та струму;
 • - регулятори частоти генераторів сигналів і ін.

В даний час, незважаючи на безумовне в цілому перевага електронних апаратів, збереглися раціональні області застосування електромагнітних статичних апаратів внаслідок їх високої надійності і стійкості до електромагнітних перешкод і випромінювань. Слід також зазначити, що використання ДН в якості ключів для імпульсного регулювання дозволяє значно підвищити ККД за рахунок малої величини падіння напруги на них при насиченні муздрамтеатру. В останні роки зріс інтерес до застосування в енергетиці шунтуючих керованих реакторів для управління потоками енергії в лініях електропередачі. Це також обумовлено їх високою надійністю і стійкістю до перенапряжениям і короткочасних перевантажень.

Розглянемо більш докладно основні різновиди ДН і шунтуючих реакторів.

 
<<   ЗМІСТ   >>