Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

Наведено структуру системи управління електронного апарату, розглянуті способи імпульсного управління (модуляції): широтно-імпульсна (ШІМ), амплітудно-імпульсна (АІМ) і частотно-імпульсна

(ЧИМ). Описано управління автономним інвертором методом синусоїдальної ШІМ. Показано принципи побудови формувачів імпульсів управління (драйверів) для різних типів напівпровідникових приладів. Представлені схеми та розглянуто принцип дії датчиків напруги і струму. Наведено відомості про мікропроцесорних системах управління.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Перерахуйте основні функції системи управління силового електронного пристрою, її структурні елементи та поясніть їх призначення.
 • 2. Чому прагнуть знизити потужність сигналів, перетворюються СУ?
 • 3. Назвіть основні методи імпульсного управління і поясніть їх принцип роботи.
 • 4. Поясніть принцип релейного регулювання.
 • 5. Поясніть принцип організації ШІМ. Чим обмежена значення коефіцієнта модуляції при управлінні інвертором методом синусоїдальної ШІМ?
 • 6. Чим аналогові ІМС відрізняються від цифрових?
 • 7. Чому операційні підсилювачі отримали широке поширення серед аналогових ІМС?
 • 8. Які основні завдання виконує ФІУ?
 • 9. Якими параметрами повинен володіти імпульс управління біполярним транзистором?
 • 10. Поясніть принцип формування імпульсів управління біполярнрим транзистором.
 • 11. Які особливості управління польовими транзисторами?
 • 12. Які параметри драйверів польових транзисторів впливають на процеси включення і виключення?
 • 13. Які способи забезпечення гальванічної розв'язки між силовим ключем і ФІУ вам відомі?
 • 14. На які типи поділяються датчики електричних величин?
 • 15. Яким чином забезпечується гальванічна розв'язка в датчиках різного типу?
 • 16. У чому перевага датчиків на основі ефекту Холла?
 • 17. Яка структура мікропроцесора і мікропроцесорного пристрою?
 • 18. Назвіть основні характеристики мікропроцесорних пристроїв.
 • 19. Чим мікропроцесорний пристрій відрізняється від мікроконтролера?
 • 20. Які пристрої можуть входити до складу системи вводу-виводу мікроконтролера?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Espinoza, JR Single-phase voltage source inverters / JR Espinoza // Power electronics handbook: devices, circuits, and applications / ed. by MH Rashid. - 3 rd ed. - Section 15.2. - USA: Elsevier, 2011 року.
 • 2. Розанов, Ю. К. Силова електроніка: підручник для вузів / Ю. К. Розанов, М. В. Рябчіцкій, А. А. Кваснюк. - М .: Видавничий дім МЕІ, 2007.
 • 3. Анучин, А. С. Системи управління електроприводів: підручник для вузів / А. С. Анучин. - М .: Видавничий дім МЕІ, 2015.
 
<<   ЗМІСТ   >>