Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Тлумачний словник по штучному інтелекту / Автори-упорядники: А. І. Аверкін, М.Г. Гаазе-Рапопорт, Д.А. Поспєлов, - М .: Радио и связь, 1992.
 • 2. Адаменко О. М. Логічне програмування і Visual Prolog / А. І. Адаменко, А. М. Кучуків. - Санкт-Петербург: BHV-СПб, 2003.
 • 3. Майбутнє штучного інтелекту: збірник статей / Редактори-упорядники: К. Е. Левітін, Д.А Поспєлов. - М .: Наука, 1991.
 • 4. Герман О. В. Введення в теорію експертних систем і обробку знань: навчальний посібник для вузів за фахом «Автоматизовані системи обробки інформації та управління» / О. В. Герман. - Мн .: Дизайн ПРО, 1995.
 • 5. Грановська Р. М. Інтуїція і штучний інтелект / Р. М. Грановська, І. Я. Березна, -Л .: Изд-Волга, 1991.
 • 6. Зенкин А. А. Когнітивна комп'ютерна графіка / А. А. Зенкин, - М .: Наука, 1991.
 • 7. Штучний інтелект: У 3 кн. Кн. 1. Системи спілкування та експертні системи: довідник / під ред. Е. В. Попова. - М .: Радио и связь, 1990..
 • 8. Штучний інтелект: У 3 кн. Кн. 2. Моделі і методи: довідник / під ред. Д.А. Поспєлова, - М .: Радио и связь, 1990..
 • 9. Штучний інтелект: У 3 кн. Кн. 3. Програмні та апаратні засоби: довідник / під ред. В. Н. Захарова, В.Ф. Хорошевского.- М .: Радио и связь, 1990..
 • 10. Ларичев О. І. Теорія і методи прийняття рішень, а також Хроніка подій у Чарівних країнах: підручник / О. І. Ларичев. 2-е изд., Пе- рераб. і доп. - М .: Логос, 2002.
 • 11. Макаллистер Дж. Штучний інтелект і Пролог на мікроЕОМ: пров. з англ. / Дж. Макаллистер; під ред. М. В. Сергіевского.- М .: Машинобудування, 1990..
 • 12. Малпас Дж. Реляційний мова Пролог і його застосування: пров. з англ. / Дж. Малпас, - Новосибірськ: Наука, 1990..
 • 13. Мінскі М. Фрейми для представлення знань / М. Мінскі, - М .: Енергія, 1979.
 • 14. Нейлор К. Як побудувати свою експертну систему / К. Нейлор, - М .: Вища школа, 1991.
 • 15. Нільсон Н. Принципи штучного інтелекту: пров. з англ. / Н. Нільсон. - М .: Радио и связь, 1985.
 • 16. ОсугаС. Обробка знань / С. Осуга.- М .: Мир, 1989.
 • 17. Представлення і використання знань: пров. з япон. / під ред. X. Уено, М. Ісідзука. - М .: Світ, 1990..
 • 18. Придбання знань: пров. з япон. / Під ред. С. Осуга, Ю. Саекі.- М .: Мир, 1990..
 • 19. Проектування економічних експертних систем: навч, посібник / під ред. А. М. Романова - М .: Комп'ютер; ЮНИТИ, 1996..
 • 20. Таунсенд К. Проектування і програмна реалізація еспертних систем на персональних ЕОМ / К. Таунсенд, Д. Фохт. - М .: Фінанси і статистика, 1990..
 • 21. Тельнов Ю.Ф. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці: навчальний посібник. Серія «Інформатизація Росії на порозі XXI століття» /Ю.Ф. Тельнов, - М.: Сінтег, 1998..
 • 22. Уїнстон П. Штучний інтелект: пров. з англ. / П. Уїнстон, - М .: Мир, 1980.
 • 23. Уотермен Д. Керівництво по експертним системам / Д. Уотермен. - М .: Мир, 1989.
 • 24. Чень Ч. Математична логіка і автоматичне доведення теорем / Ч. Чень. - М .: Наука, 1983.
 • 25. Частиков А. П. Розробка експертних систем. Середа CLIPS / А. П. Частиков, Т. А. Гаврилова, Д. А. Белов.- СПб .: БХВ-Петербург, 2003.
 • 26. Черноруцкий І. Г. Методи прийняття рішень / І. Г. Черноруцкій.- СПб .: БХВ-Петербург, 2005.
 • 27. Елті Дж. Експертні системи: концепції та приклади / Дж. Елті, М. Кумбс, - М .: Фінанси і статистика, 1987.
 • 28. Янсон А. Турбо-Пролог в стислому викладі: пров. з нім. / А. Янсон.- М .: Мир, 1991.

Нові видання з дисципліни «Інтелектуальні системи» та суміжних дисциплін

 • 1. Безсмертний, І. А. Інтелектуальні системи: підручник і практикум для академічного бакалаврату / І. А. Безсмертний, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. - М .: Издательство Юрайт, 2016.
 • 2. Безсмертний, І. А. Системи штучного інтелекту: навч, посібник для академічного бакалаврату / І. А. Безсмертний. - 2-е изд., Існр. і Дон. - М .: Издательство Юрайт, 2016.
 • 3. Кудрявцев, В. Б. Інтелектуальні системи: підручник і практикум для бакалаврату та магістратури / В. Б. Кудрявцев, Е. Е. Гасанов, А. С. Подколзин. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт, 2016.
 • 4. Станкевич, Л. А. Інтелектуальні системи і технології: підручник і практикум для бакалаврату та магістратури / Л. А. Станкевич. - М .: Издательство Юрайт, 2016.
 
<<   ЗМІСТ