Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Формалізоване представлення задачі

Вище були описані два загальних способу формалізації задач. Перший спосіб заснований на представленні завдання простором станів деякого, можливо умовного, об'єкта. Для цього простору задаються процедури допустимих переходів з одного стану в інший, іншими словами, дозволені операції над станами, що не виводять за межі цього простору. Сенс рішення завдання, формалізовані першим способом, полягає в побудові послідовності дозволених операцій, які переводять об'єкт з одного, початкового, стану в деякий цільове, кінцеве, стан. Якщо простір станів представлено орієнтованим графом, то для вирішення завдання слід побудувати вирішальний шлях, що веде з початкового стану в одне з кінцевих станів.

Другий спосіб ґрунтується на поданні завдання простором подзадач. Для простору подзадач задаються правила декомпозиції задач і підзадач, що дозволяють зводити рішення одних завдань до вирішення однієї або декількох інших завдань. Сенс рішення завдання, формалізовані другим способом, полягає в побудові послідовності правил декомпозиції, які зводять рішення вихідної задачі до вирішення інших, примітивних, подзадач, рішення яких відомі заздалегідь. Якщо простір подзадач представлено Я - ////// - деревом, то для вирішення завдання слід побудувати вирішальне поддерево, в якому єдина коренева вершина відповідає вихідній задачі, а всі висячі вершини відповідають примітивним підзадач.

Під стратегією рішення задачі розуміється загальне правило вирішення широкого кола завдань. Це правило направляє пошук вирішального шляху або вирішального поддерева, якщо простору пошуку представлені графами. Нижче на прикладі завдання, формалізовані першим способом, дається опис стратегій вирішення завдань: пошук в глибину, пошук в ширину і евристичний пошук.

 
<<   ЗМІСТ   >>