Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА В РОСІЇ

Основи демографічної політики Росії закладені в Концепції демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 року [1] . Вона спрямована на збільшення тривалості життя населення, скорочення рівня смертності, зростання народжуваності, регулювання внутрішньої та зовнішньої міграції, збереження і зміцнення здоров'я населення та поліпшення на цій основі демографічної ситуації в країні.

Основними завданнями демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 р є:

 • - скорочення рівня смертності не менше ніж в 1,6 рази, перш за все в працездатному віці від зовнішніх причин;
 • - скорочення рівня материнської та малюкової смертності не менше ніж в 2 рази; зміцнення репродуктивного здоров'я населення, здоров'я дітей та підлітків;
 • - збереження і зміцнення здоров'я населення; збільшення тривалості активного життя; створення умов і формування мотивації для ведення здорового способу життя; істотне зниження рівня захворюваності соціально значущими і представляють небезпеку для оточуючих захворюваннями;

поліпшення якості життя хворих, що страждають хронічними захворюваннями, і інвалідів;

 • - підвищення рівня народжуваності (збільшення сумарного показника народжуваності в 1,5 рази) за рахунок народження в сім'ях другої дитини та наступних дітей;
 • - зміцнення інституту сім'ї, відродження та збереження духовно-моральних традицій сімейних відносин;
 • - залучення мігрантів у відповідності до потреб де- мографіческого і соціально-економічного розвитку, з урахуванням необхідності їх соціальної адаптації та інтеграції.

Реалізація демо1рафіческой політики Російської Федерації на період до 2025 р повинна здійснюватися в три етапи.

На першому етапі (2007-2010) намічено було реалізувати заходи, спрямовані на подолання сформованих негативних тенденцій демографічного розвитку, в тому числі здійснити основну частину заходів по зниженню рівня смертності населення, з розвитку перинатальних технологій, що зменшують ризик несприятливого результату вагітності та пологів, з надання державної адресної матеріальної підтримки сім'ям, які мають дітей, з підготовки до прийому в сім'ю дитину, яка залишилася без піклування батьків, з психолого-педагогічного та медико-соціальних іального супроводу і матеріальної підтримки заміщуючих сімей.

Передбачалося розробити спеціальні заходи по профілактиці і своєчасному виявленню професійних захворювань, поліпшення умов праці, сприяння зайнятості жінок, які мають малолітніх дітей, і підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці, з розвитку інфраструктури дошкільної освіти, забезпечення місцями в дошкільних освітніх установах в пріоритетному порядку дітей працюючих жінок , а також розробити довгострокові програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, підвищення міграційної й привабливості важливих в геополітичному відношенні регіонів Російської Федерації.

В результаті реалізації заходів першого етапу передбачалося знизити темпи природного спаду населення і забезпечити міграційний приріст.

ПО

На другому етапі (2011-2015) має продовжитися здійснення заходів щодо стабілізації демографічної ситуації. Основний акцент буде зроблений на впровадженні програми здорового способу життя, реалізації спеціальних заходів щодо сприяння зайнятості жінок, які мають дітей, на проведенні заходів з профілактики та своєчасного виявлення професійних захворювань, здійснення програми поетапного скорочення робочих місць з шкідливими або небезпечними для репродуктивного здоров'я населення умовами праці.

До 2015 передбачалося істотно поліпшити здоров'я населення, створити умови для комфортної життєдіяльності сімей, які виховують дітей.

У зв'язку з реалізацією з 2010 р додаткових заходів державної підтримки сімей, які мають дітей, у формі надання материнського (сімейного) капіталу розроблені заходи по розширенню будівництва доступного сімейного житла, розвитку додаткових освітніх послуг.

За підсумками реалізації другого етапу передбачається до 2016 р .:

 • -стабілізіровать чисельність населення на рівні 142-143 млн чоловік;
 • - збільшити показник очікуваної тривалості життя до 70 років;
 • - збільшити в 1,3 рази в порівнянні з 2006 р сумарний коефіцієнт народжуваності, на третину знизити рівень смертності населення;
 • - зменшити відтік кваліфікованих фахівців, збільшити обсяги залучення на постійне місце проживання в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном, кваліфікованих іноземних фахівців і молоді, забезпечити на цій основі міграційний приріст на рівні не менше 200 тис. Осіб щорічно.

Третій етап (2016-2025) передбачає на основі оцінки впливу реалізованих проектів і програм на демографічну ситуацію проводити заходи по випереджувальним реагування на можливе погіршення демографічної ситуації в країні.

Ill

У зв'язку зі значним зменшенням до початку третього етапу чисельності жінок репродуктивного віку потребуегся вжити додаткових заходів, що стимулюють народження в сім'ях другої і третьої дитини.

З метою заміщення природного зменшення населення в результаті можливого скорочення рівня народжуваності належить активізувати роботу із залучення на постійне місце проживання в Російську Федерацію іммігрантів працездатного віку.

До 2025 році передбачається:

 • - забезпечити поступове збільшення чисельності населення (в тому числі за рахунок замісної міграції) до 145 млн чоловік;
 • - збільшити очікувану тривалість життя до 75 років;
 • - збільшити в 1,5 рази в порівнянні з 2006 р сумарний коефіцієнт народжуваності, знизити рівень смертності в 1,6 рази;
 • - забезпечити міграційний приріст на рівні понад 300 тис. Осіб щорічно.

 • [1] Див .: Концепція демографічної політики Російської Федерацііна період до 2025 року [Електронний ресурс]. URL: http://dcmoscopc.ru/weckly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html
 
<<   ЗМІСТ   >>