Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Чисельність і щільність населення

Чисельність населення - один з головних демо1рафіческіх показників. Чисельність населення світу перевищує 7 млрд людей. Абсолютна чисельність населення характеризує людей, які проживають на даній території в даний момент часу. Інформацію про абсолютну чисельності населення отримують в результаті переписів населення або розрахунковим шляхом, використовуючи дані про кількість народжених і померлих, а також прибулих і вибулих. Різниця між народженими і померлими називається природним приростом населення, а між прибулим і вибули - міграційним приростом (сальдо міграції). Природний приріст і сальдо міграції - це компоненти зміни чисельності населення за період, які дозволяють вивести рівняння демографічного балансу:

де Р ' - чісленноегь населення в момент часу /; Р 0 - чисельність населення в початковий момент часу; В - число народжених за період; М - число померлих за період; М - число прибулих за період; М і - число вибулих за період.

В демографії на підставі інформації про чисельність населення використовуються такі показники:

- Природний приріст населення - .

- Міграційний приріст:

де ОП - загальний приріст населення.

- Коефіцієнт природного приросту:

де До т - коефіцієнт природного приросту; Т - довжина періоду; Р - середня чисельність населення за період.

- Коефіцієнт міграційного приросту:

де К мп - коефіцієнт міграційного приросту.

- Коефіцієнт загального приросту - .

де К оп - коефіцієнт загального приросту.

- Коефіцієнт зростання за період - .

- Коефіцієнт приросту за період - .

- Середнє населення :

Найчастіше приймається період t, рівний 1 року.

- Щільність населення - число осіб, що припадають на одиницю території (км 2 ):

Середня плогность населення світу становить 50 чол. / Км 2 .

 
<<   ЗМІСТ   >>