Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ - МОДЕЛЬ «5К»

Товарна політика компанії (товарний маркетинг) - product. Здійснення товарної політики грунтується на виробництві та реалізації товарів (випуск продукції і наданні послуг гостинності), затребуваних сучасним ринком. Вона досягається за рахунок орієнтації компаній на потреби і потреби клієнтів. У зв'язку з цим виникає необхідність в реалізації ефективної асортиментної політики, метою якої є максимальне задоволення потреб клієнтів і їх переваг, що, в свою чергу, має сприяти залученню нових споживачів послуг гостинності.

В рамках товарної політики необхідно тонко вловлювати сучасні віяння ринку і вчасно реагувати на його мінливу кон'юнктуру. Іншими словами, вироблена готелями, ресторанами, кафе, музеями, театрами, кінотеатрами і іншими суб'єктами сфери гостинності продукція і послуги, що надаються повинні бути завжди затребувані, актуальні і своєчасні. Це дозволить не тільки зберегти, але і значно примножити частку, займану організацією на ринку.

Цінова політика компанії (цінової маркетинг) - price. У сучасних ринкових умовах ціна є основним чинником на стадії прийняття споживачем рішення щодо доцільності або недоцільності придбання тих чи інших видів послуг гостинності (готельних, ресторанних, культурно-видовищних і ін.). Клієнт зазвичай набуває послугу лише в тому випадку, якщо ціна для неї є сумірною з її цінністю та значущістю для самого споживача.

Процес управління ціноутворенням в організаціях індустрії гостинності вкрай складний і трудомісткий. Економісти вважають, що в нашій країні практично не існує компаній, які б могли системно реалізовувати політику формування цін на свою продукцію і надані послуги. Існує ряд параметрів, які необхідно враховувати при розробці ефективної цінової стратегії. По-перше, вона повинна бути ретельно спланована. По-друге, необхідно враховувати особливості виробництва і надання самої послуги гостинності (її характер, собівартість, положення на ринку, місце і час надання; цінову політику компаній-конкурентів; специфічні особливості потенційних покупців і багато іншого).

Місце і час продажу, рух товару і дистрибуція (збутовий маркетинг) - place. У сфері гостинності поняття «місце надання послуги» набуває першочергового значення, оскільки розглядається з позиції досяжності послуг для споживачів. Управління цієї змінної в концепції «5К» дозволяє мережевим компаніям індустрії гостинності здійснювати найбільш ефективний охоплення цільової аудиторії шляхом грамотного розташування своїх філій і забезпечення їх усім необхідним для більш якісного надання послуг.

Просування товару (маркетинг комунікацій) - promotion. Просування - це будь-яка форма повідомлень, що застосовуються організаціями для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари (продукцію і послуги), їх переваги та вигоди. У наш час сам комунікаційний маркетинговий процес (процес просування) багатьма компаніями сприймається як мистецтво доведення інформації до споживача. Сюди входить вся сукупність заходів але просуванню продукції і послуг.

Просування включає в себе рекламу, заходи щодо зв'язків з громадськістю (PR), прямий маркетинг, пропаганду, заходи щодо стимулювання збуту, особисті продажі і багато іншого.

Слід зазначити, що оскільки якість послуг гостинності багато в чому залежить від співробітників компанії, які її надають, то для залучення споживчого уваги бажано розставляти акценти не лише на самих послугах, а й на тих фахівців, які працюють в даній організації і займаються її розробкою і наданням (особливо якщо вони досить відомі, або є лауреатами будь-яких конкурсів). Це особливо характерно для тих суб'єктів індустрії гостинності, які зайняті в області побутового обслуговування населення (перукарні, салони краси), медицини, ресторанного бізнесу, розваг і т.п.

Виробники та постачальники, продавці і покупці товару (маркетинг відносин) - people. Багатогранний і поки недостатньо вивчений компонент «People» або, як його ще називають - маркетинг відносин, з'явився порівняно недавно, в 1990-і рр., Трансформувавши відому на той момент маркетингову концепцію «4Р» в «5К». Дана складова органічно доповнює собою всі чотири попередніх елемента концепції. Це пояснюється тим, що без такої складової як «Люди» (а на ринку це не тільки виробники і споживачі, але також ще покупці і постачальники) неможливо реалізувати жодну з чотирьох представлених в таблиці політик: ні товарну, ні цінову, ні дистриб'юторську, ні комунікаційну.

У сфері ж гостинності надання послуг взагалі вимагає безпосереднього контакту між персоналом компанії та її споживачами. Так, при відвідуванні будь-якого підприємства даної сфери (будь то ресторан, готель або сервісна компанія) на враження споживача від процесу отримання послуги, а також на ступінь його задоволеності наданими послугами і його бажання повернутися в компанію знову, в значній мірі будуть впливати ступінь привітності і ввічливості персоналу, рівень його кваліфікації та готовність усіх без винятку співробітників компанії надати клієнту необхідну допомогу. В таких умовах управління людськими ресурсами стає пріоритетною стратегічним завданням організації.

Перед маркетингом і менеджментом компанії стоїть завдання формування організаційної (корпоративної) культури, орієнтованої на споживача. Термін «people» застосовується в маркетингу послуг і для позначення діяльності але управління клієнтською базою, вирішення питань щодо впорядкування та розподілу потоків відвідувачів.

У сфері В2В маркетинг відносин сприяє грамотному і ефективному налагодженню контактів з потенційними партнерами та проведення з ними переговорів.

Певна обмеженість представленої моделі з огляду на її слабкою адаптивності до нематеріальної сфері діяльності привела до її розширення з «5К» до «7Р».

Таким чином, маркетингова концепція «7Р» включила в себе ще дві складових, що мають важливе практичне значення для сфери послуг.

У вітчизняній і зарубіжній літературі, присвяченій проблемам маркетингу сфери послуг, двом додатковим компонентам «Р» приділяється недостатня увага. Однак саме ця маркетингова модель найбільшою мірою відповідає нематеріальній сфері діяльності, добре відображає специфіку послуг і може служити основою при формуванні комплексної маркетингової політики, що включає в себе наведені нижче основні компоненти.

 
<<   ЗМІСТ   >>