Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • поняття туристичного продукту та його особливості;
 • • особливості маркетингу в туристській індустрії;
 • • основні тенденції та напрямки розвитку ринку туристичних послуг;
 • • зміст маркетингової концепції управління в сфері туризму;
 • • методи маркетингових досліджень в туризмі;
 • • основи маркетингових комунікацій в туризмі;

вміти

 • • розробляти і реалізовувати маркетингові стратегії підприємств індустрії туризму;
 • • оцінювати ринки збуту, споживачів, клієнтів, конкурентів у туристичної індустрії;
 • • проводити сегментування ринку, визначати цільовий ринок і обґрунтовувати способи виходу на нього;
 • • застосовувати інструменти управління і контролю якості продукції та послуг туристської діяльності;
 • • аналізувати зовнішню і внутрішню середу організації, виявляти її ключові елементи і оцінювати їх вплив на організацію;
 • • використовувати інформацію, отриману в результаті маркетингових досліджень;
 • • ставити і вирішувати завдання операційного маркетингу на підприємствах туристичної індустрії;

володіти

 • • навичками оцінки задоволеності споживачів послугами туристичної індустрії, відповідності стандарту якості на підприємствах туристичної індустрії вимогам нормативної документації;
 • • навичками формування і просування туристичних продуктів і послуг, що відповідають запитам споживачів;
 • • навичками моніторингу ринку туристичної індустрії;
 • • навиком застосування моделей маркетингу послуг;
 • • методами маркетингових досліджень в туризмі.
 
<<   ЗМІСТ   >>