Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МАРКЕТИНГОВІ СЛУЖБИ БАНКУ

У практиці банків можуть бути використані наступні типи організації маркетингової діяльності:

 • а) географічний принцип - працівники маркетингового відділу обслуговують окремі географічно відокремлені сегменти або ніші (райони міста, області, регіони Росії);
 • б) ринковий принцип , згідно з яким спеціалізація співробітників проводиться по окремих сегментах ринку, визначеним за різними критеріями сегментації (галузь, VIP-клієнт і т.д.);
 • в) товарний принцип , обумовлює поділ маркетингових функцій співробітників за сферами банківських послуг, що представляються незалежно від ринкової приналежності споживачів (кредити, цінні папери);
 • г) матрична система організації маркетингу , заснована на спеціалізації як по товарах (видам банківських послуг), так і по ринках в залежності від конкретної ситуації.

Служби маркетингу банків повинні постійно досліджувати зовнішнє оточення і внутрішню діяльність банку щодо:

 • • потреби і задоволеності клієнтів банку, що забезпечують основну частку його ресурсів, за рахунок залишків на розрахункових рахунках, депозитах, міжбанківських кредитів, вклади з виділенням основних, найбільш важливих споживчих груп;
 • • клієнтів банків, з якими банк проводить основний обсяг активних операцій, зокрема кредитування, по кожному клієнту ведеться своя кредитна історія;
 • • конкурентів банку як але активним, так і але пасивних операціях.

Джерелами маркетингової інформації можуть бути:

 • • фінансові ринки (банки, інвестиційні компанії, страхові, пенсійні фонди, біржі, аукціони, конкуренти);
 • • інформація державних установ (постанови, нормативні акти, рішення, аукціони і т.д.), зокрема, інформація від Уряду РФ, Банку Росії, податкових, митних служб, комітету статистики і т.д .;
 • • ЗМІ (радіо, телебачення, преса і т.д.);
 • • результати діяльності структур банку, що контактують з клієнтами.

Основними напрямками маркетингових досліджень в банківській сфері є:

 • а) визначення частки ринку, яку обслуговує банком, в тому числі за залученими і розміщеними коштами. Важливим моментом при дослідженні частки ринку для визначення перспектив розвитку банку виступає структуризація: за джерелами, які формують пасивну частину балансу банку (в галузевому розрізі, географії і т.д.), за напрямками вкладення коштів (використання активної частини балансу банку за тими ж параметрами) ;
 • б) визначення частки ринку по конкретної послуги в порівнянні з конкурентами на ринку. Здійснюється також обробка демографічної інформації відповідно до віку, доходом, підлогою, при необхідності складається модель тенденції демографічного розвитку клієнтури. Конкуренція вимагає від банків боротьби за кожного клієнта виходячи з знань його потенційних потреб і можливостей, мотивації клієнтів банку при користуванні його послугами або причин переходу на обслуговування в інший банк. У своїй діяльності маркетингові служби банку діють виходячи з обраної ними концепції. Класифікація клієнтури становить інформаційну основу для індивідуального підходу до клієнта з урахуванням його потреб і традицій.

При дослідженні необхідно враховувати також основні оціночні показники , які клієнти пред'являють до банків: достатність капіталу і надійну опору на ринку; можливість здійснювати оперативні платежі в межах СНД і за кордоном; зручне територіальне розташування; можливість відкриття валютного рахунку; можливість отримання кредитів.

Для утримання клієнтури і залучення нової необхідно, перш за все, розглянути можливості: надання більш гнучкої кредитної політики філіям; поліпшення якості обслуговування клієнтів шляхом збільшення кількості приміщень для роботи з клієнтами; прискорення надходження грошових коштів за валютними операціями; розширення реклами комплексу послуг, що надаються філіями банку; розширення комплексу послуг, пропонованих філіями.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. У чому полягає специфіка ринку банківських послуг?
 • 2. Якими основними особливостями володіє банківський продукт (послуга)?
 • 3. Розкрийте концепції маркетингової діяльності в банківському підприємництві.
 • 4. Дайте характеристику основних сегментів ринку банківських послуг.
 • 5. Обгрунтуйте етапи життєвого циклу банківської послуги.
 • 6. Розкрийте послідовні стадії створення банківської послуги.
 • 7. Деталізуйте маркетингові стратегії банку. Обгрунтуйте нові підходи до маркетингової стратегії банків.
 • 8. Дайте оцінку вартості торгової марки і її окремих атрибутів через визначення конкретних показників. Розкрийте етапи підвищення вартості торгової марки банку.
 • 9. Дайте характеристику основних напрямків оптимізації каналів розподілу.
 • 10. Які особливості комплексу маркетингу в банках: банківські продукти (послуги), цінова політика банку, розподіл банківських послуг, комунікативна політика на ринку банківських послуг.
 
<<   ЗМІСТ   >>