Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗБУТ (РОЗПОДІЛ) БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Система збуту - організація діяльності банку щодо реалізації товарів (послуг) на ринку. У цій системі переважають контакти співробітників банку з клієнтом (рис. 6.7).

Нові системи поширення продуктів пов'язані з автоматизацією банківських технологій (збільшенням електронних способів обслуговування клієнтів).

Широке поширення отримали пластикові картки, відеофони, підключення персональних комп'ютерів клієнтів до мережі банку для здійснення банківських операцій.

Організація продажів передбачає:

 • • організацію маркетингових служб всередині банку, включаючи філії та відділення;
 • • організацію каналів розподілу послуг на рівні головного офісу або філії, на національному, регіональному або місцевому рівні;
 • • вибір методів просування, що відповідають рівню підрозділу банку або масштабами просування послуг (рекламні кампанії, публічні заходи, доставка послуг прямо до клієнта - «банк на дому», пропозиція супутніх послуг і т.д.);
 • • вивчення думки клієнтів про конкретний вид послуг.
Система збуту банківських послуг

Мал. 6.7. Система збуту банківських послуг

Комунікативна політика (просування) на ринку банківських послуг

Комунікаційна політика банку набуває особливої актуальності в банківській сфері, і цей процес пов'язаний з цілим комплексом причин, таких як загострення конкурентних відносин, викликаних падінням прибутковості; зниження ємності фінансового ринку; загальне падіння іміджу банків в результаті кризи банківської системи; необхідність розвитку ефективної корпоративної культури, що відповідає принципам відкритості, прозорості, що є неодмінною умовою для інтеграційних процесів.

Послідовність формування комунікативних рішень в банківській сфері ґрунтується на стратегічних цілях банку і полягає в наступному:

 • • постановка стратегічних цілей комунікацій;
 • • визначення цільових аудиторій;
 • • вироблення комунікаційної концепції;
 • • діагностика комунікативної ситуації банку;
 • • розробка плану бізнес-комунікації;
 • • визначення необхідних змін в комунікаційній політиці;
 • • виділення ресурсів;
 • • реалізація комунікативної політики;
 • • контроль;
 • • оцінка ефективності.

Постановка стратегічних цілей комерційних і некомерційних комунікацій передбачає, що цілі на тактичному і оперативному рівнях повинні визначатися на основі генеральних цілей фінансовобанковской структури (виробничих, фінансових, соціальних, комерційних), стратегічної місії, культури і маркетингової політики.

Цільові аудиторії бізнес-комунікацій повинні бути чітко визначені відповідно до тактичних цілей, які повинна реалізувати ко му н і кати в ная підлогу ити ка.

З огляду на складність, динамічність і непередбачуваність зовнішнього середовища, необхідно розробити кілька сценаріїв розвитку комунікаційного комплексу, розрахованих па більш і менш сприятливий стан зовнішнього середовища.

У кожному варіанті сценарію повинна бути обґрунтована комбінація елементів бізнес-комунікацій з відповідною попередньою оцінкою коштів, необхідних для функціонування комунікативного комплексу.

 
<<   ЗМІСТ   >>