Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЦІНОВА ПОЛІТИКА БАНКУ

Однією з найважливіших сторін маркетингової діяльності банку є вибір його цінової політики. Перш за все, керівництво банку вибирає одну основну і (або) декілька альтернативних стратегій ціноутворення в залежності від рейтингу самого банку, розмір контрольованого їм ринку і конкретної ситуації економіко-політичної кон'юнктури.

Цінова політика банку - це встановлення цін на різні банківські продукти та їх зміна відповідно до зміни ринкової кон'юнктури. Об'єктами цеповой політики банку є процентні ставки, тарифи, комісійні, премії, знижки, мінімальний розмір внеску.

У маркетинговій діяльності банку ціна виконує важливу функцію: вона погоджує інтереси банку і клієнтів.

Процес розробки цінової стратегії банку складається з декількох етапів.

  • 1. Перш за все, на підставі стратегічної програми визначаються задачі стратегії ціноутворення. Для кожного банку першорядною є задача одержання максимального прибутку в довгостроковій перспективі. Однак в конкретній поточній ситуації може виникнути завдання максимізації зростання продажів для збільшення ринкової частки і випередження конкурентів. В умовах конкуренції і зміни кон'юнктури ринку завдання максимізації прибутку може бути сформульована по-іншому, наприклад отримання максимального прибутку при утриманні лідерства на ринку. В даному випадку банк має на меті по встановленню максимально можливих цін на свої продукти за умови утримання лідируючого положення в певному ринковому сегменті.
  • 2. Наступним етапом розробки цінової стратегії є аналіз факторів, що впливають на ціну, як внутрішніх, гак і зовнішніх.

До внутрішніх факторів (незалежних від самого банку) відносяться: витрати на надання послуг, якість банківських продуктів (унікальність, індивідуальність, мобільність і т.п.), швидкість і якість обслуговування, вибір ринкових сегментів, імідж банку, наявність додаткових послуг, життєвий цикл даного банківського продукту.

До зовнішніх факторів відносяться: рівень реального та прогнозованого попиту на даний вид банківського продукту в даних ринкових сегментах та його еластичність, наявність ресурсів, рівень інфляції, наявність конкуренції, ціни конкурентів на аналогічні послуги, аспекти регулювання банківської діяльності з боку держави.

Ринок банківських послуг знаходиться під сильним впливом цих чинників, які багато в чому визначають правила гри. Фактори зовнішнього середовища непідконтрольні банкам і повинні розглядатися з точки зору необхідності врахування їх впливу при розробці стратегії розвитку банку.

3. Після аналізу всіх факторів, що впливають на цінову стратегію, банк визначає методи ціноутворення. Існує кілька основних методів визначення цін на банківські послуги в практиці країн з розвиненою ринковою економікою. Серед них можна виділити встановлення ціни шляхом сумування витрат на надання даної послуги та необхідного прибутку; розрахунок ціни на основі розрахунку беззбитковості і забезпечення цільового прибутку; визначення ціни на підставі оцінок споживчих якостей даного банківського продукту і т.д. Вони можуть бути використані і для визначення рівня аналогічних цін в Росії.

 
<<   ЗМІСТ   >>