Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ

Створення банківської послуги проходить кілька послідовних стадій.

 • 1. Пошук ідеї створення нової або модернізації існуючої послуги, прогнозування попиту і ймовірності успіху в разі реалізації ідеї в залежності від величини витрат і термінів доведення нових послуг до клієнтів. На цьому етапі нерідко використовуються елементи функціонально-вартісного аналізу. При цьому маркетингові служби банку готують:
  • • огляди даної послуги і (або) се аналогів з оцінкою їх можливої ефективності;
  • • дослідження і прогнозування попиту на нову послуг) ';
  • • аналіз ефективності послуг, що надаються банку виходячи з доцільності їх розвитку в перспективі;
  • • узагальнення пропозицій функціональних підрозділів банку і його філій про вдосконалення роботи з клієнтами виходячи з їх потреби;
  • • рекомендації по впровадженню конкретної послуги або модифікації діючої.

На основі рекомендацій комерційна служба банку приймає рішення про просування або модифікації конкретної послуги і приступає до розробки бізнес-плану впровадження (коригування) банківської послуга.

Бізнес-план призначений насамперед для обґрунтування економічної доцільності впровадження або розвитку послуги. Він повинен містити:

 • • огляд існуючих правових, нормативно-технічних та методичних документів щодо регламентації послуги;
 • • характеристику існуючої (при її наявності) практики надання послуги;
 • • характеристику сегмента потенційних споживачів послуги;
 • • характеристику готовності служб банку до впровадження (коригування) послуги;
 • • пропозиції щодо термінів розробки і впровадження (коригування) послуги, потрібних ресурсів (розробка технічного завдання, програми, дослідне впровадження);
 • • очікувані економічні результати впровадження (коригування) послуги;
 • • фінансовий план розробки програми впровадження послуги на ринок.

Послуга повинна задовольняти попит, надавати якусь вигоду

певного виду і якості, розширити коло послуг, які банк міг би реалізувати з оптимальною вигодою для себе і клієнтів.

 • 2. Створення банківської послуги. Цей етап включає в себе:
  • • маркетингове дослідження ринку з розрахунком можливих обсягів надання нової послуги клієнтам і контрагентам;
  • • аналіз потреби в додаткових функціях, кадрові зміни та технічної оснащеності служб банку і на цій основі координація, підготовка наказів, розпоряджень і їх реалізація;
  • • забезпечення оптимальних витрат на створення послуги виходячи з можливого попиту і доходу на впроваджується послугу;
  • • підготовка методичного та нормативного матеріалу і навчання співробітників банку його застосування в роботі з клієнтом;
  • • визначення стимулів співробітників банку при створенні та впровадженні послуги.
 • 3. Просування банківської послуги. Даний етан включає в себе всі елементи комплексу просування: рекламу, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, персональний продаж, прямий маркетинг.
 • 4. Аналіз результатів впровадження нової послуги :
  • а) аналіз клієнтської бази послуги:
   • • динаміка кількості користувачів (загальне число користувачів, число знову залучених клієнтів, число користувачів, які відмовилися від послуги),
   • • територіальний розподіл користувачів (динаміка клієнтів у територіальному розрізі),
   • • динаміка структури клієнтської бази (юридичні, фізичні особи, форма власності),
   • • аналіз фінансового стану клієнтури банку (ліквідність, оборотність, залучення коштів, прибутковість);
  • б) аналіз обсягів надання послуги:
   • • динаміка обсягу надання послуги (по юридичним, фізичним особам, формам власності, території),
   • • динаміка обсягу супутніх послуг;
  • в) аналіз витрат на надані послуги:
   • • динаміка використовуваних трудових ресурсів (загальна чисельність зайнятих, зайнятих безпосередньо роботою з клієнтом, зайнятих на допоміжних операціях, фонд оплати праці),
   • • динаміка технічного забезпечення (чисельність, вартість придбання і експлуатації),
   • • динаміка ефективності витрат (співвідношення витрат до обсягу надання послуги але філіям банку);
  • г) розрахунок ефективності впровадження нової послуги з пропозиціями щодо її подальшій перспективі.
 
<<   ЗМІСТ   >>