Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ВІРА БАГАЇ: ІСТОРІЯ, ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

В середині XIX ст. християни очікували повернення Христа, а мусульмани - імама Махді. День народження Віри бахай - 23 травня 1844 р цей день Сейід Алі Мухаммад (Баб), молодий перський купець, сповістив світові про наближення пришестя великого пророка Махді. Монотеїстична Віра бахай, що виникла в Персії, - одна з наймолодших світових релігій і друга на Землі по географічній поширеності та країнах присутності. Її заснував Бахаулла (Мірза Хусейн-Алі-і-Нурі, 1817-1892), іранський дворянин і прихильник Баба, який учив про прийдешнє об'єднання людства в одну світову цивілізацію.

Символ бахаїзма - девятіконечной зірка (мул. 1). Головні теми цієї релігії - єдність Бога, єдність релігій, єдність людства. На відміну від попередніх великих пророків, Бахаулла (араб. 4il d $ j - слава Господа, Блиск Бога) власноручно написав Святе Письмо Кітаб-і-Агдас (араб. Сама Священна Книга, 1872) і написав ще близько ста духовних книг арабською та перською мовами.

У минулому відповідний арабська звук по-російськи передавали літерою «е», м. Тобто писали Бахаулла , а Беха-Улла , Віру бахай позначали терміном бехаізм, а її адептів-термінами бехаісти і бехаітов. Тепер для позначення того ж звуку використовують букву «а»: послідовники Багаулли - бахай ', їхня релігія - бахаїзм, Віра багаї наукове вивчення бахаїзма - бахаіведеніе [1] .

Бахай вірять, що Бахаулла продовжив ряд таких справжніх посланців Бога, як Крішна, Авраам, Мойсей, Зороастр, Будда, Ісус Христос, Мухаммад. Подібно «Розе світу» Данила Андрєєва, бахаїзм визнає правомірність і рівноправність всього букета основних релігій світу. Для бахай індуського походження Бахаулла - це нова інкарнація Крішни, а для бахай, який раніше був християнином, Бахаулла - це втілення обіцянки Христа повернутися «у славі Отця» і об'єднати всіх людей, в «одну паству».

Будь-яке самостійне вірування народжується не на порожньому місці, а в ареалі який-небудь зрілої релігії. Так, буддизм виріс на грунті індуїзму, а громаду Ісуса Христа спочатку брали за реформовану галузь іудаїзму, але пізніше у буддистів і християн з'явилися власні Писання, принципи організації і обряди, що свідчило про їх оригінальності і автономії.

Віра бахай виникла в Ірані в 1844 р шляхом ревізії шиїзму і поступово стала відрізнятися від ісламу приблизно в такій же мірі, в якій християнство відрізняється від іудаїзму. У баха- изме мало обрядовості і немає касти духовенства, наділеного жрецькими функціями. Віруючому наказано читання трьох обов'язкових молитов; спільні богослужіння проводяться в кожен 19-й день і вони складаються з молитов і читання священних текстів. Будь-яка робота, яка виконується в дусі служіння, розглядається як богослужіння.

До середини XX в. Віра бахай знайшла офіційний статус самостійної світової релігії, і сьогодні її вже зазвичай не розглядають просто як реформістський протягом, мусульманську секту, синкретичний синтез альтернативних віровчень чи філософську систему. У 1944 р мусульманський суд Єгипту відрізнив бахаїзм від сект ісламу, визначивши його як окрему релігію. Авторитетний історик і філософ Арнольд Тойнбі зарахував Віру бахай до класу незалежних віровчень, визнавши її існуючої нарівні з ісламом, християнством та іншими світовими релігіями.

Разом з тим існують і прямо протилежні думки, згідно з якими бахаїзм є всього лише синкретичну неоісламскую секту. Так, згідно з У. Мартіну, іменитому сектології, бахаїзм - це іранський трансплантат в США, який синкретически увібрав в себе основні великі істини світових релігій і шанує Бахаулла як месію нашого часу. Широко відомий «сектоборец» А. Л. Дворкін, постійно збудливий в православних ненависть до іновірців, помилково зараховує Віру бахай до «тоталітарним» і «деструктивним» сектам.

Багато тисяч чоловіків і жінок віддали свої життя, героїчно відстоюючи вчення Багаулли протягом понад півтора століття. У самому Ірані ісламська влада нині посилюють переслідування бахай. До теперішнього часу Віра бахай об'єднує близько 6 млн (за іншими даними - 5 млн) представників практично всіх країн, 2100 народів, народностей і племен. Щорічний приріст її послідовників в світі сьогодні - 5,5%.

У Росії перша громада бахай виникла в Туркменії в XIX в. під заступництвом царської адміністрації Олександра II. Театральний Петербург тепло приймав в 1903-1918 рр. дві п'єси про героїчні пророків бахай - Бабі і Бахаулла. Ці п'єси, переводилися на основні європейські мови, написала російська поетеса Ізабелла Гриневський. Високу оцінку її поемі «Баб» (1903) дав у своїй рецензії Л. Н. Толстой, проявивши неабиякий інтерес до нового формується релігійному вченню.

Перший в історії бахаїзма Машрігуль-Азкар (араб. Будинок схиляння) був зведений в Ашхабаді в 1908 р, зруйнований землетрусом в 1948 р і остаточно знесений владою в 1961 р СРСР до 1938 року більшість бахай були відправлені до в'язниць і таборів або вислані за кордон. З кінця 80-х рр. XX ст. спостерігається швидке поширення Віри бахай в Росії у всіх її регіонах. У Російській Федерації налічується вже понад 40 громад бахай з місцевими духовними зборами і кілька десятків організованих груп.

Міжнародна неурядова організація Віри бахай співпрацює з ООН на шляхах досягнення миру на Землі, забезпечення прав людини та повного економічного і соціального розвитку народів планети. З 1970 р вона має дорадчі права при Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), своїх представників при штаб-квартирах ООН в Нью-Йорку і Женеві, а також за Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), що базується в Найробі.

На відміну від древніх релігій, відомості про яких досить розпливчасті, порівняно молода релігія бахаїзма дуже зручна для достовірного історико-релігієзнавчого дослідження процесів зародження і еволюції нових вірувань, які згодом здатні перетворюватися в світові релігії. У багатьох країнах тему бахаїзма включають в університетські навчальні курси з історії та філософії релігії. Великі відомості з даного питання опубліковані, наприклад, англійською та російською мовами. В цілому література Віри бахай видається на 800 мовах і діалектах.

Практика перекладу текстів Багаулли і Абдул-Баха нині така: спочатку у Всесвітньому центрі роблять максимально точний переклад Писання з арабської і перської на англійську мову, а потім та чи інша національна громада здійснює переклад з англійської на відповідний національний мову. В кінці XIX - початку XX ст. російська мова стала першою мовою, на який російські вчені-сходознавці перевели Письма Багаулли з мов оригіналу - арабської і перської. Сходознавець А. Н. Туманський в 1899 р в Петербурзі першим зробив російський переклад Святого Письма бахай - книги Кітаб-і-Агдас. Переклад Писання класиків бахаїзма на російську мову відновився в кінці 80-х рр. XX ст.

До теперішнього часу на російську мову переведені майже всі твори Багаулли, його наступників (старшого сина Багаулли - Абдул-Баха; внука Абдул-Баха - Шогі Еффенді Раббапі), а також документи адміністративного центру Віри бахай - Всесвітнього будинку справедливості. В Інтернеті та масових бібліотеках неважко відшукати коментаторські книги і брошури про баха- изме, написані як його апологетами, так і ідейними противниками. Видано чимало наукових монографій і навчальних посібників з бахаіведенію [2] .

В даному вузівському навчальному посібнику в науково-релігієзнавчому аспекті розглядаються історія, віровчення і сучасна практика бахаїзма.

  • [1] 'Російськомовний термін бахай, запозичений з арабської мови, довільний від Баха (араб, велич, слава, блиск). У слові Баха наголос делаютна другому «а», а в бахай - на останньому складі; обидва слова нс схиляються і нсізменяются.
  • [2] Віра бахай цілком доступна для вивчення в світських навчальних заведеніях.Інтернет-бібліотеку текстів бахай см. На сайзі: http://bahai-library.org/russian
 
<<   ЗМІСТ   >>