Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Вимірювання економічного зростання

Темпи економічного зростання, їх стійкість є однією з найважливіших довгострокових цілей економічної політики, так як вони багато в чому визначають місце країни в світовому господарстві і дають потенційну можливість підвищення рівня життя населення.

Економічне зростання - довгострокове стійке збільшення масштабів економіки, тобто процес зростання реального ВВП - як абсолютно, так і в розрахунку на душу населення.

Відповідно, для вимірювання економічного зростання використовуються два основні показники. По-перше, це темп приросту реального ВВП:

де Y t - обсяг реального ВВП в аналізованому періоді; У с _ а - обсяг реального ВВП в попередньому періоді.

Темп приросту є найважливішим узагальнюючим показником економіки, тому статистичні служби дають його оцінку щомісяця, квартал, півріччя та рік.

У 1990-і рр. темпи приросту в ряді країн характеризувалися приблизно наступними показниками:

  • - Європа - 2% на рік;
  • - США - 3% в рік;
  • - Індія - 6% на рік;
  • - Китай - 10% в рік.

У Росії в зв'язку з серйозними трансформаційними процесами темпи характеризувалися негативними величинами - в середньому - 7% в рік.

У перше десятиліття XXI ст., За винятком часу світової економічної кризи, темпи зростання економіки Росії були досить високими і становили наступні величини (табл. 17.1).

Таблиця 17.1

Темпи зростання реального ВВП РФ,% до попереднього року

2000 р

2003 р

2005 р

2007 р

110,0

107,3

106,4

108,1

Джерело: Російський статистичний щорічник. М., 2008. С. 36.

Однак темпи приросту характеризують динаміку економічного розвитку, її стійкість, але не реальну величину ВВП, яка і характеризує місце країни в сьогоднішніх умовах світового розвитку, реальні доходи бізнесу, домогосподарств, держави.

За зафіксованим на 2011 р результатами міжнародних зіставлень ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) [1] Росія займала гідне місце в першій десятці провідних країн світу (табл. 17.2).

Таблиця 17.2

Основні результати міжнародних зіставлень ВВП в 2011 р

Країна

ВВП за ПКС, млрд дол. США

ВВП на душу населення

по ППС, дол. США

індекс фізичного обсягу ВВП (США = 100)

Росія

3216,9

22 502

45

Німеччина

3352,1

40 990

82

Великобританія

2201,4

35 091

70

США

15 533,8

49 782

100

Японія

4379,8

34 262

69

Джерело: за даними Росстату.

Другим показником економічного зростання є темп приросту реального ВВП на душу населення. Цей показник характеризує рівень життя населення, а також виступає узагальненим показником рівня продуктивності праці.

Однак необхідно мати на увазі, що будь-який рівень середніх доходів на душу населення може супроводжуватися різними моделями їх розподілу. Тому фактичний розподіл доходів серед населення може істотно різнитися.

У міжнародних порівняннях, як правило, розглядається відношення абсолютної величини ВВП до чисельності населення країни, а не зіставлення темпів приросту ВВП і чисельності населення. Країни з великим і зростаючим населенням (Індія, Китай) в такій статистиці займають дуже скромне місце. Тут на перших місцях Люксембург, Катар, Норвегія, Кувейт, США.

Разом з тим не існує закономірності, згідно з якою зростання населення знижує темпи зростання. Економічне зростання здійснюється і за рахунок залучення додаткових ресурсів, включаючи трудові ресурси. Це екстенсивний економічний ріст. Його специфічна риса - незмінність продуктивності праці. Існує й інший тип економічного зростання - інтенсивний. Він пов'язаний із застосуванням більш досконалих факторів виробництва і технологій, що веде до зростання продуктивності праці і капіталу.

Очевидно, що в реальній дійсності не існує виключно інтенсивного або екстенсивного розвитку. Як правило, економічне зростання в тих чи інших країнах досягається як за рахунок розширення масштабів використання факторів виробництва, так і за рахунок їх якісного вдосконалення. Тому мова може йти про переважно екстенсивному або переважно інтенсивному зростанні економіки.

  • [1] При міжнародних порівняннях величина ВВП враховується в грошових одиницях однієї з країн не за поточним біржовим курсом, а за спеціальними расчетампокупательной спроможності національних грошових одиниць для покупки якогось стандартного набору товарів.
 
<<   ЗМІСТ   >>