Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Абсолютна земельна рента

амортизація

тимчасове перевагу

Диференціальна земельна рента

Земельна рента

землеволодіння

землекористування

інвестиції

капітальні блага

Номінальна ставка відсотка

норма амортизації

Норма доходу на капітал

Оборотний капітал Основний капітал Продуктивність капіталу Реальна ставка відсотка Облігації Послуги капіталу Фізичний капітал Ціна землі Людський капітал

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Дайте визначення капіталу у вузькому і широкому розумінні.
 • 2. Назвіть основні сегменти ринку капіталу.
 • 3. Що таке амортизація? Які її основні методи?
 • 4. Назвіть фактори, що впливають на попит і пропозицію на ринку позикових коштів.
 • 5. У чому полягає різниця «номінальна» і «реальна» ставка відсотка?
 • 6. Назвіть і охарактеризуйте причини, що визначають відмінності в процентних ставках.
 • 7. У чому полягає особливість землі як економічного ресурсу?
 • 8. Яка економічна природа земельної ренти?
 • 9. Опишіть механізми формування абсолютної і диференціальної земельної ренти.

ТЕСТИ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Що з переліченого нижче відноситься до основного капіталу:
  • а) виробниче обладнання;
  • б) сировина;
  • в) товарно-матеріальні запаси;
  • г) заробітна плата?
 • 2. Економічна рента - це:
  • а) ціна будь-якого ресурсу;
  • б) дохід від нееластичного ресурсу;
  • в) ціна готової продукції;
  • г) всі відповіді невірні.
 • 3. До факторів, що визначають переміщення по кривій пропозиції на ринку позичкового капіталу, належать:
  • а) інфляція;
  • б) фаза ділової активності;
  • в) податкова політика держави;
  • г) науково-технічний прогрес.
 • 4. На пропозицію землі впливають:
  • а) родючість;
  • б) тип ринкової структури;
  • в) положення;
  • г) ставка відсотка.

Завдання 1. Загальний обсяг інвестицій фірми склав 20 млн руб., Амортизація - також 20 млн руб. При цьому її грошова виручка досягла 100 млн руб., А загальні витрати - 60 млн руб. Визначте чисті інвестиції фірми.

Завдання 2. При якій ціні ділянки землі його покупка буде вигідна для фермера, якщо орендна плата становить 20 000 руб., А ставка відсотка - 5%?

 
<<   ЗМІСТ   >>