Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЛЮЧОВІ СЛОВА

аналіз

дедукція

Діалектичний метод Індукція

Метод наукового пізнання Предмет економічної науки Синтез

Формально-логічний метод Економічна модель Економічна теорія Економічні стимули Емпіричний метод Економічна поведінка

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Визначте предмет економіки як науки.
 • 2. Як розвивалися погляди на предмет економічної науки?
 • 3. Охарактеризуйте рушійні стимули, які спонукають людину до економічної діяльності.
 • 4. Назвіть фактори, що впливають на формування моделі економічної поведінки індивіда.
 • 5. Розкрийте сутність формально-логічного методу та його основних інструментів.
 • 6. Охарактеризуйте особливості використання діалектичного методу в економіці.
 • 7. Що таке економічні моделі, з якою метою вони створюються?

ТЕСТИ

 • 1. Термін «політична економія» вперше був використаний:
  • а) Аристотелем;
  • б) Ксенофонтом;
  • в) К. Марксом;
  • г) А. де Монкретьєном.
 • 2. Відповідно до класичної теорії головним мотивом економічної діяльності людини виступає:
  • а) особистий грошовий інтерес;
  • б) раціональне використання ресурсів;
  • в) творчий характер праці;
  • г) престиж професії.
 • 3. До прийомів, що використовуються при формально-логічному методі економічного дослідження, відносяться:
  • а) аналіз;
  • б) спостереження;
  • в) дедукція;
  • г) порівняння.
 • 4. Виберіть правильні відповіді:
  • а) автором діалектичного методу пізнання є Г. Гегель;
  • б) індукція - метод пізнання, заснований на висновках від часткового до загального;
  • в) емпіричний метод заснований на використанні порівнянь, висновків і аналогій;
  • г) порівняння є основою для проведення аналогій.
 • 5. Який метод використав К. Маркс для дослідження закономірностей розвитку капіталістичної економіки:
  • а) економічне моделювання;
  • б) дедуктивний;
  • в) економічний експеримент;
  • г) діалектичний?
 
<<   ЗМІСТ   >>