Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ

Економічні блага виступають сполучною ланкою між економічними агентами.

Економічні агенти - це суб'єкти економічних відносин, які беруть участь у виробництві, розподілі, обміні і споживанні економічних благ. Основними економічними агентами є домашні господарства (індивіди), фірми і держава. Крім того, суб'єктами економічних відносин виступають профспілки, організації підприємців, галузеві асоціації та інші групи спеціальних інтересів. Рух економічних благ, за допомогою яких здійснюються взаємозв'язку між економічними агентами, утворює економічний кругообіг. У процесі кругообігу домашні господарства пред'являють попит на споживчі блага, а фірми, що виробляють ці блага - на економічні ресурси, постачальниками яких виступають домогосподарства.

У моделі кругообігу виділяються два сектори: реальний (потік ресурси - продукція) і грошовий (потік доходи - витрати).

Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.4.

Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави

Мал. 1.4. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави:

--реальние потоки; ........- грошові потоки

З введенням держави в модель кругообігу вона ускладнюється, включаючи:

 • • податки, які платять домогосподарства і фірми;
 • • субсидії держави виробникам і трансфертні виплати домашнім господарствам;
 • • державні закупівлі товарів і послуг;
 • • державні послуги домашнім господарствам і фірмам.

Модель кругообігу у відкритій економіці доповнюється:

 • • експортом і імпортом товарів і послуг і зустрічними потоками доходів і витрат вітчизняних фірм;
 • • експортом і імпортом факторів виробництва і зустрічними потоками доходів і витрат вітчизняних домогосподарств.

Модель економічного кругообігу відкритої економіки за участю держави представлена на рис. 1.5.

Модель кругообігу відкритої економіки за участю

Мал. 1.5. Модель кругообігу відкритої економіки за участю

держави:

--реальние потоки; ........- грошові потоки

Теоретично в економіці сума грошових доходів має дорівнювати сумі витрат, а також обсягу виробництва у вартісному виразі. В іншому випадку порушується економічну рівновагу. Причиною цієї нестійкості є витоку і ін'єкції.

До витоків відносяться:

 • • заощадження;
 • • податкові платежі;
 • • витрати на закупівлю імпортних товарів і послуг.

У ін'єкції включаються:

 • • капіталовкладення вітчизняних і зарубіжних інвесторів;
 • • доходи від експорту;
 • • державні витрати.

В результаті економічний кругообіг ще більш ускладнюється (рис. 1.6).

Модель кругообігу з урахуванням витоків і ін'єкцій

Мал. 1.6. Модель кругообігу з урахуванням витоків і ін'єкцій:

 • --реальние потоки; ........- грошові потоки;
 • ---- витоку з кругообігу грошових доходів;
 • --------- ін'єкції в кругообіг грошових доходів

Модель кругообігу відіграє важливу роль для аналізу функціонування економіки. Тим часом будь-яка економіка - це складна система, в рамках якої вирішуються основні проблеми виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг. Механізми вирішення цих проблем різні. Саме спосіб вирішення основних проблем економічного вибору (що, як і для кого виробляти) визначає характерні риси тієї чи іншої соціально-економічний системи.

 
<<   ЗМІСТ   >>