Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РІЧКОВОГО СТОКУ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОЦІНКА ВПЛИВУ АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ НА СТІК РІЧОК.

При розробці методики оцінки впливу агролісомеліорації на стік річок за основу прийнято рівняння водного балансу водозбору за багаторічний період, відповідно до якого при незмінних середніх опадах зміни поверхневої і підземної складової стоку повинно відповідати така ж зміна сумарного випаровування на водозборі. У загальному вигляді зміна середнього багаторічного стоку A Ya, (мм) на п перетворених ділянках складається з суми змін схилового АУС і грунтового стоку AY, p або змін сумарного випаровування АЕ [5]:

де f. - площі окремих угідь в частках площі всього річкового басейну. Оцінка зміни поверхневої складової стоку проводиться з урахуванням водності року по залежностям, що враховує ухил схилів і показник водопроникності поч- вогрунтов.

Ці залежності будуються за даними водно-балансових станцій в межах різних природних зон. Враховується і характер самих грунтів. Таким чином, виявляється зміна стоку в результаті оранки. Результати проведених розрахунків свідчать про значне зменшення поверхневого стоку на розораних схилах, причому це зменшення залежить від загальної зволоженості зони, водності років, характеристик грунтів і ухилів. Облік впливу глибини оранки та протівоерозі- ційних заходів на зменшення схилового стоку проводиться шляхом введення коефіцієнтів, отриманих дослідним шляхом.

Оцінка зміни грунтової складової дається на основі залежностей коефіцієнта харчування грунтових вод від глибини їх залягання.

За даними спостережень у всіх кліматичних зонах, випаровування з сільськогосподарських культур дещо більше, ніж з цілини (на 3-9%), причому це перевищення А Е більше з озимих, ніж з ярих культур.

 
<<   ЗМІСТ   >>