Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РІЧКОВОГО СТОКУ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ НА СТІК РІЧОК І ЙОГО ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ.

Зрошення і забезпечують його інженерно-технічні заходи істотно впливають на гідрологічний режим річок і водні ресурси регіонів. Створення великих зрошуваних масивів в аридних районах призводить до часткового зміни клімату території і перерозподілу в часі і просторі багатьох елементів водного, теплового балансів, продуктивного і непродуктивного випаровування, схилового стоку, температури і вологості повітря та ін., Які відбуваються не тільки в межах зрошуваного масиву , а й на прилеглих територіях. Всі ці процеси в тій чи іншій мірі знаходять відображення в зміні різних характеристик стоку, величина якого залежить від масштабів зрошуваного землеробства, типів зрошувальних систем, обсягів повного і безповоротного водоспоживання на потреби зрошення, місцевих фізико-географічних умов. Для малих річок можливий повний розбір води з русла річки, проте велика частина води зазвичай в результаті фільтрації з каналів і в вигляді зворотних вод з зрошуваних полів йде на поповнення природних запасів ґрунтових вод, дреніруемих більш великими ріками.

Для великих річок зміна стоку в результаті зрошення визначається зміною сумарного випаровування в басейні, яке складається з випаровування на зрошуваних землях і непродуктивного випаровування на прилеглих територіях.

У 70-80-ті роки XX ст. в ГГИ і ряді інших організацій були виконані комплексні дослідження впливу зрошуваного землеробства на водні ресурси, гідрологічний режим і якість річкових вод. Ці дослідження включали в себе експериментальне вивчення водного, теплового та сольового балансів зрошуваних земель в різних районах традиційного і перспективного зрошення (Заволжя, Північний Кавказ, Закавказзя, Середня Азія і Казахстан), а також аналіз багаторічних коливань характеристик річкового стоку, метеорологічних факторів в зв'язку з розвитком зрошуваного землеробства в басейнах практично всіх великих річок СРСР [25].

Розроблені в ГТВ схеми розрахунку були використані для оцінки впливу зрошення на стік Дону, Дніпра, Дністра, Уралу, Оки та інших річок. У 1980 р зменшення річного стоку річок в гирлах в результаті зрошення склало від 5% для Волги до 34% для Кубані [28]. Для великих басейнів, розташованих в зоні традиційного зрошення (Амудар'я, Сирдар'я, Кура, Терек і ін.), Зростання безповоротних втрат води на зрошуваних землях до певної межі може компенсуватися зниженням непродуктивного випаровування в басейні. Надалі зростання зрошуваних площ може привести до значного зменшення стоку річок.

Розвиток зрошення, справляючи великий вплив на річний стік річок, позначається і на його внутрішньорічний розподіл, меженному стоці, мінімальних і максимальних витратах води. Ступінь впливу зрошення на внутрішньорічний розподіл стоку залежить не стільки від обсягу річних вилучень води, скільки від розподілу їх усередині року. Важливе значення має і водність року. За даними Е. А. Леонова [28], для гірських річок Кавказу і Середньої Азії в результаті найбільших водозаборів на зрошення в літню пору зменшується відносна величина стоку за вегетаційний період і дещо збільшується восени і взимку, коли водозабори найменші і спостерігається інтенсивний приплив води з зрошуваних масивів в гідрографічну мережу. При цьому в багатоводні роки зміни незначні, в дуже маловодні роки режим стоку змінюється повністю. Максимальні витрати води при інтенсивному розвитку зрошуваного землеробства зазвичай зменшуються, проте в разі катастрофічних паводків максимуми можуть зрости завдяки підвищеному дощовому стоку з зрошуваних полів під час інтенсивних злив.

 
<<   ЗМІСТ   >>