Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕКАЗИ ГРОШОВИХ КОШТІВ МІЖ БАНКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Перекази грошових коштів за допомогою прямих кореспондентських відносин

Прямі кореспондентські відносини встановлюються па договірній основі між двома банками: банком-респондснтом і банком-коррсспон- дентом.

Банк-респондент - кредитна організація - клієнт, що відкрила кореспондентський рахунок в іншій кредитній організації і є його розпорядником.

Банк-кореспондент - кредитна організація, котра відкрила кореспондентський рахунок банку-респонденту, який є клієнтом, і виконує за цим рахунком операції, передбачені договором між ними.

Відкритий таким чином кореспондентський рахунок в балансі банку-респондента буде іменуватися рахунком «НОСТРО», а в балансі банку-кореспондента - рахунком «ЛОРО». Отже, за рахунком «НОСТРО» відображаються операції в балансі банку-респондента по кореспондентському рахунку, відкритому в банку-кореспонденті, а тому даний рахунок є рахунком бухгалтерського обліку. Банківським рахунком в сенсі ст. 845 ГК РФ є тільки рахунок «ЛОРО».

Рахунок «НОСТРО» є активним рахунком, і залишок по ньому відображає обсяг прав вимоги банку-респондента до банку-кореспонденту.

Рахунок «ЛОРО» є пасивним, а тому залишок грошових коштів на ньому відображає суму зобов'язань банку-кореспондента перед банком-респондентом.

Розрахункові операції по кореспондентському рахунку здійснюються за умови забезпечення щоденного рівності залишків по рахунках «ЛОРО» і «НОСТРО». Відображення розрахункових операцій в балансах банку- респондента і банку-Кореспонд га здійснюється однією календарною датою - датою перерахування платежу.

Описана схема характерна для односторонніх кореспондентських відносин, коли банк-кореспондент відкриває рахунок «ЛОРО» банкуреспонденту, але при цьому в банку-респондента банк-кореспондент рахунок «ЛОРО» не розкриває. Двосторонні кореспондентські відносини мають на увазі відкриття двох рахунків «ЛОРО» один в одного на підставі двох договорів кореспондентського рахунку.

Кореспондентський рахунок відкривається на підставі договору кореспондентського рахунку за правилами гл. 45 ГК РФ в рублях або іноземній валюті. За умовами зазначеного договору банк-кореспондент відкриває на ім'я банку-респондента кореспондентський рахунок «ЛОРО» в певній валюті і зобов'язується зараховувати надійшли на цей рахунок грошові кошти, а також виконувати розпорядження банку-респондента про перерахування відповідних сум з кореспондентського рахунку та проведення інших операцій за кореспондентському рахунку.

Обмін інформацією при проведенні розрахункових операцій між банком-кореспондентом і банком-респондентом здійснюється за узгодженою сторонами технології електронного документообігу із застосуванням ключеванних повідомлень або систем шифрування і електронного підпису, а також на основі платіжних документів, оформлених на паперових носіях. Отримання за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку повідомлень, завірених вірними тестовими ключами, юридично еквівалентно отриманню документів на паперових носіях, завірених підписом уповноважених осіб і відбитка печатки відповідно до картки зразків підписів, представленої в банк-кореспондент.

Банк-кореспондент може здійснювати обмін електронними документами з банком-респондентом за допомогою системи «Клієнт-Банк» з використанням електронного підпису. Підключення до даної системи оформляється шляхом укладення окремого договору між банком-кор респондентом і банком-респондентом.

У разі використання в якості засобу зв'язку системи SWIFT сторони здійснюють обмін ключами аутентифікації відповідно до прийнятих правил системи SWIFP.

У разі використання в якості засобу зв'язку Телекс, телексні ключі та інструкції щодо їх застосування видаються уповноваженій особі банку-респондента за пред'явленням довіреності на їх отримання або надсилаються на адресу банку-респондента спеціальною поштою.

Зарахування грошових коштів на кореспондентський рахунок банку-респондента на адресу зазначеного банку, а також його клієнтів відбувається в день надходження відповідної суми на рахунок банку-кореспондента на підставі підтверджуючого документа, що містить повні і правильні реквізити банку-респондента.

Підтвердженням здійснення операції зі списання або зарахування коштів за кореспондентським рахунком є виписка на паперовому носії або в електронному вигляді, спрямована банком-кореспондентом банку-респонденту не пізніше наступного робочого дня після проведення операції. [1]

В іншому порядок здійснення операцій по кореспондентському рахунку принципово нічим не відрізняється від порядку проведення операцій по розрахункових рахунках юридичних осіб: в силу ст. 860 ГК РФ правила гл. 45 ГК РФ «Банківський рахунок» поширюються на кореспондентські рахунки, кореспондентські субрахунка і інші рахунки банків.

  • [1] Детальніше див .: Інтернет-ресурс Російської Національної Асоціації SWIFT (URL: http://www.rosswift.ru).
 
<<   ЗМІСТ   >>