Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОБОТА БАНКУ ПРИ ПРИЙОМІ І ВИКОНАННІ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ СТЯГУВАЧАМИ

Відповідно до ст. 8 ФЗ «Про виконавче провадження» виконавчий документ про стягнення грошових коштів або про їх арешт може бути направлений в банк або іншу кредитну організацію безпосередньо стягувачем. Одночасно з виконавчим документом стягувач подає заяву в довільній формі, в якому зазначаються: а) реквізити банківського рахунку стягувача, на який слід перерахувати стягнуті грошові кошти;

  • б) прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, реквізити документа, що посвідчує особу, місце проживання або місце перебування, ІПН (при його наявності), дані міграційної карти і документа, що підтверджує право на перебування (проживання) в Російській Федерації взи- скателя-громадянина ;
  • в) найменування, ННН або код іноземної організації, державний реєстраційний номер, місце державної реєстрації та юридична адреса стягувача - юридичної особи.

Представник стягувача поряд з перерахованими відомостями про стягувач подає аналогічні відомості про себе, а також документ, що засвідчує його повноваження.

Якщо боржником є банк, то виконавчий документ і заяву стягувача представляються в підрозділ розрахункової мережі Банку Росії, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку-боржника.

Представлені виконавчий документ і заяву стягувача реєструються банком в журналі довільної форми. На заяві ставиться відмітка про прийом із зазначенням дати прийому, завірена підписом бухгалтерського працівника банку і штампом банку.

Після перевірки поданих документів банк складає інкасове доручення в кількості примірників, необхідній для здійснення розрахункової операції з огляду на таке:

  • - в полі «Одержувач» вказуються прізвище, ім'я, по батькові або найменування стягувача, а також його ІПН;
  • - в полі «Рах. № »одержувача вказується номер рахунку стягувача; в поле «Призначення платежу» банком здійснюється запис про складання інкасового доручення на підставі виконавчого документа із зазначенням прізвища та ініціалів, або найменування стягувача, найменування органу, який видав виконавчий документ, реквізитів виконавчого документа, включаючи номер справи, рішення по якому є підставою для видачі виконавчого документа.

Перший екземпляр інкасового доручення підписується працівниками банку, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки банку. Виконання інкасового доручення здійснюється негайно, про що банк інформує стягувача протягом 3 днів з дня виконання.

У разі обгрунтованих сумнівів у достовірності виконавчого документа або в достовірності відомостей, зазначених стягувачем в заяві, банк має право затримати виконання виконавчого документа, але не більше ніж на сім днів. При цьому банк негайно припиняє операції з грошовими коштами на рахунках боржника в межах суми грошових коштів, що підлягає стягненню.

Якщо наявних на рахунках боржника грошових коштів недостатньо для виконання містяться у виконавчому документі вимог, то банк перераховує наявні кошти і продовжує подальше виконання в міру надходження грошових коштів на рахунки боржника до виконання вимог в повному обсязі.

Заява стягувача разом з виконаним інкасовим дорученням, а також копією виконавчого листа, завіреної підписом бухгалтерського працівника і головного бухгалтера банку, поміщається банком в документи дня.

Банк може не виконати виконавчий документ тільки в разі відсутності на рахунках боржника грошових коштів або в разі, коли на ці кошти накладено арешт або припинені операції по рахунках боржника.

Відгук виконавчого документа здійснюється шляхом подання в банк заяви в довільній формі із зазначенням:

  • а) найменування боржника;
  • б) прізвища та ініціалів або найменування стягувача;
  • в) реквізитів виконавчого документа, а також найменування органу, який виніс рішення, що підлягає примусовому виконанню.

Заява про відкликання виконавчого документа реєструється в журналі, завіряється підписом бухгалтерського працівника банку з проставленням штампа банку і зазначенням дати прийому заяви.

Повернення виконавчого документа проводиться банком не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження заяви про відкликання, в наступному порядку.

Виконавчий документ повертається стягувачу (його представнику, що діє на підставі відповідної довіреності) під розписку в отриманні на заяві або, в разі якщо стягувач вказав адресу, рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. При цьому на зворотному боці виконавчого документа банком робиться відмітка про причину повернення, проставляється дата повернення з зазначенням стягненої суми, якщо мала місце часткова оплата виконавчого документа. Продукція, що записи на виконавчому документі посвідчуються підписами бухгалтерського працівника і головного бухгалтера банку з проставленням печатки.

При поверненні виконавчого документа банком в журналі здійснюється запис із зазначенням дати і причини повернення. Інкасове доручення, складене банком на підставі виконавчого документа, стягнення відповідно до якого нс вироблено або вироблено частково в зв'язку з відкликанням виконавчого документа, а також копія виконавчого документа, завірена підписом бухгалтерського працівника і головного бухгалтера банку, міститься разом із заявою про відкликання виконавчого документа в документи дня.

Виконавчий документ, стягнення грошових коштів за яким вироблено або припинено у випадках, передбачених ФЗ «Про виконавче провадження», направляється банком рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення до суду або інший орган, який видав виконавчий документ.

В аналогічному порядку стягнення звертається на електронні грошові кошти боржника, переклад яких здійснюється з використанням персоніфікованих і корпоративних електронних засобів платежу.

 
<<   ЗМІСТ   >>