Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОБОТА БАНКУ ПРИ РОЗРАХУНКАХ У ФОРМІ ПЕРЕКАЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ВИМОГУ ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ (ПРЯМЕ ДЕБЕТУВАННЯ)

При здійсненні безготівкових розрахунків у формі переказу грошових коштів але вимогу одержувача коштів (прямому дебетовании) банк на підставі договору з платником здійснює списання грошових коштів з банківського рахунку платника за його згодою (акцепту) за розпорядженням одержувача коштів. Одержувачем коштів при прямому дебетовании може бути банк, в тому числі банк платника.

Право одержувача коштів пред'являти вимоги до банківського рахунку платника в формі прямого дебетування має бути передбачено договором між банком, що обслуговує платника, і платником.

Таким чином, в обов'язковому наявності акцепту полягає перша відмінність прямого дебетування від розрахунків інкасовими дорученнями. При розрахунках інкасовими дорученнями отримання акцепту платника не потрібно.

Другою відмінністю є підстава для застосування прямого дебетування - договір між банком платника та платником, в той час як підстави для використання розрахунків за інкасовими дорученнями можуть бути передбачені також федеральним законом [1] .

Третім відмінністю є використання різних форм платіжних документів. При здійсненні безготівкових розрахунків у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (прямому дебетовании) застосовується платіжна вимога, а при здійсненні переказу коштів в формі розрахунків інкасовими дорученнями застосовується інкасове доручення.

Слід зазначити і схожість двох названих форм безготівкових розрахунків: обидві форми можуть бути використані при списанні коштів з банківського рахунку боржника в разі виникнення заборгованості перед кредитором за вимогою останнього. При здійсненні безготівкових розрахунків сторони за договором має право використовувати як платіжні вимоги до заздалегідь даного акцептом при наявності заздалегідь даного акцепту платника щодо даних вимог одержувача, так і інкасові доручення при наявності в договорі банківського рахунку умови про списання грошових коштів з рахунку платника у випадках, передбачених сторонами за основним договором.

Акцепт платника може бути дан до надходження вимоги одержувача коштів (заздалегідь даний акцепт) або після його надходження. Заздалегідь даний акцепт може бути дан в договорі між обслуговуючим платника банком і платником або у вигляді окремого документа або повідомлення. У ньому повинні бути вказані сума акцепту або порядок її визначення, відомості про одержувача коштів, що має право пред'являти розпорядження до банківського рахунку платника, про зобов'язання платника і основному договорі, має бути вказівка на можливість (неможливість) часткового виконання розпорядження, а також інші відомості ( наприклад, про порядок підтвердження повноважень осіб, які мають право пред'являти розпорядження до банківського рахунку платника на умовах заздалегідь даного акцепту).

Акцепт платника може бути дан щодо одного або декількох банківських рахунків платника, одного або декількох одержувачів коштів, одного або декількох вимог отримувача коштів. З питання можливості відкликання заздалегідь даного акцепту Банк Росії роз'яснив, що відкликання заздалегідь даного акцепту може бути здійснений до початку виконання банком платника процедури контролю наявності заздалегідь даного акцепту відповідно до п. 2.9 Положення Банку Росії № 383-П [2] .

Вимога отримувача коштів може направлятися безпосередньо банку, що обслуговує платника, або через банк, що обслуговує отримувача коштів.

У разі відсутності заздалегідь даного акцепту банк передає надійшла вимога платнику для акцепту не пізніше наступного робочого дня. Акцепт повинен бути дана протягом п'яти робочих днів, якщо інший строк не передбачений договором між банком і платником. При акцепт вимога отримувача коштів виповнюється в сумі акцепту.

Допускається акцепт в частині суми (частковий акцепт), якщо інше не передбачено договором між банком та платником. У разі часткового акцепту банк зобов'язаний вказати на це при підтвердженні одержувачу коштів виконання його вимоги.

При відмові платника від акцепту або неотримання акцепту у встановлений термін вимога отримувача коштів має бути повернуто одержувачу коштів із зазначенням причини повернення.

При надходженні вимоги одержувача коштів з заздалегідь даними акцептом банк, що обслуговує платника, зобов'язаний перевірити відповідність вимоги одержувача коштів умовам заздалегідь даного платником акцепту. За відповідності вимоги одержувача коштів умовам заздалегідь даного акцепту платника воно виконується в сумі і в термін, які передбачені умовами заздалегідь даного акцепту. У разі невідповідності банк зобов'язаний повернути вимога отримувача коштів без виконання, якщо договором не передбачено обов'язку банку, що обслуговує платника, запросити акцепт платника.

Банк зобов'язаний надіслати платнику повідомлення про виконання вимоги одержувача коштів нс пізніше дня, наступного за днем виконання.

При здійсненні безготівкових розрахунків у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів застосовується платіжна вимога. Реквізити, форма і порядок заповнення платіжної вимоги встановлені додатками 1, 6 і 7 до Положення Банку Росії № 383-П.

Платіжна вимога, що пред'являється через банк отримувача коштів, дійсно для подання в банк одержувача коштів протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем сто складання.

  • [1] Див., Наприклад, ст. 46 НК РФ, ст. 153 Федерального закону від 27.11.2010 № 311-ФЗ «Про митне регулювання в Російській Федерації», ст. 70 Федерального законаот 02.10.2007 № 229-ФЗ «Про виконавче провадження».
  • [2] URL: http://www.cbr.ru/today/paymcnt_system/P-sys/faq_383_2.pdf.
 
<<   ЗМІСТ   >>