Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОБОТА БАНКУ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ІНКАСОВИМИ ДОРУЧЕННЯМИ

Відповідно до п. 1 ст. 874 ГК РФ при розрахунках по інкасо банк (банк- емітент) зобов'язується але дорученням клієнта здійснити за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу або акцепту платежу в цьому або іншому банку (виконуючому банку). Акцепт платежу застосовується при розрахунках у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування) [1]. При розрахунках інкасовими дорученнями акцепт не використовується, тому що отримання платежу здійснюється в безспірному порядку. При прямому дебетовании, на відміну від розрахунків інкасовими дорученнями, використовується інший вид платіжного документа - платіжна вимога. Відповідно, термін «розрахунки по інкасо» є спільним по відношенню до термінів «розрахунки інкасовими дорученнями» і «розрахунки в формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування)» і об'єднує обидва названі поняття.

Згідно п. 7.1 Положення Банку Росії № 383-П інкасові доручення застосовуються при розрахунках по інкасо в випадках, передбачених договором, і при розрахунках але розпорядженнями стягувачів коштів (наприклад, у разі стягнення недоїмки, пені, штрафів податковими органами (ст. 46 НК РФ) або в процесі виконання судових рішень) [2] . Одержувачем коштів може бути банк, в тому числі банк платника.

Застосування інкасових доручень при розрахунках по інкасо здійснюється при наявності у отримувача коштів вдачі пред'являти розпорядження до банківського рахунку платника, передбаченого законом або договором між платником і банком платника.

У разі якщо право отримувача коштів пред'являти розпорядження до банківського рахунку платника передбачено законом , застосування інкасових доручень при розрахунках але інкасо здійснюється при поданні платником або одержувачем коштів в банк платника відомостей:

  • а) про одержувача коштів, що має право пред'являти інкасові доручення до банківського рахунку платника;
  • б) про зобов'язання платника і основному договорі.

У разі якщо право отримувача коштів пред'являти розпорядження до банківського рахунку платника npedycMompetio договором між платником і банком платника, застосування інкасових доручень при розрахунках але інкасо здійснюється при поданні платником в банк платника відомостей:

  • а) про одержувача коштів, що має право пред'являти інкасові доручення до банківського рахунку платника;
  • б) про зобов'язання платника і основному договорі.

Наприклад, відповідно до п. 1 ст. 13 Федерального закону від 29.10.1998 № 164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)» лізингодавець в разі непе- речісленія лізингоодержувачем лізингових платежів більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу [3] має право направляти в банк або іншу кредитну організацію , в яких відкрито рахунок лізингоодержувача, розпорядження на списання з його рахунку грошових коштів в межах сум прострочених лізингових платежів. У цьому випадку право лізингодавця пред'являти розпорядження до банківського рахунку платника виникає безпосередньо із закону і не вимагає додаткового відображення в договорі банківського рахунку. Уявними лізингодавцем у банк лізингоодержувача документами, що підтверджують його право пред'являти інкасові доручення до банківського рахунку лізингоодержувача, можуть бути, зокрема, договір лізингу і документи про неперерахуванні лізингоодержувачем лізингових платежів більше двох разів поспіль, що містять відомості про суму прострочених лізингових платежів [4] .

Якщо одержувачем коштів є банк платника, умова про списання грошових коштів з банківського рахунку платника може бути передбачено договором банківського рахунку або іншим договором між банком платника та платником (наприклад, умова про право банку списати в безакцептному порядку з банківського рахунку позичальника суму чергового платежу по кредиту з усіма належними банку відсотками прописано практично у всіх кредитних договорах). У подібних випадках списання грошових коштів з банківського рахунку клієнта-плателиціка здійснюється на підставі складеного банком банківського ордера.

Реквізити, форма і порядок заповнення інкасового доручення встановлені додатками 1, 4 і 5 до Положення Банку Росії № 383-П.

За загальним правилом інкасове доручення подається безпосередньо в банк платника. Виняток становить інкасове доручення стягувача коштів, яке може бути пред'явлено в банк платника як безпосередньо, так і через банк отримувача коштів. В останньому випадку інкасове доручення дійсне протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем його складання.

  • [1] Див. Про це підпункті 3.3.4 цієї глави.
  • [2] Див. Про це підпункті 3.3.7 цієї глави.
  • [3] Виняток становить ситуація, описана в п. 4 ст. 9.1 Закону про лізинг, согласнокоторой в разі ненеречісленія лізингоодержувачем лізингових платежів більше двох разподряд після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу звернення стягнення на кошти державного або муніципального установи, що є лізингоодержувачем за договором лізингу, здійснюється на підставі виконавчого документа.
  • [4] Лист Банку Росії від 21.05.2013 № 97-Т «З питань застосування пункту 7.4Положенія Банку Росії від 19 червня 2012 № 383-П" Про правила здійснення переказу грошових коштів "».
 
<<   ЗМІСТ   >>