Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Назвіть основні види банківських рахунків.
 • 2. Які особливості правового режиму поточного рахунку, що відкривається банком фізичній особі?
 • 3. Про відкриття (закриття) яких рахунків банк і клієнт зобов'язані повідомляти податкові органи? В якому порядку і в які терміни?
 • 4. На підставі яких документів банк відкриває розрахунковий рахунок юридичній особі - резиденту?
 • 5. В яких випадках допускається відмова банку у відкритті рахунку?
 • 6. На підставі яких документів банк здійснює ідентифікацію клієнта та вигодонабувачів, а також кінцевих бенефіціарів?
 • 7. У яких випадках банк має право списати кошти з рахунку клієнта без його на те розпорядження?
 • 8. Чи вправі банк закрити рахунок клієнта при наявності відповідного рішення податкового органу про призупинення операцій за цим рахунком?
 • 9. Яку інформацію і в якій формі банк зобов'язаний надати особам, зазначеним у ст. 26 Закону про банки?
 • 10. Охарактеризуйте основні системи віддаленого доступу до банківських рахунків.

ЗАВДАННЯ

 • 1. Рішенням податкового органу припинені операції але розрахунковому рахунку платника податків у банку. Платник податків, маючи намір оскаржити рішення податкового органу в суді, звернувся в банк з платіжним дорученням про перерахування з рахунку, операції за яким припинені, грошових коштів з метою оплати держмита. Чи вправі банк виконати доручення після отримання рішення про призупинення операцій за рахунком і чому?
 • 2. Індивідуальний підприємець, реалізувавши товари оптовому покупцеві, має намір отримати оплату за контрактом шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок, відкритий йому в банку як фізичній особі. Чи вправі клієнт використовувати поточний рахунок, відкритий йому як фізичній особі, для зарахування торговельної виручки?
 • 3. Потенційний клієнт банку - ВАТ - направило в банк комплект документів на відкриття банківського рахунку. Банк, керуючись вимогами Положення, затвердженого ЦБ РФ 15 жовтня 2015 р № 499-П, запросив у клієнта копії документів, що дозволяють встановити структуру і персональний склад вищого органу управління клієнта. Які документи повинен представити клієнт?
 • 4. Начальником Управління внутрішніх справ в банк направлений запит з вимогою надати копії наступних документів клієнта: статуту, банківської картки із зразками підписів і відбитка печатки, виписки з наказів про призначення на посади осіб, уповноважених підписувати платіжні документи, а також представити виписку руху коштів по рахунком за певний період часу. Яку інформацію і в якій формі слід повідомити банку у відповідь на запит?
 • 5. Загальними зборами учасників ТОВ прийнято рішення про реорганізацію у формі перетворення в АТ. Чи слід клієнту блокувати, розблоковувати банківський рахунок або можливо його переоформлення зі збереженням колишнього банківського рахунку? Які документи необхідно подати в банк?
 • 6. 000 зареєструвало зміну генерального директора Товариства. Які документи необхідно подати в банк для того, щоб новий генеральний директор отримав право розпоряджатися грошовими коштами Товариства, що знаходяться на рахунку?
 
<<   ЗМІСТ   >>