Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

В результаті освоєння теми студент повинен:

знати

 • • види банківських рахунків;
 • • порядок відкриття і закриття банківського рахунку;
 • • підстави для відмови клієнтові у відкритті рахунку;
 • • черговість списання грошових коштів з банківського рахунку;
 • • підстави і порядок арешту, зупинення операцій і блокування (заморожування) грошових коштів на рахунку клієнта;
 • • підстави і порядок доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю;
 • • порядок здійснення операцій по банківському рахунку з використанням системи «Банк-Клієнт»;

вміти

 • • аналізувати наукові концепції і погляди на правову природу договору банківського рахунку;
 • • класифікувати рахунки за різними підставами;
 • • підготувати пакет документів для відкриття банківського рахунку;
 • • проводити аналіз судової і арбітражної практики у спорах, пов'язаних із здійсненням банками операцій за рахунками клієнтів;

володіти

 • • навичками тлумачення нормативних правових і нормативних актів;
 • • навичками але пошуку необхідного навчального матеріалу в мережі Інтернет, включаючи типові форми договорів банківського рахунку, розроблені банками, і переліки документів, необхідних для відкриття банківського рахунку клієнта;
 • • навичками застосування отриманих знань на практиці.
 
<<   ЗМІСТ   >>