Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПАДКУВАННЯ ВКЛАДІВ В БАНКАХ

Згідно ст. 1128 ЦК права на грошові кошти, внесені громадянином у внесок або знаходяться на будь-якому іншому рахунку громадянина в банку, можуть бути але розсуд громадянина заповідані двома способами: а) шляхом складання заповіту в порядку, передбаченому ст. 1124- 1127 ГК;

б) за допомогою здійснення заповідального розпорядження в письмовій формі в тому філіалі банку, в якому знаходиться цей рахунок. Стосовно грошей, що знаходяться на рахунку, таке заповідальне розпорядження діє нотаріально посвідченого заповіту.

Оскільки ст. 1128 ЦК говорить про «грошових коштах», заповідальне розпорядження можливо як по карбованцевих внесках, так і за вкладами в іноземній валюті, але неможливо стосовно до вкладів в дорогоцінних металах ( «металеві» вклади, а також цінності, віддані в банк на зберігання (ст . 921, 922 ЦК), успадковуються шляхом складання заповіту).

Необхідно звернути увагу і на фразу «в тому філіалі банку, в якому знаходиться цей рахунок». Таке формулювання дозволяє зробити висновок, що для здійснення заповідального розпорядження вкладнику необхідно з'явитися в конкретний філія (відділення) банку, де відкрито рахунок по вкладу, а не в головний офіс (що актуально для багатофіліальних банків).

Заповідальне розпорядження правами на грошові кошти в банку має бути підписаний особисто заповідачем із зазначенням дати його складання і засвідчена службовцям банку, які мають право приймати до виконання розпорядження клієнта щодо коштів на його рахунку.

Порядок здійснення заповідальних розпоряджень грошовими коштами в банках визначено постановою Уряду РФ від 27.05.2002 №351 і полягає в наступному.

Складання, підписання та посвідчення заповідального розпорядження здійснюється при дотриманні наступних умов:

 • • особистість заповідача посвідчується паспортом або іншими документами, які виключають будь-які сумніви щодо особи громадянина;
 • • заповідач інформується про зміст статей тисячі сто двадцять вісім, 1130 ( «Скасування і зміна заповіту»), 1149 ( «Право на обов'язкову частку у спадщині»), 1150 ( «Права подружжя при спадкуванні») і 1 162 ( «Свідоцтво про право на спадщину») ГК, після чого про це робиться відмітка в заповідальному розпорядженні;
 • • особи, які беруть участь в здійсненні заповідального розпорядження, зобов'язані дотримуватися положень ст. +1123 ( «Таємниця заповіту») ГК.

Заповідальне розпорядження підписується заповідачем [1] із зазначенням дати його складання. Заповідальне розпорядження може бути написано від руки або з використанням технічних засобів (комп'ютер, друкарська машинка і ін.).

В заповідальному розпорядженні вказуються:

 • а) місце і дата його вчинення;
 • б) місце проживання заповідача;
 • в) імена, по батькові, прізвища громадян, повне найменування та місцезнаходження юридичної особи, яким заповідається вклад.

Заповідальні розпорядження, на відміну від заповітів, відбуваються безкоштовно. Тим часом деякі банки передбачають в своїх тарифах плату за надання бланків заповідальнихрозпоряджень.

Заповідач може скласти одне заповідальне розпорядження на всі грошові кошти, розміщені на декількох рахунках, або на грошові кошти, розміщені на одному з цих рахунків.

Якщо заповідач бажає, щоб грошові кошти з його рахунку після його смерті були видані кільком спадкоємцям, то в заповідальному розпорядженні він вказує, кому з них яка частка заповідається.

Грошові кошти, заповідані кільком особам без вказівки частки кожного, видаються всім цим особам в рівних частках. Заповідач має право вказати в заповідальному розпорядженні іншу особу, якій внесок повинен бути виданий у разі, якщо особа, на користь якої заповідані грошові кошти, помре раніше самого заповідача або подасть заяву про відмову від прийняття заповіданих коштів, а також в інших випадках, передбачених ст . 1121 ЦК.

Згідно ст. 1150 ЦК належить пережив дружину спадкодавця в силу заповіту або закону право спадкування не применшує його права на частину майна, нажитого під час шлюбу з спадкодавцем і є їхньою спільною власністю; частка померлого у цьому майні, яка визначається відповідно до ст. 256 ГК, входить до складу спадщини і переходить до спадкоємців. Таким чином, «якщо вклад був зроблений під час шлюбу, то він є спільним майном подружжя, тому заповідальне розпорядження стосуватиметься тільки половини суми банківського вкладу або рахунки, якщо інше не передбачено шлюбним договором або буде доведено факт, що внесок був зроблений з джерел , що не входять в число підстав виникнення спільної сумісної власності подружжя (наприклад, за рахунок коштів, отриманих від продажу майна, нажитого до шлюбу, отриманого у спадок або з інших безоплатним підставах і т.п.) » [2] .

Заповідач має право передбачити в заповідальному розпорядженні умови видачі вкладу (наприклад, виплата особі, якій заповіданий внесок, визначених сум у встановлені вкладником терміни, видача вкладу особі після досягнення нею певного віку і т.п.). Встановлюються умови не повинні суперечити ЦК.

Поправки і приписки в заповідальному розпорядженні не допускаються.

Заповідальне розпорядження складається у двох примірниках, кожен з яких засвідчується підписом службовця банку і печаткою. Перший примірник видається заповідачу, а другий реєструється в книзі заповідальнихрозпоряджень і підшивається в спеціальну папку заповідальних розпоряджень, що зберігається в вогнетривкій шафі.

Службовець банку на рахунку заповідача робить позначку про складений заповідальному розпорядженні.

Якщо заповідач бажає змінити або скасувати заповідальне розпорядження, він повинен звернутися в той філія (офіс, відділення) банку, в якому складалося заповідальне розпорядження, і подати про це власноруч підписане заповідальне розпорядження. Службовець банку встановлює особу заповідача, перевіряє подану заповідальне розпорядження і долучає його до раніше складеним.

Заповідач має право змінити або скасувати заповідальне розпорядження, керуючись ст. 1130 ЦК, шляхом оформлення нотаріально посвідченого заповіту, в якому спеціально вказується на скасування або зміна конкретного заповідального розпорядження, або нотаріально посвідченого окремого розпорядження про скасування заповідального розпорядження, один примірник якого повинен бути направлений в банк.

У разі смерті заповідача нотаріус направляє в банк запит (з додатком засвідченої копії свідоцтва про смерть спадкодавця) з проханням підтвердити факт посвідчення конкретного заповідального розпорядження співробітників ^ банку і факт його скасування або зміни. Відповідь на запит підписується керівником банку з проставленням печатки і направляється нотаріусу протягом місяця. Якщо до запиту додана копія заповідального розпорядження спадкодавця, відповідь на запит може бути викладено під текстом цього заповідального розпорядження. Згідно і. 32 Методичних рекомендацій щодо оформлення спадкових прав [3] видача нотаріусом свідоцтва на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банку, щодо яких зроблено заповідальне розпорядження в порядку ст. 1128 ЦК, здійснюється на підставі самого заповітного розпорядження і відповіді банку на запит нотаріуса про підтвердження факту посвідчення конкретного заповідального розпорядження або факту його скасування або зміни уповноваженим на це співробітником банку.

Виплата грошових коштів з рахунків померлих заповідача, які оформили заповідальне розпорядження після 1 березня 2002 року, проводиться в залежності від конкретного випадку на підставі наступних документів:

 • а) свідоцтва про право на спадщину за заповітом або за законом, виданого нотаріусом або консульською посадовою особою РФ;
 • б) постанови нотаріуса про відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, відповідно до ст. 1174 ЦК;
 • в) нотаріально посвідченого угоди про розподіл спадкового майна відповідно до ст. 1165 ЦК;
 • г) свідоцтва, виданого нотаріусом виконавцю заповіту відповідно до ст. 1135 ЦК;
 • д) свідоцтва про право власності на частку в майні, яке лежало в сумісної власності подружжя, виданого нотаріусом або консульською посадовою особою РФ відповідно до ст. 1150 ЦК;
 • е) копії рішення суду з відміткою про набрання ним законної сили або виконавчого листа в разі розгляду справи в судовому порядку.

Відповідно до п. 3 ст. 1128 ЦК права на грошові кошти, щодо яких у банку скоєно заповідальне розпорядження, входять до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах. Ці кошти видаються спадкоємцям на підставі наведених вище документів, за винятком випадку, передбаченого п. 3 ст. 1174 ЦК, який говорить про те, що для здійснення видатків на гідні похорони спадкодавця можуть бути використані будь-які належали йому грошові кошти, в тому числі у внесках або на рахунках в банках.

Банки, у внесках або на рахунках яких знаходяться кошти спадкодавця, зобов'язані за постановою нотаріуса надати їх особі, зазначеній в постанові нотаріуса (НЕ спадкоємцю), для оплати зазначених видатків.

Спадкоємець, якому заповідані грошові кошти, внесені у внесок або знаходяться на будь-яких інших рахунках спадкодавця в банках, в тому числі в разі, коли вони заповідані шляхом заповідального розпорядження в банку, має право в будь-який час до закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини отримати із внеску або з рахунку спадкодавця грошові кошти, необхідні для його похорону.

Розмір коштів, що видаються банком на похорон спадкоємцю або зазначеній в постанові нотаріуса особі, яка не може перевищувати 40 тис. Руб. (Абз. 4 п. 3 ст. 1174 ЦК).

 • [1] Таке формулювання означає неможливість для вкладника, який не може власноручно підписуватися в силу фізичних недоліків, важкої хвороби або неписьменності, використовувати заповідальне розпорядження для наслідування вкладів. У такойсітуаціі єдиний вихід - складання нотаріального заповіту, при якому допускається вдатися до послуг рукоприкладчика, який підписує заповіт вместонаследодателя в присутності нотаріуса (абз. 2 п. 3 ст. 1125 ЦК).
 • [2] Блинков О. Є. Заповідальне розпорядження вдачами на грошові кошти в банках // Банківська право. 2006. № 4.
 • [3] Затверджено рішенням Правління Федеральної нотаріальної палати від 27-28.02.2007, протокол № 02/07 // Нотаріальний вісник. 2007. № 8.
 
<<   ЗМІСТ   >>