Повна версія

Головна arrow Право arrow БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД, БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ВІДСОТКІВ ЗА ВКЛАДАМИ, ПОСВІДЧЕНИХ ДЕПОЗИТНИМИ (ОЩАДНИМИ) СЕРТИФІКАТАМИ.

Процентні ставки за сертифікатами встановлюються уповноваженим органом кредитної організації.

Відсотки по спочатку встановленої при видачі сертифіката ставкою, належні власнику після закінчення терміну обігу (коли власник сертифіката отримує право запитання вкладу або депозиту за сертифікатом), виплачуються кредитною організацією незалежно від часу його покупки.

У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати кредитною організацією виплачується сума вкладу та відсотки за вкладами до запитання, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

Якщо термін отримання вкладу (депозиту) але сертифікатом прострочено, то кредитна організація несе зобов'язання оплатити зазначені в сертифікаті суми вкладу та відсотків на першу вимогу його власника.

За період з дати вимоги сум за сертифікатом до дати фактичного пред'явлення сертифіката до оплати відсотки не виплачуються.

Кредитна організація не може в односторонньому порядку змінити (зменшити або збільшити) обумовлену в сертифікаті ставку відсотків, встановлену при видачі сертифіката.

Кредитна організація нараховує відсотки але ощадним (депозитним) сертифікатам на залишок заборгованості за основним боргом, що враховується на відповідному особовому рахунку на початок операційного дня. Нарахування відсотків за сертифікатом здійснюється кредитною організацією не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. Виплата відсотків але сертифікату здійснюється кредитною організацією одночасно з погашенням сертифікату при сто пред'явленні.

Згідно п. 2 Положення про порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з випуском і погашенням кредитними організаціями ощадних і депозитних сертифікатів, затвердженого ЦБ РФ 30 грудня 1999 № 103-П, відсотки на суму сертифіката обчислюються з дня, наступного за датою надходження вкладу (депозиту) в кредитну організацію, по день запитання суми вкладу (депозиту) включно. При цьому за базу береться фактичне число календарних днів в році (365 або 366 днів відповідно) і величина процентної ставки (у відсотках річних), зазначеної на бланку сертифіката. Якщо дні періоду нарахування відсотків за сертифікатом припадають на календарні роки з різною кількістю днів (365 і 366 днів відповідно), то нарахування відсотків за дні, що припадають на календарний рік з кількістю днів 365, проводиться з розрахунку 365 календарних днів на рік, а за дні , що припадають на календарний рік з кількістю днів 366, проводиться з розрахунку 366 календарних днів на рік.

Розрахунок відсотків може здійснюватися за формулами як простих, так і складних відсотків. Якщо в умовах випуску сертифікатів не вказується спосіб нарахування відсотків, то розрахунок здійснюється за формулою простих відсотків.

При настанні дати запитання вкладу або депозиту кредитна організація здійснює платіж проти пред'явлення сертифіката і заяви власника з зазначенням рахунку, на який повинні бути зараховані кошти. Засоби від погашення депозитного сертифіката можуть спрямовуватися за заявою власника тільки на його кореспондентський або розрахунковий рахунок.

Для громадян платіж може вироблятися як шляхом переказу суми на банківський рахунок, гак і готівкою.

 
<<   ЗМІСТ   >>