Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

До першого розділу

 • 1. Який загальний напрямок еволюції язичництва східних слов'ян і перша релігійна реформа князя Володимира Святославича?
 • 2. Хрещення Русі. Які основні принципи ідеології візантінізму?
 • 3. Якою була юрисдикція церкви відповідно до князівськими статутами давньокиївської епохи?
 • 4. Які сутність і політичне значення теорії «Москва - Третій Рим»?
 • 5. Розкажіть про розвиток церковного зодчества та виникненні російського іконостасу.
 • 6. Розкажіть про агіографії як жанрі духовної літератури і назвіть се класичні зразки в давньоруської книжності.
 • 7. Яке ідейно-світоглядний зміст давньоруського літописання (на прикладі «Повісті временних літ»)?
 • 8. Як відбилися політико-богословські принципи іосіф- лянства в «Степенній книзі царського родоводу»?
 • 9. Розкажіть про розпад літописних традицій і формуванні світської історіографії (аналіз історичних творів А. М. Курбського і Г. К. Котошихина).

До другого розділу

 • 1. Розкажіть про поворот до Заходу і секуляристських реформах Петра I.
 • 2. Яке значення «Табелі про ранги» 1722 року в оформленні нової структури російського дворянства?
 • 3. Дайте характеристику освітньої політики в Росії XVIII і XIX ст.
 • 4. Опишіть теорію «всесвітнього умопросвещенія» і класифікацію наук В. Н. Татіщева.
 • 5. Розкажіть про сцієнтистської характер філософії російського Просвітництва і назвіть основні риси натурфілософських поглядів М. В. Ломоносова.
 • 6. Розкажіть про кодифікації російського законодавства і назвіть се домінуючі константи.
 • 7. Дайте аналіз проблеми кріпосного права і обґрунтуйте теорії прогресу в ідеології російського радикалізму.
 • 8. Проаналізуйте метафізику всеєдності В. С. Соловйова в контексті формування філософії «російського духовного ренесансу» початку XX ст.
 • 9. Охарактеризуйте естетичні принципи і образотворчі прийоми російської класичної літератури XIX в.
 • 10. У чому полягає ідейно-світоглядна специфіка релігійних поглядів Ф. М. Достоєвського і Л. Н. Толстого?
 • 11. Розкажіть про реалізм російського мистецтва і його відображення в живописі, театрі, музиці.

До тре ьему розділу

 • 1. Розкажіть про «Жовтневий переворот» 1917 року і початку здійснення більшовицької культурної революції.
 • 2. Яким було становище церкви і духовенства в СРСР?
 • 3. Розкажіть про виникнення системи сталінократіі і боротьбі на «філософському фронті».
 • 4. У чому полягала більшовицька тактика «партійної чистки» наукових рядів? Чим був викликаний криза в галузі природничих та гуманітарних наук?
 • 5. Назвіть ідейні та культурні центри російської пореволюційної еміграції.
 • 6. Опишіть метод соціалістичного реалізму як знаряддя ідеологічної пропаганди в радянській літературі (на прикладі роману А. М. Горького «Мати»),
 • 7. Розкажіть про радянському дисидентство і його ролі в підготовці розпаду комуністичного ладу.
 • 8. Охарактеризуйте критику діалектичного матеріалізму і формування «нової свідомості» в філософії та літератури.
 • 9. Сатиричне зображення радянського життя в романах М. А. Булгакова «Майстер і Маргарита» і Л. М. Леонова «Піраміда».
 • 10. Назвіть мотиви національного самобитнічество в російській «сільської прози» 1970-80-х рр.
 
<<   ЗМІСТ   >>