Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОГНОЗИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ І СВІТУ

Демографічний прогноз - це науково обгрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статево-статевої та сімейної структури, народжуваності, смертності, міграції.

Цілі демографічного прогнозування пов'язані з потребами економічного планування (необхідністю передбачення динаміки чисельності та структури трудових ресурсів); необхідністю оцінки майбутньої динаміки споживчого попиту на ті чи інші види товарів і послуг, в тому числі для вирішення завдань маркетингу; потребами планування житлового будівництва; потребами планування соціальної сфери; геополітичними і багатьма іншими завданнями [1] .

Демографічний прогнозування проводиться на основі принципів демографічного прогнозування:

 • • врахування особливостей демографічного розвитку в минулому і сьогоденні;
 • • облік специфік соціально-економічної ситуації;
 • • використання достовірної інформації (бази демографічного прогнозу);
 • • використання наукових методів побудови демографічного прогнозу та ін.

Етапи демографічного прогнозування можна представити в наступному вигляді:

 • 1) визначення об'єкта прогнозування;
 • 2) вибір періоду прогнозування;
 • 3) встановлення бази прогнозу;
 • 4) визначення сценарію і гіпотези прогнозу;
 • 5) вибір методу прогнозування та моделі прогнозу;
 • 6) розрахунок моделі і аналіз результатів прогнозування.

Сучасна класифікація прогнозів демографії представлена

на рис. 7.5.

Інформаційною базою для демографічних прогнозів служать поточний облік демографічних подій, статистичний облік населення, спеціально організовані статистичні спостереження, вибіркові демографічні обстеження, перепису населення. Демографічні прогнози дозволяють визначати чисельність і склад працездатного населення, перспективи ринку праці; розробляти (коригувати) програми економічного і соціального розвитку території; обґрунтовувати перспективи демографічної ситуації та розробляти відповідні заходи демографічної політики; виділяти особливості розвитку відтворення населення в цілому на різних територіях і в світі.

Росія. Росія стоїть перед загрозою швидкої депопуляції. Щоб зберегти нинішню чисельність населення країни, до 2050 р буде потрібно колосальний приплив мігрантів - близько 20 млн, що становить понад 12% нинішнього населення Росії.

Росстат в 2015 р зробив оновлений демографічний прогноз до 2050 р Прогноз зроблений без урахування населення Криму, але збільшення «стартовою» чисельності населення на 1,5% не зможе істотно змінити його.

Представлені три варіанти прогнозу - низький, середній і високий, які можна охарактеризувати як:

 • 1) продовження тенденцій, що склалися;
 • 2) реалістичний прогноз з урахуванням прийнятих заходів;
 • 3) бажані для влади показники, зафіксовані як цілі Концепції демографічної політики до 2025 р
Класифікація демографічних прогнозів

Мал. 7.5. Класифікація демографічних прогнозів

Низький, або інерційний, прогноз каже, що населення Росії до 2050 р скоротиться на 20%; реалістичний - що воно залишиться приблизно на нинішньому рівні, а за планами уряду населення країни за цей час має збільшитися на 15% (табл. 7.5).

Таблиця 75

Чисельність населення на початок року (за варіантами прогнозу),

тис. осіб

рік

варіант прогнозу

НИЗЬКИЙ

середній

ВИСОКИЙ

2016

146582

146754

146925

2020

146851

147904

148849

2025

145405

148342

150704

2030

142572

147845

151819

2035

139191

147048

152672

2040

135788

146438

153835

2045

132473

146248

155792

2050

129104

146394

158408

Також даний прогноз попереджає про зниження чоловічого і жіночого населення Росії (табл. 7.6).

Чисельність чоловіків і жінок на початок року (за варіантами прогнозу)

Таблиця 7.6

рік

Низький варіант прогнозу

Середній варіант прогнозу

Високий варіант прогнозу

чоловік-

дружин-

на 1000

чоловік-

дружин-

на 1000

чоловік-

дружин-

па 1000

чини,

Київщини,

чоловіків

чини,

Київщини,

чоловіків

чини,

Київщини,

чоловіків

тис.

тис.

при-

тис.

тис.

при-

тис.

тис.

при-

чоло

чоло

ходиться

людина

чоло

ходиться

чоло

чоло

ходиться

століття

століття

жінок

століття

жінок

століття

століття

жінок

2016

67924

78658

тисяча сто п'ятьдесят-вісім

68003

78751

тисяча сто п'ятьдесят-вісім

68094

78831

тисяча сто п'ятьдесят-вісім

2020

68107

78744

1156

68660

79244

1154

69185

79664

1 151

2025

67495

77910

1154

69069

79273

одна тисяча сто сорок вісім

70380

80324

1 141

2030

66194

76378

1154

69021

78824

тисячу сто сорок два

71233

80586

тисячі сто тридцять одна

2035

64618

74573

1154

68818

78230

1137

71897

80775

+1123

2040

63080

72708

1153

68772

77666

1129

72769

81 066

1114

2045

61670

70803

одна тисяча сто сорок вісім

69014

77234

1119

74189

81603

1100

2050

60280

68824

тисячу сто сорок два

69440

76954

1108

75988

82420

1 085

До 2050 р знизиться чисельність працездатного населення Росії (табл. 7.7, рис. 7.6).

Таблиця 7.7

Чисельність населення за окремими віковими групами на початок року (за варіантами прогнозу)

рік

Молодше працездатного віку

працездатного віку

Старше працездатного віку

тис.

людина

% Від загальної чисельності населення

тис.

людина

% Від загальної чисельності населення

тис.

людина

% Від загальної чисельності населення

Низький варіант прогнозу

2020

27569

18,8

80580

54,9

38702

26,3

2025

27075

18,6

78017

53,7

40313

27,7

2030

24240

17,0

77292

54,2

41040

28,8

2035

21159

15,2

75980

54,6

42052

30,2

2040

19842

14,6

72537

53,4

43409

32,0

2045

20062

15,1

67244

50,8

45167

34,1

2050

20626

16,0

63055

48,8

45423

35,2

Середній варіант прогнозу

2020

27993

18,9

80996

54,8

38915

26,3

2025

28348

19,1

79138

53,4

40856

27,5

2030

26579

18,0

79271

53,6

41995

28,4

2035

24472

16,6

79197

53,9

43379

29,5

2040

23987

16,4

77414

52,8

45037

30,8

2045

25134

17,2

74005

50,6

47109

32,2

2050

26838

18,3

71670

49,0

47886

32,7

Високий варіант прогнозу

2020

28326

19,0

81377

54,7

39146

26,3

2025

29125

19,3

80131

53,2

41448

27,5

2030

27803

18,3

81028

53,4

42988

28,3

2035

25924

17,0

82027

53,7

44721

29,3

2040

25680

16,7

81463

52,9

46692

30,4

2045

27229

17,5

79203

50,8

49360

31,7

2050

29574

18,7

77916

49,2

50918

32,1

Чисельність населення (за варіантами прогнозу)

Мал. 7.6. Чисельність населення (за варіантами прогнозу):

 • - ------ низький варіант прогнозу; --------- середній;
 • - високий

Прогнози щодо міграції [2]

Інерційний сценарій передбачає, що щорічний приріст населення Росії (число людей, які проживають на території нашої країни, з урахуванням тимчасових трудових мігрантів) за рахунок сальдо міжнародної міграції до 2050 р буде плавно знижуватися з 270 тис. Осіб на рік до 170 тис. У цілому ж населення Росії за рахунок міграції приросте на 7,7 млн осіб (без урахування іноземних громадян, які народяться на території Росії).

У реалістичному прогнозі щорічний міграційний приріст виросте до 385 тис. Чоловік 2030 року і потім плавно доростає до 400 тис. Чоловік.

У підсумку - плюс 13,6 млн чоловік за весь прогнозний період.

У високому варіанті прогнозу щорічний приріст за рахунок міграції швидко збільшується до півмільйона людей на рік до 2022 р йотом - до 555 тис. 2030 року і утримується на цьому рівні до 2050 р Підсумок - додаткові майже 19 млн осіб. С. Алексашенко вважає, що нинішня влада навряд чи хочуть бачити такий приплив мігрантів.

Не тільки високий, але навіть і реалістичний варіант представляються зовсім реалістичними щодо міграції. За даними Федеральної міграційної служби РФ, сьогодні в Росії знаходиться близько 11 млн іноземних громадян, 80% з яких - громадяни країн СНД.

Головна вимога до масової іноземній робочій силі в нашій країні сьогодні - знання російської мови. Тому приплив мігрантів в нашу країну з-за незнання мови буде відкладений, поки вони нс вивчать як слід російську мову. Алексашенко робить висновок: Росія стоїть перед загрозою швидкої депопуляції. Підтримати існуючу щільність населення своїми силами на горизонті життя найближчого покоління не вдасться, так як це обернеться величезними соціальними і економічними проблемами, пов'язаними з вимиранням безлічі населених пунктів.

У 2011 р Берлінський інститут народонаселення і розвитку опублікував по-німецьки ґрунтовну доповідь про стан демографії в Росії. У назві - «Зникаюча світова держава» - міститься головний висновок. Експерти відзначають, що ще в 1960 р Росія (без урахування інших республік СРСР) займала 4-е місце в світі за чисельністю населення. Зараз вона опустилася на 9-е місце, поступившись Бразилії, Пакистану, Бангладеш і Нігерії. А до середини XXI ст. наша країна, вважають німецькі демографи, втратить ще 25 млн чоловік і перестане входити в десятку народонаселення країн світу [3] .

 • [1] Медков В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [2] Упоряд. по: Алексашенко С. Як вимирає Росія: висновки з нового демографіческогопрогноза // РБК. 2015. 30 січня. URL: http://rbcdaily.ru/economy/562949993827108.
 • [3] Полунін А. Прогноз 2050 Росія вимре, Китай збідніє, Індія підніметься // Вільна преса. 2011. б липня. URL: http://svpressa.ru/politic/article/45284.
 
<<   ЗМІСТ   >>