Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Частота народження дівчаток у жінок різного віку різна, але можна умовно вважати, що частка дівчаток серед народжених одна і та ж для всіх вікових груп. Отже, можна отримати зведену характеристику народжуваності жіночого населення, якої стає брутто-коефіцієнт відтворення населення - число дівчаток, яке в середньому народить кожна жінка за весь репродуктивний період. При розрахунку брутто-коефіцієнта приймається, що смертність жінок до кінця репродуктивного віку відсутня.

Брутто-коефіцієнт відтворення населення дорівнює сумарному коефіцієнту народжуваності, помноженому на частку дівчаток серед новонароджених:

де Д - частка дівчаток серед новонароджених; KPj; - сумарний коефіцієнт народжуваності; ПВКР Л . - повікова коефіцієнти народжуваності.

Брутто-коефіцієнт відтворення населення може бути проінтерпретувати:

  • 1) як стандартизований за віком коефіцієнт народжуваності;
  • 2) як середнє число дочок, яке могла б народити група почали життя одночасно жінок, якби всі вони дожили до кінця репродуктивного періоду;
  • 3) як відношення між числом жінок одного покоління, наприклад у віці 15 років, до числа їхніх дочок в тому ж віці за умови, що смертність всередині дітородного періоду відсутня;
  • 4) як відношення між жіночими народженнями в двох послідовних поколіннях при припущенні, що ніхто не вмирає між початком і кінцем репродуктивного періоду.

Якщо кожна з жінок репродуктивного віку народить в середньому R дочок, це ще не означає, що чисельність покоління дочок буде в R разів більше чисельності покоління матерів. Не всі ці дочки доживуть до віку, в якому були їх матері в момент народження і не всі дочки доживуть до кінця репродуктивного періоду. Особливо це стосується країн з високою смертністю, де до початку репродуктивного періоду можуть не доживати до половини новонароджених дівчаток, наприклад як було в Росії перед Першою світовою війною. Необхідний показник, що враховує також і смертність.

Показником, що враховує смертність, служить нетто-коефіцієнт відтворення населення, або коефіцієнт Бека - Кучинський (табл. 7.4). Його ще називають чистим коефіцієнтом відтворення населення. Він дорівнює середньому числу дівчаток, народжених за все життя жінкою і дожили до кінця репродуктивного періоду, при даних рівнях народжуваності і смертності. Нетто-коефіцієнт відтворення населення розраховується за наступною наближеною формулою (для даних по п'ятирічних вікових групах):

де п - довжина вікового інтервалу; Ь {. - число живих жінок на віковому інтервалі + п); / 0 - число народжених, яке в практичних розрахунках приймають рівним 100000 або 10000 залежно від бажаної значности (точності) розрахунків, але не менше 10000.

Таблиця 7.4

Характер відтворення населення

KR

rvr> nerrc>

Характер відтворення населення

<1

Звужене (чисельність «дитячого» покоління в R 0 разів менше «батьківського» через час, рівне довжині покоління)

= 1

Просте (чисельність «дитячого» покоління через час, рівне довжині покоління, залишається такою ж, що і чисельність «батьківського» покоління)

> 1

Розширене (чисельність «дитячого» покоління в R {) разів більше «батьківського» через час, рівне довжині покоління)

Істотно також проводити уточнення через час, рівне довжині покоління. Якщо R 0 <1, це ще не означає, що в рік, для якого розраховується нетто-коефіцієнт відтворення, спостерігається скорочення чисельності населення, абсолютних чисел народжень і загального коефіцієнта народжуваності. Чисельність населення може рости досить тривалий час, не дивлячись на те що величина нетто-коефіцієнта менше або дорівнює одному.

 
<<   ЗМІСТ   >>