Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАРІННЯ НАЦІЇ.

Для першого типу відтворення населення характерні невисокі показники народжуваності, смертності і, відповідно, природного приросту. Він набув поширення в першу чергу в економічно розвинених країнах. У країнах першого типу відтворення спостерігаються низька частка дітей і постійне зростання частки літніх і старих людей. Це вже само по собі знижує показник народжуваності і збільшує показник смертності.

Зниження народжуваності в промислово розвинених країнах пов'язують, як правило, з поширенням міського способу життя, при якому діти для батьків виявляються тягарем. У промисловому виробництві, сфері послуг потрібні висококваліфіковані кадри. Наслідком цього виявляється необхідність в тривалій навчанні, яка триває до 21-23 років. Значний вплив на рішення народити другу або третю дитину надає висока залученість жінки в процес купа, її бажання зробити кар'єру, бути фінансово незалежною.

Серед країн першого типу відтворення населення можна виділити три підгрупи:

  • • країни з середньорічним природним приростом населення в 5- 10% о. У таких країнах, прикладами яких можуть служити США, Нова Зеландія, Аргентина, забезпечується досить значний приріст населення. Для цього необхідно, щоб приблизно половина всіх сімей мала двох дітей, а інша половина - трьох. Дві дитини з часом «заміщають» батьків, а третій не тільки покриває спад від хвороб, нещасних випадків і т.п., «компенсує» відсутність потомства у бездітних, але і забезпечує достатній загальний приріст;
  • • країни з нульовим або близьким до нього природним приростом. Такий приріст (наприклад, у Словаччині, Росії) вже не забезпечує розширеного відтворення населення, яке зазвичай стабілізується на досягнутому рівні;
  • • країни з негативним природним приростом, тобто такі, де смертність перевищує народжуваність. В результаті число їх мешканців не тільки не зростає, але навіть знижується. Демографи називають таку ситуацію депопуляцією. Депопуляція - зменшення населення країни, району в результаті звуженого відтворення, що приводить до його абсолютної убутку.

Найбільш характерна депопуляція для країн Європи (табл. 7.1).

Таблиця 7 .1

Країни Європи з негативним природним приростом населення

в 2014 р

Країна

Природний приріст, % о

Країна

Природний приріст,% о

Данія

-0,01

Литва

-2,19

Фінляндія

-0,16

Греція

-2,20

Чехія

-0,50

Монако

-2,29

Польща

-0,60

Румунія

-2,61

Боснія і Герцеговина

-0,75

Хорватія

-2,64

Бельгія

-0,77

Німеччина

-2,87

Італія

-1,26

Естонія

-3,40

Японія

-1,31

Угорщина

-3,46

Португалія

-1,55

Латвія

-3,81

Австрія

-1,62

Болгарія

-5,38

Для економічно розвинених країн світу характерний так званий раціональний, або сучасний, тип відтворення населення, в основному відповідний міського способу і високому рівню життя їх населення. Але це не виключає того, що цілий ряд країн Європи переживає демографічну кризу, яка негативно позначається або може позначитися на їхньому розвитку.

 
<<   ЗМІСТ   >>