Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СМЕРТНІСТЬ І ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ

В результаті освоєння матеріалу глави студент повинен: знати

 • • найбільш важливі і пріоритетні напрямки використання статистики смертей і смертності;
 • • основні показники смертності; вміти
 • • проводити аналіз рівня смертності;
 • • вирішувати завдання, пов'язані з оцінкою рівня смертності; володіти
 • • методами оцінки рівня смертності;
 • • навичками пошуку інформації, необхідної для оцінки рівня смертності.

Демографічний поняття смертності

Смертність - другий після народжуваності найважливіший демографічний процес. Предметом вивчення смертності виступає вплив, яке смерть надає на населення, його чисельність і структуру.

В демографії під смертністю розуміють процес вимирання покоління і розглядають її як масовий статистичний процес, що складається з безлічі одиничних смертей, що наступають в різних віках і визначають у своїй сукупності порядок вимирання реального або умовного покоління.

Смерть - первинне вітальне подія, для якого система демографічної статистики збирає і комбінує дані. Статистика смертей, як і взагалі аналіз смертності, необхідна і для цілей демографічних досліджень (чисто пізнавальний аспект), і для практики, перш за все для органів охорони здоров'я та соціальної політики.

Найбільш важливі і пріоритетні напрямки використання статистики смертей і смертності:

 • • аналіз існуючої демографічної ситуації та тенденцій її зміни;
 • • задоволення адміністративних і дослідницьких потреб служб охорони здоров'я в зв'язку з розробкою та виконанням програм громадського здоров'я та оцінкою їх ефективності;
 • • визначення політики і дій в інших, крім охорони здоров'я, сферах діяльності;
 • • задоволення потреб в інформації про зміни в населенні в зв'язку з різноманітну фахову й комерційною діяльністю.

Дані про смертність необхідні як для аналізу минулих демографічних тенденцій, так і для розробки демографічних прогнозів. Останні використовуються практично у всіх сферах діяльності: для планування розвитку житлових служб, системи освіти, охорони здоров'я, для реалізації програм соціального захисту, для виробництва товарів і послуг для різних груп населення.

Статистика смертності необхідна в аналізі захворюваності як на національному, так і на регіональному рівні. Органи охорони здоров'я використовують дані статистики смертності для моніторингу та вдосконалення своєї діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>