Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОКАЗНИКИ НАРОДЖУВАНОСТІ

Рівень народжуваності будь-якого конкретного періоду, найчастіше року, відображають показники народжуваності, які виражаються через відношення числа народжень, що мали місце протягом даного періоду часу, до чисельності населення, в якому відбулися ці народження.

Коефіцієнт , або індекс , детности - це відношення чисельності дітей у віці 0-4 років до чисельності жінок репродуктивного (15- 49 років) віку. Коефіцієнт детности може використовуватися в тих випадках, коли дані про кількість народжень або відсутні, або ненадійні. Він розраховується за наступною формулою:

де С / г 0 _ 4 - чисельність дітей у віці 0-4 років; І ^ 15 _ 49 - чисельність жінок репродуктивного віку.

Даний показник можна використовувати для первинної оцінки величини народжуваності. Це стосується країн з погано налагодженим урахуванням природного руху населення, але з досить точними переписним даними. Даний показник годиться також для початкового порівняння рівнів народжуваності по різних країнах. Коефіцієнт детности високий там, де висока народжуваність, і низький в країнах з низькою народжуваністю. Коефіцієнт детности має недоліки, зокрема він надзвичайно чутливий до коливань малюкової та дитячої смертності і до неврахування дитячого населення. Його використання в країнах з високою малюкової та дитячої смертністю і ненадійною статистикою може призводити до невірних оцінок і висновків.

Абсолютне число народжень характеризує, скільки всього дітей народилося в тому чи іншому населенні за певний період, зазвичай за рік. Величина цього показника дає першу виставу про «валових обсягах» народжуваності і дозволяє виробляти їх порівняння з різних періодів часу і різних територій. Інформацію про абсолютних числах народжень отримують в ході обліку природного руху населення, обробляючи статистичні реєстраційні форми свідоцтв про народження.

Абсолютне число народжень - малоіпформатівпий показник. Він залежить від абсолютної чисельності населення. За величиною абсолютного числа народжених, не порівнявши його з загальною чисельністю населення, судити про народжуваність не можна. Безглуздо говорити і про динаміку народжуваності, грунтуючись лише на даних про зміну абсолютного числа народжених. Необхідно брати до уваги не тільки загальну чисельність населення, але і зміни демографічних структур.

Отже, необхідно використання відносних показників народжуваності, які б не залежали від чисельності населення.

Один з важливих відносних показників народжуваності - загальний {грубий) коефіцієнт народжуваності (табл. 4.1, рис. 4.1), який розраховується як відношення абсолютного числа народжень до середньої чисельності населення за період, зазвичай за рік, помножена на 1000% о, тобто . загальний коефіцієнт народжуваності вимірюється в проміле:

де В - абсолютне число народжень за рік; Р - середня чисельність населення за період; Т - довжина періоду.

Таблиця 4.1

Динаміка абсолютних чисел і загальних коефіцієнтів народжуваності

в Росії, 1980-2014 рр. [1]

рік

Всього народилися, тис. Осіб

ОКР,% о

1980

2202,8

15,9

1990

1988,9

13,4

1995

1363,8

9,3

2000

1266,8

8,7

2005

1457,4

10,2

2006

1479,6

10,3

2007

1610,1

11,3

2008

1713,9

12,0

2009

1761,7

12,3

2010

1788,9

12,5

2011

1796,6

12,6

2012

1902,1

13,3

2013

1895,8

13,2

2014

1942,7

13,3

Величина загального коефіцієнта народжуваності сильно залежить від інтенсивності народжуваності, тобто від середнього числа дітей, народжених жінками, і від демографічних та інших структур, в першу чергу - віково-статевої та шлюбної. Величину загального коефіцієнта народжуваності можна використовувати для динамічних і міжтериторіальних порівнянь рівня народжуваності, орієнтуючись на наступну наближену шкалу величин загального коефіцієнта народжуваності, запропоновану Б. Ц. Урлані- сом (табл. 4.2).

Динаміка загального коефіцієнта народжуваності в Росії, 1980

Мал. 4.1. Динаміка загального коефіцієнта народжуваності в Росії, 1980

2014 рр.

Таблиця 4.2

Шкала оцінки рівня народжуваності 1

Загальний коефіцієнт народжуваності, % о

рівень народжуваності

менш 11

надзвичайно низький

11-15

Дуже низький

16-19

низький

20-24

середній

25-29

Вище середнього

30-40

високий

41-50

Дуже високий

більше 50

Гранично високий, фізіологічний межа

Спеціальний коефіцієнт народжуваності розраховується стосовно тієї частини населення, яка «виробляє» народження, тобто по відношенню тільки до чисельності жінок репродуктивного віку (15-49 років або, в деяких країнах, 15-44 року) і дорівнює відношенню загального числа народжень за рік до середньорічної чисельності жінок репродуктивного віку, помноженому на 1000% <>:

де В - абсолютне число народжень за рік; F 15 _ 49 ~ середньорічна чисельність жінок репродуктивного віку.

Загальний і спеціальний коефіцієнти народжуваності пов'язані між собою таким співвідношенням: загальний коефіцієнт дорівнює спеціальному, помноженому на частку жінок репродуктивного віку в усьому населенні:

Важливим показником народжуваності служать повікова коефіцієнти народжуваності, які вимірюють чисту інтенсивність народжуваності в конкретній віковій групі. Повіковий коефіцієнти можна розраховувати для однорічних вікових інтервалів або для п'ятирічних (десятирічних) вікових інтервалів. Повіковий коефіцієнти народжуваності розраховуються як відношення числа народжень у жінок певного віку років) до їх середньорічної чисельності:

де п В х - число народжень у жінок віку х + п років; n F x - середньорічна чисельність жінок віку х + п років.

Розрахунок повозрастних коефіцієнтів народжуваності вимагає даних не просто про загальну кількість народжень за рік, а й про їх розподіл за віком матері.

При розрахунку повозрастних коефіцієнтів народжуваності і її спеціального коефіцієнта прийнято все народження у матерів молодше 15 років відносити до віку 15 років. Народження у матерів, чий вік перевищує 49 років, відносять відповідно до віку 49 років. Це не знижує точності визначення повозрастних коефіцієнтів для даних вікових груп через незначної кількості народжень в наймолодших (до 14 років) і в самих старших (50 років і старше) віках.

Повіковий коефіцієнти народжуваності дозволяють аналізувати рівень і динаміку чистої інтенсивності народжуваності в умовному поколінні, вільну від впливу вікової структури як населення в цілому, так і жінок репродуктивного віку. У цьому полягає їхня перевага перед загальним і спеціальним коефіцієнтами народжуваності. Деяким незручністю повозрастних коефіцієнтів виявляється те, що їх число дуже велике: якщо розраховувати ці коефіцієнти для однорічних інтервалів, то їх 35, а якщо для п'ятирічних - то 7.

Щоб аналізувати рівень і динаміку народжуваності за допомогою одного показника, вільного від впливу вікової структури, використовують для розрахунку кумулятивні коефіцієнти народжуваності. Один з них - сумарний коефіцієнт народжуваності (табл. 4.3) - розраховується просто як сума повозрастних коефіцієнтів для вікових груп від 15 до 49 років:

Вікові коефіцієнти народжуваності 1

роки

Народились в середньому за рік на 1000 жінок у віці, років

сумарний

коефіцієнт

народжуваності

молодше

20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

15-49

  • 1958-
  • 1959

28,4

157,9

156,4

101,9

57,7

19,9

3,0

82,9

2,626

1961-

тисяча дев'ятсот шістьдесят-два

27,2

156,7

142,8

91,8

47,3

15,7

1,7

78,4

2,417

1970

тисяча дев'ятсот сімдесят один

29,7

152,6

109,5

68,0

32,5

8,3

0,8

54,4

2,007

  • 1980
  • 1981

43,6

157,6

102,0

52,0

18,8

4,6

0,4

60,1

1,895

1990

55,0

156,5

93,1

48,2

19,4

4,2

0,1

55,2

1,892

1995

44,8

112,7

66,5

29,5

10,6

2,2

0,1

35,9

1,337

2000

27,4

93,6

67,3

35,2

11,8

2,4

0,1

32,1

1,195

2001

27,3

93,1

70,2

38,0

12,9

2,4

0,1

33,1

1,223

2002

27,4

95,7

75,1

41,7

14,7

2,6

0,1

35,2

1,286

2003

27,6

95,3

78,3

44,0

16,0

2,7

0,1

36,5

1,320

2004

28,2

94,2

80,1

45,8

17,6

2,9

0,1

37,7

1344

2005

27,4

88,4

77,8

45,3

17,8

3,0

0,2

36,9

1,294

2006

28,2

87,8

78,4

46,6

18,6

3,1

0,1

37,7

1,305

2007

28,3

89,5

86,9

54,1

22,7

3,9

0,2

41,4

1,416

2008

29,3

91,2

92,4

60,0

25,8

4,6

0,2

44,6

1,502

2009

28,7

90,5

95,9

63,6

27,6

5,2

0,2

46,4

1,542

2010

27,0

87,5

99,2

67,3

30,0

5,9

0,3

47,8

1,567

2011

26,7

87,5

99,8

68,2

31,4

6,3

0,3

48,8

1,582

2012

27,3

91,3

106,6

74,3

34,9

7,0

0,3

52,4

1,691

2013

26,6

89,9

107,6

76,2

36,8

7,4

0,3

52,9

1,707

2014

28,0

89,6

110,1

79,9

39,0

8,1

0,4

50,7

1,776

Розподіл на 1000 виробляють, щоб привести значення коефіцієнта до однієї жінки. [2]

На практиці, оскільки дані про повіковий народжуваності публікуються по 5-річним віковим інтервалам, користуються такою формулою:

де 5 ПВКР Л . - повікова коефіцієнти народжуваності для 5-річних вікових інтервалів.

Представлені показники народжуваності використовують як для оцінки, так і для прогнозів зміни народжуваності окремих регіонів і країни в цілому. Ці показники дуже зручні і прості.

  • [1] Росія в цифрах. 2015. Короткий статистичний збірник.
  • [2] Російський статистичний щорічник. 2014. Статистичний збірник.
 
<<   ЗМІСТ   >>