Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОКАЗНИКИ ШЛЮБНОСТІ

В демографії брачность вимірюється системою показників. Вихідним показником виступає абсолютне число шлюбів , укладених (тобто зареєстрованих) за той чи інший період часу, зазвичай за рік. Абсолютне число шлюбів характеризує валові обсяги шлюбності в країні або регіоні. Воно може використовуватися також і для отримання початкового уявлення про тенденції зміни шлюбності в часі. Цим цінність даного показника вичерпується.

Абсолютне число шлюбів залежить від загальної чисельності і від демографічної структури населення, в тому числі і від вже сформованих пропорцій в шлюбної структури населення, і для межстрапових або міжрегіональних порівнянь показник абсолютного числа шлюбів використовуватися не може.

Брачность відноситься до числа процесів, які утворюються повторними подіями. У шлюб в сучасних умовах можна вступити кілька разів протягом життя, але в перший (а також в другій, третій і т.п.) шлюб може бути укладений тільки один раз.

Перший відносний показник шлюбності - загальний коефіцієнт шлюбності , який дорівнює відношенню числа укладених шлюбів до загальної кількості людино-років, прожитих населенням за той чи інший період часу, або до середнього за період (середньорічним, якщо мова йде про рік) населенню:

де N - кількість укладених шлюбів; Р - середня чисельність населення за період; Т - довжина періоду.

Якщо період Т дорівнює одному року, то Р - середньорічне населення і

Загальний коефіцієнт шлюбності (табл. 3.1, рис. 3.1) вільний від впливу загальної чисельності населення, але, як і всі загальним коефіцієнтами, залежить від особливостей демографічної структури, перш за все вікової та шлюбної. Знаменник дробу включає в себе і дітей у віці до 15 років, і тих, хто вже перебуває у шлюбі. Частки тих і інших в населенні сильно впливають на загальний коефіцієнт шлюбності: чим більше ці частки, тим менше за інших рівних умов загальний коефіцієнт шлюбності. Тому його, як і інші загальні коефіцієнти, називають ще грубим коефіцієнтом у тому що загальний коефіцієнт шлюбності можна використовувати лише для самої першої, приблизною, грубої оцінки рівня шлюбності.

Таблиця 3.1

Динаміка абсолютних чисел шлюбів і загальних коефіцієнтів шлюбності

в Росії, 1980-2014 рр. [1]

рік

Шлюби, тис.

ОКБ,% о

1980

1464,6

10,6

1990

1319,9

8,9

1995

1075,2

7,3

2000

897,3

6,2

2005

1066,4

7,4

2006

1113,6

7,8

2007

1262,5

8,8

2008

1179,0

8,3

2009

1199,4

8,4

2010

1215,1

8,5

2011

1316,0

9,2

2012

1213,6

8,5

2013

1225,5

8,5

2014

1226,0

8,4

Точніше вимірювання рівня шлюбності забезпечують її спеціальні коефіцієнти, а також ряд інших показників.

Динаміка загальних коефіцієнтів шлюбності в Росії, 1980-2014 рр

Мал. 3.1. Динаміка загальних коефіцієнтів шлюбності в Росії, 1980-2014 рр.

Спеціальний коефіцієнт шлюбності для всього населення в бракоспособного віці (16 років і старше) має наступний вигляд:

де Р 16+ - середньорічна чисельність населення в бракоспособного віці.

Спеціальний коефіцієнт шлюбності для чоловічого бракоспособного населення обчислюється таким чином:

де М ( ' в + - середньорічна чисельність чоловіків в бракоспособного віці, які не перебувають у шлюбі (неодружених, овдовілих і розлучених).

Спеціальний коефіцієнт шлюбності для жіночого бракоспособного населення має такий вигляд:

де Wj ^ + - середньорічна чисельність жінок в бракоспособного віці, які не перебувають у шлюбі (неодружених, овдовілих і розлучених).

Аналогічно розраховуються спеціальні коефіцієнти шлюбності окремо для кожного шлюбного статусу, тобто для тих, хто ніколи не перебував у шлюбі (спеціальні коефіцієнти шлюбності для перших шлюбів), для овдовілих і для розлучених. Тоді в чисельнику стоїть відповідно або число перших шлюбів, або число шлюбів овдовілих або розлучених, а в знаменнику - чисельність чоловіків або жінок відповідного шлюбного статусу (ніколи не перебували у шлюбі, овдовілих або розлучених).

Оскільки достовірні дані про шлюбної структури населення зазвичай отримують тільки при переписах населення, спеціальні коефіцієнти шлюбності розраховуються тільки для років, близьких до перепису.

Спеціальні коефіцієнти шлюбності дозволяють як проводити більш точні міжтериторіальні порівняння (між країнами, між різними регіонами однієї і тієї ж країни), так і порівнювати брачность в різні періоди часу. Однак спеціальні коефіцієнти шлюбності не вільні від впливу вікового складу бракоспособного населення.

Тому крім спеціальних коефіцієнтів для всіх перерахованих вище категорій населення розраховують також повікова коефіцієнти шлюбності, які розраховуються по відношенню до бракоспособного населенню або до всього населення кожного віку.

У першому випадку вони називаються спеціальними повозрастная коефіцієнтами шлюбності і показують чисту інтенсивність цього процесу в окремих віках. Вони дорівнюють відношенню числа шлюбів, укладених особами даного віку, до середньорічної чисельності бракоспособного населення цього віку. Ці коефіцієнти також можуть розраховуватися як для всього бракоспособного населення, так і окремо для чоловіків і жінок або для кожного шлюбного стану. Найчастіше спеціальні повікова коефіцієнти шлюбності розраховуються для перших шлюбів, тобто для неодружених (ніколи не перебували у шлюбі), а також для повторних шлюбів (без поділу на овдовілих і розлучених). Розрахунок повозрастних коефіцієнтів шлюбності також можливий тільки для років, близьких до перепису населення.

У другому випадку, тобто коли повікова коефіцієнти шлюбності розраховуються по відношенню до всього населення даного віку, вони називаються наведеними числами шлюбів. Їх розраховують для всіх шлюбів, для перших і повторних.

Дані про повозрастних коефіцієнтах шлюбності дозволяють розрахувати величину її кумулятивних (накопичених до певного віку) і сумарних (накопичених до 50 або 70 років) коефіцієнтів, що показують середнє число шлюбів (всіх або тієї чи іншої черговості) в розрахунку на одну жінку реального або умовного покоління. Сумарні коефіцієнти характеризують ту частку населення, яка вступає в шлюб хоча б один раз в житті [2] .

Сумарний коефіцієнт шлюбності до віку 70 років дорівнює сумі повозрастних і розраховується за наступною формулою:

де ПВКБ - повікова коефіцієнти. При цьому шлюби, укладені після 69 років, умовно відносять до попередньої вікової групи.

Сумарний коефіцієнт шлюбності може розраховуватися як для всіх шлюбів, так і для шлюбів кожної черговості.

Важливий показник процесу шлюбності - вік вступу в шлюб, який розраховується як час, що минув між датою народження і датою укладення шлюбу. Джерело даних про вік вступу в шлюб - перепису населення, спеціальні соціально-демографічні обстеження, поточний облік демографічних подій.

У демографічному аналізі вік вступу в шлюб - характеристика не окремих індивідів, а всього населення в певний період часу або покоління на всьому протязі його життя. Тому говорять про середньому віці вступу в шлюб. Даний показник може бути розрахований як для всіх шлюбів, так і для шлюбів будь черговості, найчастіше, зрозуміло, для першого.

Оскільки вік вступу в шлюб відомий практично для кожного нареченого і нареченої, то середній вік вступу в шлюб розраховується як середня арифметична з усіх цих вікових груп (для кожного що вступив у шлюб у віці х років ця подія припадає на середину вікового інтервалу від х до х + 1 ):

де х - вік вступу в шлюб кожного нареченого або нареченої; JV v - число вступили в шлюб у віці х років.

Вищенаведена формула може використовуватися тільки в разі, якщо відомий кожен індивідуальний вік наречених. Статистичні органи такою інформацією розташовують і користуються (табл. 3.2) [3] [4] .

Таблиця 3.2

Шлюби по віковим групам нареченого і нареченої 2

рік

всього

Вік нареченого, років

Вік нареченої, років

до

18

18-24

25-34

35

и більше

НЕ

вказано

до 18

18-24

25-34

35

и більше

НЕ

вказано

2000

897327

3703

403851

303216

186133

424

29889

511446

212528

143193

271

2001

1001589

3576

432766

354 058

210925

264

28438

+561093

250614

161208

236

2002

1019762

3316

421 283

374513

220447

203

25795

560025

267911

165936

95

2003

1091778

3415

437321

417253

233633

156

26428

596181

297448

+171623

98

2004

979667

2812

376343

381937

218344

231

23428

519606

276317

160167

149

2005

1066366

2466

404383

430837

228522

158

21039

565910

314894

164370

153

2006

1113562

2274

414163

463047

234009

69

19930

589274

339162

165113

83

2007

1262500

1921

447090

538131

275288

70

18657

643038

406664

194053

88

рік

всього

Вік нареченого, років

Вік нареченої, років

до

18

18-24

25-34

35

и більше

НЕ

вказано

до 18

18-24

25-34

35

и більше

НЕ

вказано

2008

1179007

1914

395318

513547

268129

99

16794

571 956

399097

191053

107

2009

1199446

1480

380613

539805

277507

41

14062

559805

428148

197399

32

2010

1215066

тисячі сто тридцять одна

372782

564776

276219

158

11698

554772

451318

197162

116

2011

1316011

одна тисяча дев'яносто сім

380457

633360

301045

52

11425

574707

514339

215505

35

2012

1213598

952

327000

594126

291 469

51

10569

496335

492239

214427

28

2013

1225501

931

300 195

619534

304826

15

9695

465626

521289

228879

12

2014

1225985

835

273994

632025

319131

0

9180

436993

534702

245110

0

Як видно з табл. 3.2, загальна кількість шлюбів на 2014 р збільшилася в порівнянні з попередніми роками.

  • [1] Російський статистичний щорічник. 2014. Статистичний збірник.
  • [2] Мідне В. М. Демографія: навч, посібник.
  • [3] Зозуля П. В. Демографія: навч, посібник.
  • [4] За даними Росстату.
 
<<   ЗМІСТ   >>