Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАКТИКУМ

завдання

1. Проаналізуйте зміна частки окремих регіонів світу в сукупної чисельності населення Землі за останню тисячу років (див. Таблицю нижче).

Порядок роботи: 1) розрахуйте, використовуючи таблицю, частку регіонів світу в сукупному населенні землі; 2) побудуйте графік зміни частки різних регіонів; 3) проаналізуйте графік, виділивши регіони з різними траєкторіями зміни частки і вказавши причини відмінностей.

регіон

Чисельність населення, млн осіб

1000 р

1500 р

1650 р

1800 р

1900 р

2000 р

Весь світ

305

440

550

950

1655

6055

Азія (не рахуючи території СНД)

195

260

330

620

950

3585

Європа (нс рахуючи території СНД)

45

75

82

160

295

510

Африка

40

60

100

90

130

790

територія СНД

10

15

20

50

130

290

Америка

14

27

15

28

144

850

Австралія та Океанія

1

3

3

2

6

30

2. Проаналізуйте зміна чисельності населення Росії за 20 років (див. Таблицю нижче).

Порядок роботи: 1) опишіть загальну динаміку чисельності населення РФ з 1989 по 2008 р, використовуючи таблицю; 2) побудуйте відповідну діаграму (графік); 3) проаналізуйте діаграму, виявивши тренд; 4) вкажіть можливі причини на- бл юдаемой ситуаци і.

рік

Населення, млн осіб

міське

Сільське

чисельність, млн осіб

частка в населенні,%

чисельність, млн осіб

частка в населенні,%

1989

147,0

108,0

73

39,0

27

+1993

148,6

108,7

73

39,9

27

рік

Населення, млн осіб

міське

Сільське

чисельність, млн осіб

частка в населенні,%

чисельність, млн осіб

частка в населенні,%

1996

148,3

108,3

73

40,0

27

2001

146,3

107,1

73

39,2

27

2003

145,0

106,3

73

38,7

27

2004

144,2

105,8

73

38,4

27

2005

143,5

104,7

73

38,8

27

2006

142,8

104,1

73

38,7

27

2007

142,2

103,8

73

38,4

27

2008

142,0

103,8

73

38,2

27

2009

142,7

104,9

74

37,8

26

2010

142,8

105,0

73

37,7

26

2011

142,8

105,4

74

37,4

26

2012

143,0

105,7

74

37,3

26

 • 3. Використовуючи дані табл. 2.4 з розподілу чисельності чоловіків і жінок за віковими групами в Російській Федерації на 1 січня 2015 року, побудуйте демографічну піраміду для Росії.
 • 4. Використовуючи шкалу демографічного старіння ООН і вікову структуру континентів, визначте етапи старіння і рівня старості населення і заповніть таблицю. [1] [2]

континент

Частка осіб у віці 65 років і старше,%

Етап старіння і рівень старості населення

Європа

Африка

Америка

Азія

Австралія та Океанія

 • 7. За допомогою відкритих джерел на контурній карті різними кольорами обведіть ареали переважного поширення конфесій на території Росії: християнства - синім кольором, ісламу - зеленим, буддизму - червоним.
 • 8. Проаналізуйте і порівняйте релігійний склад народів Азії.

завдання

 • 1. В одній з областей Російської Федерації, за даними перепису населення 1989 року, було 8106 тис. Осіб наявного населення, 223 тис. Чоловік - тимчасово проживають і 8080 тис. Осіб - постійного населення. Визначте за формулою (2.1) чисельність тимчасово відсутнього населення.
 • 2. Переписом населення в місті було зареєстровано постійного населення 3697 тис. Чоловік, тимчасово відсутніх - 104 тис. Чоловік і тимчасово присутніх - 91 тис. Чоловік. Визначте за формулою (2.1) чисельність наявного населення.
 • 3. За даними перепису населення, чисельність населення Фінляндії на 31 грудня 1950 р становила 4 029 803 осіб. За даними поточної статистики, кількість померлих за 1950 р склав 40 681 особа, кількість народжених за той же рік - 98065 осіб. Визначте середню чисельність населення Фінляндії за 1950 р
 • 4. Чисельність населення України на кінець 2012 р склала 45553 тис. Чоловік. У 2012 р на У вкрай народилося 520,7 тис. Дітей, померло 663,1 тис. Чоловік. Визначте середню чисельність населення України за 2012 р
 • 5. В районі на кінець року налічувалося 2192 тис. Осіб, в тому ж році народилося 172 тис. Чоловік і померло 127 тис. Чоловік, 50 тис. Чоловік виїжджали в інший район на будівництво, де прожили в середньому по 7 місяців. Визначте середнє населення району за рік.
 • 6. Розрахуйте середнє населення за 2003-2012 рр. за формулою (2.5), використовуючи дані про зміну чисельності населення Росії. Населення Росії на 1 січня 2003 року - 144 964 тис. Чоловік, населення Росії на 1 січня 2012 року - 143 056 тис. Чоловік.
 • 7. В одному з міст на початок року чисельність населення становила 235 тис. Осіб, протягом року тут народилося 4700 осіб і померло 3450 осіб. Крім того, відомо, що на літо з міста виїжджали діти в оздоровчі табори - всього 5038 чоловік, причому тривалість їх проживання за межами міста в середньому склала 2 місяці. Визначте середнє населення міста за рік.
 • 8. Є дані, що на початок року чисельність населення країни становила 10480 тис. Чоловік. За рік в країні народилося 112 тис. Чоловік, смертність склала 9,1% о. Визначте чисельність населення в країні на кінець року.
 • 9. На початок року чисельність населення країни становила 136 млн осіб, природний приріст населення склав 5,6% о. На яку величину зміниться чисельність населення за рік в результаті природного приросту?
 • 10. Розрахуйте величину річного природного приросту населення в проміле, якщо в країні за рік народилося 18500 осіб, померло 13200 осіб, а чисельність населення становила 1596 тис. Осіб.
 • 11. Обчисліть, наскільки зміниться чисельність населення в країні за рік в результаті природного приросту, якщо на початок року вона становила 257 млн осіб, а природний приріст населення склав 8,8% о.
 • 12. На початок року в місті проживало 60 тис. Чоловік. Природний приріст населення за рік склав 20% о, сальдо міграції - 3,1 тис. Осіб. Визначте чисельність населення на кінець року.
 • 13. Визначте величину абсолютного приросту (убутку) чисельності населення за період 2001-2014 рр. але формулою (2.2), при цьому населення Росії в 2001 р становило 146 304 тис. чоловік, населення Росії в 2014 р - 143 667 тис. чоловік.
 • 14. Визначте величину природного приросту (убутку) чисельності населення в 2010 р за формулою (2.3), при цьому загальне число народжених в Росії в 2010 р склало 1788,9 тис. Осіб, а загальне число померлих Росії в 2010 р - 2028,5 тис. осіб.
 • 15. Використовуючи рівняння демографічного балансу - формула (2.4), а також значення природного приросту і сальдо міграції (значення попередніх завдань), визначте загальну чисельність населення в 2011 р
 • 16. Використовуючи дані табл. 2.1 зі зміни чисельності населення Росії з 2008 по 2012 р, розрахуйте за формулою (2.6) хронологічну середню чисельність населення.
 • 17. Розрахуйте середнє населення для тривалих періодів часу за 1990 2014 рр. за формулою (2.7), використовуючи дані про зміну чисельності населення Росії (див. табл. 2.1).
 • 18. Використовуючи формули (2.8,2.9) і дані про зміну чисельності населення Росії (див. Табл. 2.1), розрахуйте темпи зростання і приросту населення за період 1990-2014 рр.
 • 19. Використовуючи формулу складних процесів (2.10) і дані про зміну чисельності населення Росії (див. Табл. 2.1), розрахуйте середньорічний геми приросту за період 1990-2014 рр.

тести

 • 1. Для розрахунку природного приросту населення необхідні такі відомості:
  • а) число народжених і померлих;
  • б) величина еміграції та імміграції;
  • в) чисельність населення;
  • г) число шлюбів і розлучень.
 • 2. Найвищими у світовій історії темпи приросту населення (близько 20%) були:
  • а) в 1960-1980-х рр .;
  • б) на початку 1940-х рр .;
  • в) на початку 1990-х рр .;
  • г) на початку XX ст .;
  • д) в кінці XX ст.
 • 3. Вкажіть абсолютний приріст населення Землі в кінці XX ст .:
  • а) 20-30 млн чоловік;
  • б) 60-70 млн чоловік;
  • в) 90-110 млн чоловік;
  • г) 120-130 млн чоловік.
 • 4. Головна причина зростання чисельності населення:
  • а) висока народжуваність;
  • б) низька смертність;
  • в) перевищення народжуваності над смертністю.
 • 5. Чисельність населення США склала в 2015 р .:
  • а) 305 млн чоловік;
  • б) 326 млн чоловік;
  • в) 418 млн чоловік;
  • г) 225 млн чоловік;
  • д) 229 млн чоловік.
 • 6. Чисельність населення Німеччини склала в 2015 р .:
  • а) 72,8 млн чоловік;
  • б) 77,8 млн осіб;
  • в) 74,7 мільйонів чоловік;
  • г) 79,8 млн осіб;
  • д) 70,8 млн осіб.
 • 7. Чисельність населення Російської Федерації склала в 2015 р .:
  • а) 146 млн чоловік;
  • б) 152 млн чоловік;
  • в) 162 млн чоловік;
  • г) 172 млн чоловік;
  • д) 132 млн чоловік.
 • 8. Чисельність населення Китаю склала в 2015 р .:
  • а) 1378 млн осіб;
  • б) 1547 млн осіб;
  • в) 1081 млн осіб;
  • г) 1162 млн осіб;
  • д) 1834 млн осіб.
 • 9. Чисельність населення Канади становила в 2015 р .:
  • а) 24,5 млн чоловік;
  • б) 35,9 млн чоловік;
  • в) 50,1 млн чоловік;
  • г) 79,8 млн осіб;
  • д) 14,5 млн чоловік.
 • 10. Головна причина швидкого збільшення чисельності населення в останні десятиліття:
  • а) різке збільшення народжуваності;
  • б) зниження смертності.
 • 11. У більшості високорозвинених країн світу природний рух характеризується:
  • а) природним приростом;
  • б) природним спадом.
 • 12. До природному руху населення відносяться такі події в житті людини:
  • а) купівля квартири;
  • б) народження двійні;
  • в) переїзд онука до своєї бабусі;
  • г) закінчення школи;
  • д) отримання закордонного паспорта.
 • 13. Розподіл індивідів з тих чи інших виділеним по різних підставах типологічним групам - це:
  • а) структура населення;
  • б) половозрастная структура населення;
  • в) показник трудової активності населення;
  • г) показник працездатності населення.
 • 14. Чоловіче населення переважає в таких країнах:
  • а) Росія і Іран;
  • б) Китай і Саудівська Аравія;
  • в) Німеччина і Франція;
  • г) ні в одній з перерахованих вище.
 • 15. Регіон світу з переважанням чоловіків над жінками:
  • а) Східна Європа;
  • б) Південно-Західна Азія;
  • в) Північна Америка;
  • г) Австралія та Океанія.
 • 16. Демографічні періоду життя людини «Раннє дитинство» відповідає календарний вік;
 • а) 1-7 днів;
 • б) 7 днів - 1 рік;
 • в) 1-3 роки;
 • г) 4-7 років;
 • д) 8-11 (12) років.
 • 17. У Росії до дорослого працездатного населення відносяться особи у віці:
  • а) від 14 років - до 55 років (чоловіки) / до 50 років (жінки);
  • б) від 16 років - до 60 років (чоловіки) / до 55 років (жінки);
  • в) від 14 років - до 55 років (чоловіки) / до 60 років (жінки);
  • г) від 18 років - до 55 років (чоловіки) / до 55 років (жінки).
 • 18. За статистикою ООН до дорослого працездатного населення відносяться особи у віці
 • а) від 15 до 65 років;
 • б) від 16 до 55 років;
 • в) від 16 до 60 років;
 • г) від 17 до 60 років;
 • д) від 18 до 65 років.
 • 19. У жінок віком фертильності називається вік:
  • а) 14-45 років;
  • б) 15-49 років;
  • в) 16-50 років;
  • г) 16-55 років;
  • д) 18-55 років.
 • 20. Вікова структура населення з високою часткою літніх людей і низькою часткою дітей властива країнам:
  • а) розвиненим;
  • б) країнам, що розвиваються.
 • 21. Країна, де частка осіб у літньому віці приблизно дорівнює частці осіб у дитячому віці:
  • а) Нігерія;
  • б) Мексика;
  • в) Непал;
  • г) Угорщина.
 • 22. Співвідношення між працездатної частиною населення і непрацюючими називається:
  • а) демографічної навантаженням;
  • б) економічно активним відмінністю;
  • в) трудовим відмінністю.
 • 23. Федеративна держава, населення якого складається з представників трьох рас, а державна мова відноситься до індоєвропейської сім'ї:
  • а) Югославія;
  • б) Канада;
  • в) Алжир;
  • г) США;
  • д) Нігерія;
  • е) Аргентина.
 • 24. За віросповіданням населення найбільш близькі:
  • а) Австралія і Туреччина;
  • б) Іспанія та Марокко;
  • в) Польща і Монголія;
  • г) Албанія і Афганістан.

 • [1] Проаналізуйте розміщення окремих народів (за вибором) по следующемуплану: а) до якої мовної сім'ї і групи належить дана етнічна спільність; б) основна територія проживання даного народу; в) де, крім основної етнічної території, проживають значні группиданного народу; г) в оточенні яких народів проживає розглянута етнічна спільність; д) які родинні даному народу етнічні спільності живуть на території країни, в яких районах?
 • [2] Скористайтеся відкритими джерелами і вкажіть на контурній карті основні ареали поширення християнства, ісламу, буддизму.
 
<<   ЗМІСТ   >>