Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВІКОВА СТРУКТУРА.

Вік - друга найважливіша демографічна характеристика. Вік - це період від народження людини до того чи іншого моменту його життя. Вік вимірюють в роках, місяцях (на першому році життя), тижнях (на першому місяці життя), дні та години.

Вікові періоди в житті людини представлені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Класифікація віку 2

календарний вік

Період життя людини

1 -7 днів

новонароджені

7 днів - 1 рік

немовлята

1 -3 роки

Раннє дитинство

4-7 років

перше дитинство

8-12 років (хлопчики) 8-11 років (дівчатка)

друге дитинство

13-16 років (хлопчики) 12-15 років (дівчатка)

підлітки

17-21 рік (юнаки) 16-20 років (дівчата)

Молоді люди

22-35 років (чоловіки) 21-35 років (жінки)

I період зрілості

36-60 років (чоловіки) 36-55 років (жінки)

II період зрілості

61-74 роки (чоловіки) 56-74 року (жінки)

Люди похилого віку

75-90 років

Старі люди

Старше 90 років

довгожителі

Демографічні події завжди відбуваються (наступають) в тому чи іншому віці. Частота їх настання змінюється з віком, або, інакше, це його функція. Тому в демографії вік використовується як найважливіша характеристика будь-яких демографічних подій. У зв'язку з цим говорять про віці смерті (і, відповідно, про людей середнього віку померлих), про вік вступу в шлюб (і, відповідно, про людей середнього віку вступу в шлюб), про дітородному віці і т.д.

Інформація про вік окремих людей на момент спостереження дозволяє будувати вікову структуру населення. Вік - загальна координата всіх демографічних процесів, їх універсальна незалежна змінна, яка фіксується і враховується при реєстрації будь-яких подій в житті людини.

Методично важливим є питання про те, як запитати людину про його віці, так як неправильне формулювання відповідного питання може повів ич ить частоту систематичних помилок і привести до спотворення даних про віковий склад населення, зокрема до появи вікової акумуляції.

Згідно з міжнародними методичних рекомендацій, людини слід питати або про точну дату народження, або про повну числі років, сповнившись в останній день народження. Саме так, двояко формулюється питання про вік в переписних листах сучасних переписів населення. Подібний прийом зменшує систематичні спотворення даних про вік і дозволяє уникнути або істотно зменшити вікову акумуляцію [1] [2] .

Віковою структурою населення називається розподіл населення за віковими групами і віковими контингентами. Інформація про вікову структуру населення необхідна для дослідження багатьох соціально-економічних і демографічних процесів. Знаючи особливості вікової структури населення в гот чи інший період часу, можна: будувати досить обгрунтовані припущення про майбутні тенденції народжуваності і смертності, інших демографічних процесів, відтворення населення в цілому; оцінювати ймовірності виникнення тих чи інших проблем в економічній і соціальній сферах, прогнозувати попит на ті чи інші товари або послуги, результати виборів в тому чи іншому регіоні і т.д.

Для побудови вікової структури населення зазвичай використовуються однорічні та п'ятирічні вікові інтервали. Вікову структуру також будують на десятирічних вікових інтервалах:

 • • однорічна вікова структура - це розподіл населення за наступними віковими групами: 0 років, 1, 2, ..., 34, 35,89, ..., w років, де w - це якийсь граничний вік, яким закінчується розподіл населення за однорічним віковими групами;
 • • п'ятирічна вікова структура будується але наступними віковими групами: до 1 року, 1-4 роки, 5-9 років, 10-14 років, ..., 35-39 років, ..., 70 років і більше. Це так звана стандартна вікова угруповання (табл. 2.4);
 • • десятирічна вікова структура будується за наступними віковими групами: 0-9 років, 10-19 років, 20-29 років ..... 60-69 років, 70 років і більше.
 • 3

Таблиця 2.4

Розподіл чисельності чоловіків і жінок за віковими групами в Російській Федерації на 1 січня 2015 року, тис. Осіб 1

населення

все населення

чоловіки

жінки

все населення

67772

78495

У віці, років

До 1

993

937

1-4

3765

3567

5-9

4098

3906

10-14

3651

3475

15-19

3497

3332

20-24

4744

4549

25-29

6379

6241

30-34

6043

6049

35-39

5327

5557

40-44

4909

5213

45-49

4352

4788

50-54

5057

5900

55-59

4774

6099

60-64

3814

5446

65-69

2479

3949

70 і більше

3890

9487

У віці

молодше працездатного

13172

12517

Т рудоспособном

44417

40998

старшого за працездатний

10183

24980

Для оцінки загальних структурних зрушень у віковій структурі застосовується і більш укрупнена вікова угруповання: 0-14 років, 15-59, 60 років і старше, яка показує співвідношення в населенні чисельності та часткою дітей, дорослих і людей похилого віку. Найкращі можливості для демографічного аналізу надає однорічна вікова структура, що дозволяє групувати віки відповідно до конкретних науковими чи практичними цілями і завданнями. Тому однорічна вікова структура найбільш краща. Але дані про вікову структуру публікуються тільки в п'ятирічної угрупованню [3] [4] .

Крім вікових груп при аналізі вікової структури в залежності від конкретних цілей виділяють також так звані вікові контингенти. Віковий контингент - це група осіб, об'єднаних як загальним для них віком, так і деяким соціально-економічним чи іншим ознакою. Російська статистика виділяє цілий ряд такого роду груп, склад яких визначається як фізіологічними особливостями людей, так і готівкою суспільними відносинами і відображає їх законодавством. Такими віковими контингентами є: ясельний (діти у віці 0-2 роки); дошкільний (діти у віці 3-6 років); шкільний (діти і підлітки у віці 7-15 років); працездатний (чоловіки у віці 16-59 років і жінки у віці 16-54 роки); репродуктивний (дітородний ) (жінки у віці 15-49 років); призовної (чоловіки у віці 18-50 років); електоральний (чоловіки і жінки старше 18 років) і т.д. Вікові контингенти виділяються в зв'язку з різною функціональною роллю, яка властива певним віковим групам.

Вікова структура будується і розглядається одночасно зі статевою структурою населення і називається віково-статевої, або статево-віковою структурою населення. Статево-статева структура населення показує як розподіл численностей кожної статі по віковим групам, так і співвідношення статей в кожному віці або в кожній віковій групі.

Статево-віковий склад населення представляє співвідношення віково-статевих груп - сукупностей людей однакового віку і виступає основним елементом вікової структури населення. Залежно від цілей дослідження розрізняють однорічні вікові групи і укрупнені: п'яти- і десятирічні вікові групи. Для оцінки загальних структурних зрушень застосовуються і більш великі вікові групи.

Для характеристики половозрастного складу населення використовуються віково-статеві піраміди, які графічно представляють розподіл населення за статтю та віком.

Статево-вікові піраміди являють собою діаграми, на яких число людей кожного віку (або частка їх у населенні) зображено горизонтальною смугою певного масштабу. Смуги розташовуються одна над іншою в порядку збільшення значень віку, в лівій частині діаграми - для чоловіків, в правій - для жінок (рис. 2.3). Возрастно- статеві піраміди будуються по річних або п'ятирічним віковим групам, а іноді і але десятирічним групам. Статево піраміди, побудовані за великим віковими групами, не розкривають детальні особливості вікового та статевого складу населення.

Під старінням населення , або демографічним старінням , розуміють збільшення частки літніх і старих людей в населенні. Старіння населення - результат тривалих демографічних змін, зрушень в характері відтворення населення, в народжуваності і смертності і їх співвідношенні, а також, частково, міграції.

Статево-статева структура населення РФ на 1 січня 2014 р

Мал. 2.3. Статево-статева структура населення РФ на 1 січня 2014 р 1

Розрізняють два типи старіння населення:

 • • старіння «знизу» - внаслідок зниження народжуваності;
 • • старіння «зверху» - в результаті збільшення середньої тривалості майбутнього життя, зменшення смертності в старших вікових групах в умовах низької народжуваності.

Слова «знизу» і «зверху» пов'язані з графічним способом зображення вікової структури населення, тобто з статево пірамідами.

В якості критерію для оцінки демографічного старіння використовують частку в населенні осіб старше певного віку. У Росії і в багатьох інших країнах це вік 60 років, в розвинених країнах Заходу і в міжнародній практиці - це вік 65 років [5] [4] .

Для вимірювання старіння населення використовують спеціальні шкали, засновані на зазначених значеннях віку: якщо в якості критерію використовується вік 60 років, то застосовується шкала Ж. Боже-гар- нье - Е. Россет (табл. 2.5); якщо в якості критерію використовується вік 65 років, то застосовується шкала демографічного старіння ООН (табл. 2.6).

Таблиця 2.5

Шкала демографічного старіння Ж. Боже-Гарньє - Е. Россет 1

етап

Частка осіб у віці 60 років і старше,%

Етап старіння і рівень старості населення

1

<8

демографічна молодість

2

8-10

Перше переддень старості

3

10-12

Власне переддень старості

4

12 і вище

демографічна старість

12-14

Початковий рівень демографічної старості

14-16

Середній рівень демографічної старості

16-18

Високий рівень демографічної старості

18 і вище

Дуже високий рівень демографічної старості

Таблиця 2.6

Шкала демографічного старіння ООН 2

Еган

Частка осіб у віці 65 років і старше,%

Еган старіння і рівень старості населення

1

<4

молоде населення

2

4-7

11аселеніе на порозі старості

3

> 7

старе населення

Вікова структура населення Росії представлена на рис. 2.4.

Вікова структура населення Росії на 1 січня 2014 р

Мал. 2.4. Вікова структура населення Росії на 1 січня 2014 р 3 :

Н - населення у віці до 14 років включно; II - населення у віці 15-64 року; - населення у віці від 65 років включно

На рис. 2.5 представлена вікова структура населення світу і макро- регіонів. [1] [8] [9]

Вікова структура населення світу і окремих частин світу

Мал. 2.5. Вікова структура населення світу і окремих частин світу

на 1 січня 2014 р 1 :

а - весь світ; б - Європа; в - Африка; г - Північна Америка; д - Південна Америка; е - Азія; ж - Австралія і Океанія;

- населення у віці до 14 років включно; 1 J - населення у віці 15-64 року; - населення у віці від 65 років включно

Вікова структура населення визначає його продуктивну складову - трудові ресурси, які в різних країнах оцінюються по-різному. Особливо важлива ступінь залучення працездатного населення у виробництво, про що свідчить показник економічно активного населення , реально зайнятого в матеріальному виробництві і невиробничій сфері.

У світі до економічно активного відноситься близько 45% всього населення, причому в країнах Зарубіжної Європи, Північної Америки, Росії цей показник становить 48-52%, а в країнах Азії, Африки, Латинської Америки - 35-40%. Це пов'язано з рівнем зайнятості жінок у суспільному виробництві і часткою дітей у віковій структурі населення.

Співвідношення між працездатної частиною населення і непрацюючими (дітьми та людьми похилого) називається демографічної навантаженням. Демографічне навантаження в світі складає в середньому 70% (тобто 70 непрацюючих на 100 працездатних), в розвинених країнах - 45-50%, в країнах, що розвиваються - до 100%.

 • [1] Медков В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [2] Там же.
 • [3] За даними Росстату.
 • [4] Мідне В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [5] Росія в цифрах. 2015. Короткий статистичний збірник / Росстат. М .: [б. в.], 2015.
 • [6] Мідне В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [7] Медков В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [8] Економічна географія: підручник і практикум / під заг. ред. Я. Д. Вишнякова.
 • [9] Російський статистичний щорічник. 2014. Статистичний збірник / Росстат. М.: [Б. nJ, 2014.
 
<<   ЗМІСТ   >>