Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ДЕМОГРАФІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГАЛУЗЕВІ НАПРЯМКИ ДЕМОГРАФІЇ

Зв'язок демографії з іншими науками в дослідженні свого предмета, залучення фахівців з інших наук для дослідження проблем природного відтворення населення привели до виникнення всередині демографії ряду її галузей (або розділів), об'єднаних загальним предметом, але що розрізняються по колу досліджуваних факторів, що впливають на цей предмет і розрізняються методами дослідження (рис 1.1).

Галузеві напрямки демографії

Мал. 1.1. Галузеві напрямки демографії

Демографічна статистика - найстаріша галузь демографії. Вона вивчає статистичні закономірності відтворення населення. Серед завдань демографічної статистики: розробка методів статистичного спостереження та вимірювання демографічних явищ і процесів, збір і первинна обробка статистичних матеріалів про відтворенні населення.

Математична демографія розробляє і застосовує математичні методи для вивчення взаємозв'язків демографічних явищ і процесів, їх моделювання і прогнозування. До моделей математичної демографії відносяться ймовірні таблиці смертності, шлюбності, народжуваності, моделі стаціонарного і стабільного населення, імітаційні моделі демографічних процесів і т.п.

Історична демографія вивчає стан і динаміку демографічних процесів в історії країн і народів, а також історію розвитку самої демографічної науки.

Етнічна демографія вивчає етнічні особливості (фактори) відтворення населення. Особливості побутового укладу життя народів, звичаї, традиції, структура сімейних відносин істотно впливають на рівень народжуваності (кількість дітей в сім'ї), на стан здоров'я і середню тривалість життя, особливості шлюбності і міцності шлюбу.

Економічна демографія досліджує економічні чинники відтворення населення. Під економічними факторами розуміється вся сукупність економічних умов життя суспільства, їх вплив на темпи зростання населення, рівень народжуваності і смертності, шлюбності, на формування і стійкість сім'ї і т.п. [1]

Соціологічна демографія вивчає вплив соціологічних і соціально-психологічних чинників на вольові, суб'єктивні дії людей демографічних процесах.

Можна виділити і інші демографічні галузі (медична, політична, юридична, військова та ін.).

  • [1] Борисов В. Л. Демографія: підручник.
 
<<   ЗМІСТ   >>