Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Яка сутність науки і її роль в раціоналізації людської діяльності і ставлення людини до природи в сучасному суспільстві?
 • 2. Назвіть основні особливості науки, науково-технічної творчості індустріального суспільства і фактори їх зумовлюють.
 • 3. З чим пов'язано і в чому виражається обмеженість розуміння раціональності, сенсу і ефективності наукової творчості в сучасній науці?
 • 4. Що означає поняття «екологізація науки»?
 • 5. Яке значення екологізації науки для екологізації свідомості, екологізації виробництва, раціоналізації природокористування?
 • 6. Назвіть основні форми прояву, принципи, засоби та напрямки екологізації науки.
 • 7. Який сенс ви вкладаєте в поняття «закони» і «принципи» соціальної екології?
 • 8. Яке значення пізнання законів і принципів соціальної екології для її становлення як науки і для раціоналізації відносин між суспільством і природою?
 • 9. Наведіть відомі вам класифікації законів і принципів екології.
 • 10. Назвіть закони і принципи загальної екології.
 • 11. Перерахуйте відомі вам закони і принципи соціальної екології.
 • 12. Як пов'язані закони і принципи соціальної екології з принципами сталого розвитку, охорони навколишнього середовища, екологічної політики?
 • 13. Яке значення має екологізація науки для екологізації техніки і технології?
 • 14. У чому сутність екологізації технології і які її основні етапи?
 • 15. Який інженерний ідеал сучасної технології?
 • 16. Назвіть принципи, засоби та методи екологізації техніки.
 • 17. Яка роль екологізації техніки в екологізації виробництва?
 
<<   ЗМІСТ   >>