Повна версія

Головна arrow Екологія arrow СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ФОРМИ СУПЕРЕЧЛИВОГО ЄДНОСТІ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

Неспецифічні, безпосередні зв'язки, Характерні для будь-якого живого організму. Життя може існувати лише при взаємодії живих організмів із середовищем проживання, сутність якого полягає в обміні речовиною і енергією. Людина як органічне істота є природна істота, наділена життєвими силами, задатками, потягами. Оскільки предмети його потягів знаходяться поза ним, він являє собою обмежене, обумовлене, яка страждає істота. Людина живе природою, це означає, що природа є його «тіло», з яким людина повинна залишатися в постійному спілкуванні, щоб не померти. Для людини як живої істоти потоки речовини і енергії, що йдуть через його тіло, - неодмінна умова. У цьому сенсі для людини, як для будь-якого організму, притаманні безпосередні форми зв'язку з природою, обміну речовиною і енергією з нею. На нього впливають магнітні поля, сили тяжіння, різного роду випромінювання, повітряне середовище, кліматичні умови. Ці зв'язки є об'єктом дослідження в рамкахзагальної екології, фізіологічної екології, популяційної генетики, екології людини.

Всякий організм, щоб існувати і забезпечувати гомеостаз (гр. Homoios «подібний» і stasis «стан» - сукупність пристосувальних реакцій організму, спрямованих на усунення факторів, що порушують його постійність), стан внутрішньої динамічної рівноваги, повинен вирішувати протиріччя між тим станом, в якому об'єкти і умови знаходяться в природі, і тим, які йому необхідні, за допомогою тих чи інших способів реагування. Основним способом вирішення цих протиріч, характерних для живого організму, є адаптація - пристосування будови і функції організму до умов навколишнього середовища. Адаптація може виявлятися в поведінкових, фізіологічних і морфологічних змінах організму, бути генотипической або фенотипический; виражатися в пристосуванні до природних або соціальних умов.

Ступінь пристосованості живого організму до мінливих умов середовища характеризується екологічною валентністю, або пластичністю (толерантністю, резистентністю). Види з низькою екологічною валентністю здатні виносити лише обмежені зміни середовища. У зв'язку з межами пластичності організмів виділяють кілька зон.

Зона нормальної життєдіяльності. У межах названої зони особливо виділяють зону оптимального існування , що характеризується максимальним ступенем сприятливості екологічних чинників для організму і виявляється в помірній швидкості розвитку організму при мінімальній витраті енергії, найменшою смертності, найбільшої тривалості життя і високою плодючості.

Зона пригнічення з наростаючим рівнем ризику, дезадаптації і патології, за якою слідують нижній і верхній межі життєдіяльності;

 
<<   ЗМІСТ   >>